Marselisborg Nord – Prolog, 2023-24

Så er det blevet november – og dermed tid til NightChamp, der igen i år bliver afviklet i det østjyske område, i skove rundt om Aarhus. Alt var – fra vores, arrangørernes – side klappet og klart – endda i god tid, fordi der lige skulle være plads til lidt ferie i den sidste måneds tid, hvilket da også var grunden til, at prologen i år faldt en uge senere end normalt.
På grund af ferien har jeg været tidligt ude med at lave baner, rekognoscere og kontrollere, træffe aftaler, søge skovtilladelser mm. – således at de sidste måneder faktisk kun har været helliget småændringer og justeringer i samarbejde med mine velvillige hjælpere primært i form af klubbens korttegnere. Hele 4 forskellige korttegnere har været i gang med at gøre klar til novembers 4 løb, og alle har været meget lydhøre over for de ønsker, jeg har haft for kortet, og i samspil med dem har jeg ændret i banerne helt op til hvert løb – både for at optimere banerne og i et forsøg på at undgå slump.
Nå, tilbage til aftenens prolog, hvor vi kunne tage fat på 19. sæson – og som det har været tilfældet siden indførslen af prologen i 2013, skete det også i år med udgangspunkt i skovene omkring OK PANs klubhus Silistria – og med samme lille familieskare til at stå for det praktiske. Konceptet har gennem alle årene været det samme: “Keep it simple”, med undertegnede som stævneleder, banelægger, målpersonale og IT-ansvarlig. Og altid med min kone og en eller flere af vores sønner med påhæng som hjælpere – og ikke mindst ansvarlige for afviklingen af starten. Det er lækkert, at familien stadigvæk efter de mange år bakker op om stævnet og gør det muligt at tilbyde et kendt og indarbejdet koncept til deltagerne. Som et kuriosum kan det nævnes, at aftenens prolog var det 117. NightChamp-løb.

Kort fra aftenens løb…
Sidste år ved denne tid var jeg lidt mismodig, hvad angik fremtiden for NightChamp, idet der gennem de seneste tre år havde været en stadigt faldende tendens i deltagerantallet, og jeg var ikke så positivt stemt for at fortsætte det store arbejde, der er ved at afvikle serien. Jeg syntes at kunne se en generelt faldende tendens i o-sporten – som der også har været tale om i mange andre sportsgrene efter tiden med Corona.
I år ser det dog ud til, at den nedadgående kurve i deltagerantallet er knækket, så jeg ser igen lidt lysere på situationen. Til aftenens prolog var der således 140 tilmeldte, og af disse stillede 130 til start. Alt i alt et tilfredsstillende antal. Sidste år var kun 114 løbere i skoven til prologen!
For mig startede dagen – sammen med min hjælper, Finn Simensen – med postudsætning fra først på eftermiddagen. I regnvejr forstås! Heldigvis holdt regnen op i løbet af eftermiddagen, og vi kunne sende løberne i skoven i tørvejr og på den rigtige side af 5 plusgrader. De fleste kommentarer efter løbet knyttede sig således ikke så meget til vejret eller banerne, men tog mere deres afsæt i skovens beskaffenhed: der var vådt overalt, meget vådt! Moser var småsøer og visse steder var stierne vandløb. Men hvad kunne man egentlig forvente, efter den megen regn den sidste måneds tid? Så jeg tror, at de færreste blev decideret overraskede…
I øvrigt er der ikke meget at tilføje fra arrangørside: Starten gik uden problemer og i mål spillede alt også, som det skulle. Ingen løb med/stemplede ind med forkert brik, og faktisk var flere så forudseende, at de lige fik tjekket, om de var tilmeldt med rigtigt briknummer, allerede inden de bevægede sig mod start!
Ingen problemer med pc eller software, så det spillede bare.

Liv i klubhuset før og efter løbet
I alle de år, der har været afviklet en prolog i NightChamp, er dette foregået i skoven omkring PANs klubhus, Silistria, hvilket har betydet mulighed for løberne for omklædning og bad.
Denne tradition var naturligvis fortsat i år.
Samtidig har PAN gennem de seneste år eksperimenteret med lidt mad efter løbet, med eller uden tilmelding, hvilket har været et tiltag, som løberne generelt har taget godt imod.
Igen i år havde vi – via O-Service – givet løberne mulighed for at bestille noget spiseligt, når anstrengelserne i skoven var overstået. Dette var noget af et tilløbsstykke, idet godt 60 personer havde taget imod tilbuddet om at kunne slippe lettere fra aftensmaden og hygge sig med hinanden i klubhuset. Det gav rum for en hel del eftersnak!
Og stor tak til Thomas og Morten, der stod bag arrangementet, der bød på Chili con/sin Carne med hjemmebagt brød. Jeg har hørt, at man var meget tilfredse for dette tiltag og håbede, at det ville blive en fast og tilbagevendende tradition.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine mange hjælpere, ikke mindst Finn Simensen, der både hentede mig og hjalp med at sætte posterne i skoven. Vurderet ud fra løbernes kommentarer, så stod alle posterne både fair og rigtigt.
Endvidere tak til min kone Claudia samt min sønner, Silas med kæresten Stine samt Hjalte, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – Brian, Thomas og Torben, der sørgede for, at udstyret kom i hus. I skrivende stund er jeg så lige selv en ekstra gang på vej i skoven for at samle snitzlingerne mellem mål og start ind…

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Risskov med parkering på Fiskerivej i Aarhus. Bemærk, at der er forskellig regler for parkering på vejen, og at reglerne naturligvis skal følges.

Vi ses i skoven – gerne på torsdag i Risskov.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Marselisborg Nord – Prolog, 2023-24

Indbydelsen til NightChamp 2023-24

Så er vi – familien Dagsberg/Thomsen – så småt ved at være klar til endnu en spændende sæson med NightChamp, og indbydelsen er nu klar her på nettet. “Som altid” er der også i år tale om en prolog samt 6 afdelinger, og “som altid” afvikles de med 4 afdelinger i november samt 3 afdelinger i februar.
I efteråret står menuen på en prolog i Marselisborg Nord (9.11.) med mulighed for bad og omklædning inden døre i PANs klubhus, Silistria. Ved prologen er der ligeledes mulighed for at nyde en varm aftensmad efter løbet i klubhuset – hvis man ellers har husket at bestille denne på O-Service samtidig med tilmelding til løbet.
Herefter går turen nogle kilometer nordpå til Risskov (16.11.) og dernæst vestpå til True Skov (23.11.), inden vi skal til Skanderborg for at løbe i et delvist jomfrueligt terræn i Anebjerg-Faldinghøj i nordenden af byen – d. 30.11.
Den 1. februar ’24 hedder terrænet Lisbjerg Skov, der har været lukket for organiseret idrætsaktivitet, siden vi afholdt en etape af NightChamp her i november 2010. O-kortet for dette terræn er udvidet med to nye private områder, så også her er der mulighed for at komme ud at løbe i jomfrueligt terræn.
Ugen efter, d. 8.2., går turen til Brendstrup/Vestereng ved Sygehuset i Skejby, og også her er en del af terrænet (Brendstrup Skov) jomfrueligt.
Den afsluttende etape, finalen, løbes d. 22.2. i den sydligste del af Fløjstrup, og efter denne etape byder NightChamp-teamet/OK PAN på aftenkaffe i PANs klubhus, Silistria – i øvrigt i forbindelse med overrækkelse af præmierne til de samlede vindere i de forskellige klasser.
Tilmelding på O-Service: Her
Indbydelsen finder du her: PDF

Henrik Dagsberg

Udgivet i Foromtale | Kommentarer lukket til Indbydelsen til NightChamp 2023-24

Lodtrækningspræmier mm. for sæson 2022-23

Her til middag har DOFs tidligere sportschef Karl Kristian Terkelsen, OK GORM, udtrukket af de to vindere af vinterens lodtrækningspræmier, og derfor kan vi nu så småt lukke vinterens serie ned. Der mangler blot nu at få uddelt de præmier, der ikke er kommet deres rette ejermænd/-kvinder i hænde, herunder de to nævnte lodtrækningspræmier.
Lodtrækningen foregik ved, at alle starter ved vinterens serie fik et lod i hatten, og at Karl Kristian efterfølgende udtrak to numre – nummer 7 og 45 på den liste, jeg havde udarbejdet med samtlige 815 starter her i vinter.
De to præmier tilfaldt hhv. Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK (nr. 7) og Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK (nr. 45).  Jacob deltog i de 4 etaper i november måned i H21, mens Jørgen deltog i alle 7 etaper i H50.
Til lykke til begge de to deltagere, der kan se frem til at modtage deres gavekort ved NJ2D, NordJysk 2-Dages i weekenden 11.-12. marts.
Det samme vil ske for de 5 løbere, der ikke fik deres præmie for klassesejren efter sidste etape i Store Lyngdal i torsdags.
Og så er der i øvrigt kun at takke jer alle for jeres deltagelse i vinterens løb – med ønsket om at vi ses igen til november?

Henrik Dagsberg

Udgivet i Afrunding | Kommentarer lukket til Lodtrækningspræmier mm. for sæson 2022-23

Store Lyngdal – 6. etape, 2022-23

Med aftenens løb i går fik vi så lukket og slukket for denne vinters NightChamp, og vi kom i mål med en serie af løb, hvor vi oplevede et markant faldende deltagerantal – sammenlignet med de foregående år – både når vi ser på antallet af tilmeldte og antallet af startende, og det er da noget, der skal tages med i evalueringen af denne vinters løb. Og naturligvis noget, vi som arrangører er nødt til at forholde os til. Med andre ord skal vi lige have kigget på, om der er noget, vi kan eller bør ændre i forhold til næste sæson.
Fakta er, at der ligger rigtig mange timer i at arrangere NightChamp, både før, under og efter løbet. Fakta er ligeledes, at der er mange, der hjælper mig med at få løbet ud over rampen, og at der er mange involveret på den ene eller anden måde i løbene. Og uden mine hjælpere, ville jeg ikke være i stand til at udbyde løbene. Og fakta er, at udgifterne til at lave løb er stigende.
Derfor skal jeg nok også nytænke nogle af de elementer, der samlet set udgør det koncept, der mere eller mindre blev skabt for snart 20 år siden og med en vis genkendelighed kører den dag i dag.

Rundt om aftenens løb
Nå, tilbage til denne aftens afsluttende afdeling i Store Lyngdal.
For tre år siden – i februar 2020 – arrangerede jeg 4. etape i Store Lyngdal, der dengang var et nytegnet område, der kun – nogle måneder tidligere – havde været anvendt til OK Pans klubmesterskab, og derfor var et ukendt område for langt de fleste af deltagerne i NightChamp. Jeg havde dengang et rigtig godt samarbejde med skovejeren Christian Als om arrangementet, og Christian havde været meget konstruktiv og behjælpelig på alle mulige måder, bla. ved at åbne sin lade for os og i øvrigt hygge om arrangementet. Samtidig var deltagerne “begejstrede” for skoven og terrænet og berettede i mål om, hvor smukt og næsten nordisk, der var derude.
Derfor var det også hurtigt inde i mine overvejelser at lægge en etape her igen i år, og efter en kontakt til Christian i efteråret samt et besøg i skoven sammen med ham i december måned besluttede vi at afvikle årets “finale” i hans skov.
Laden gav mulighed for overdragelse af præmierne inden døre og læ og strøm gav mulighed for at lave en kiosk med salg af pølser og varm kakao.
I forbindelse med planlægningen af løbet havde jeg nogle besøg i skoven, og der måtte et par tilretninger af kortet til, før jeg kunne lægge mig fast på poster og baneforløb. At det ville blive lidt kringlet med kortvend på de længste baner, det vidste jeg – og jeg var også klar over, at et meget anvendt ord i deltagernes evaluering af banerne nok ville være “brombær”. (Og jeg fik ret).
Dalen, hvori skoven ligger, er et dybt dødishul med en mose i bunden, og det har da givet lidt udfordringer med banelægningen at minimere løbet i og hen over mosen, der netop i år var ekstra våd på grund af den megen nedbør i de seneste måneder. Helt at undgå, at de sorte baner skulle ud over mosen kunne jeg dog ikke, og det betød da også, at der var nogen, der måtte kæmpe med den våde bund, og jeg har hørt, at flere af deltagerne var røget i til hoften… Til min tilfredshed kom alle dog i mål, og vi skulle ikke ud og hente nogen i mosen!
Som et kuriosum kan det nævnes, at Christian – siden sidste NightChamp i Store Lyngdal – havde udvidet skoven med et nytilplantet markstykke, hvor han samtidig havde været ude med rendegraver og lave postplaceringsmuligheder! Samtidig har han gang i flere overvejelser om lige at lave lidt mere af den slags arbejde i skoven, så der kan være sket meget til næste gang, NightChamp besøger skoven…

Lidt til statistikfolket
Aftenens etape, der samtidig var den sidste i år, blev afviklet i optimalt vejr – efter årstiden. Stjerneklart, vindstille, ingen nedbør – ja det var næppe muligt at give deltagerne en bedre afslutning på denne vinters natløb.
122 løbere var tilmeldt, 116 løbere var i skoven, så kun 6 løbere står noteret som ikke-startende, hvilket er en rekord for i år. I alt 815 starter har der været i år – et fald på 14 % i forhold til sidste år og et fald på ikke mindre end 26 % i forhold til sæsonen 2019-20, der var sidste sæson inden corona.
Løbet i går var det 115. NightChamp-løb siden starten i 2005, og sæsonen i år var den 18. sæson med NightChamp. I alt 712 forskellige baner har jeg designet til løbene gennem årene. – Ja, der er faktisk ikke genbrugt en eneste bane, selv om vi flere gange har været i samme skove.
Med sidste løber i skoven i går har mine hjælpere gennem årene sendt i alt 11.754 løbere i skoven. Det højeste antal startende ved et enkelt løb var i Siim Skov i november 2014, hvor 180 løbere var i skoven.
Da jeg – som ungdomsformand i Horsens OK i 2005 startede NightChamp var der flere begrundelser. Den primære var, at jeg gerne ville give vores ungdomsløbere optimale betingelser for at blive bedre natorienteringsløbere, samtidig med at det kunne forbedre deres almene tekniske niveau. Sekundært ville jeg klæde dem bedre på, når de skulle deltage i naboklubbernes Natugle-turnering samt DM Nat, der faldt i forlængelse af NightChamp-løbene. Siden er Natugle-serien tilsyneladende lagt i graven? – Men DM venter nu forude; i øvrigt også med undertegnede som banelægger.

Så er det præmietid
Allerede før de første deltagere kunne løbe i skoven i aftes, var 12 af de 19 klasser afgjort, idet vinderen var fundet i 10 af klasserne, mens der i to andre klasser ikke ville kunne udråbes en samlet vinder, fordi ingen af deltagerne ville kunne nå at fuldføre 4 løb.
Tilbage stod det så at få afgjort de sidste 7 klasser.
I D20 endte vi så desværre også uden en vinder, idet ingen af deltagerne i denne klasse nåede at fuldføre 4 løb. Dermed endte vi altså uden en vinder i 3 af dameklasserne (D16, D20 og D21), hvilket er lidt skuffende.
I H70 fik vi til gengæld en forrygende afslutning. I forvejen lå det helt tæt mellem Rolf Duedahl, OK Djurs, og Poul Erik Buch, OK GORM, inden den sidste etape, hvor Rolf førte med et enkelt point foran Poul Erik. 497 point mod 496 point i Rolfs favør – så alt var helt åbent. Og resultatet af dagens etape blev netop så tæt, som man kunne forvente, idet forskellen mellem de to løbere i mål var 2 sekunder, ingen til Rolfs fordel, men således at begge løbere fik 100 point. Slutresultatet blev derfor, at Rolf kunne tage den samlede sejr med 500 point mod 499. Havde Rolf løbet 11 sekunder langsommere, var den samlede sejr tippet over til Poul Eriks fordel.
I H60 fik vi også en interessant afslutning. Før dagens løb kunne både Keld Gade, Viborg OK,  og Kent Lodberg, OK PAN, løbe med den samlede sejr. Det viste sig, at Kent var 8 minutter hurtigere end Keld om at komme rundt på banen, hvilket burde være nok til den klassesejren. Hvis det da ikke lige var sådan, at Kent Kragh, også OK PAN, netop denne aften deltog og “smadrede klassen” med en sejr mere end 11 minutter hurtigere end Kent Lodberg. Det betød også, at aftenens resultater ikke fik betydning for den samlede sejr i klassen, og at Keld Gade, der førte før sidste afdeling, derfor kunne tage den samlede sejr.

Alt i alt kunne min kone udlevere præmierne, løbe-T-shirts sponsoreret af Løberen og Fusion, successivt som de enkelt klasser blev afgjort og som vinderne kom i mål. Desværre viste sig, at vi løb tør for nogle af størrelserne. Det råder vi bod på ved at jeg tager dem med til Nordjysk 2-dages om 14 dage og sørger for at få den afleveret til rette vedkommende.
I alt fordelte vinderne sig således fordelt på klubber:
OK PAN: Kille Beuchert Jensen (D14), Oskar Rix Berthelsen (H12), Vilhelm Rokkjær Andreasen (H14), Kim Rokkjær (H50), Knud Sørensen (H80)
Horsens OK: Astrid Lykke Nielsen (D12), Rikke Holm (D50), Britta Ank Pedersen (D60), Jonas Ellegård Kokholm (H20), Troels Nielsen (H40)
Viborg OK: Pia Gade (D70), Keld Gade (H60)
OK GORM: Pernille Buch (D40)
OK Melfar: Magnus Lindahl (H16)
Mariager Fjord OK: Rico Hejlskov Mogensen (H21)
OK Djurs: Rolf Duedahl Nielsen (H70)
Til lykke til alle de 16 vindere.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig med aftenens løb i Store Lyngdal. Det gælder lige fra skovejeren, Christian Als, der velvilligt stillede sin skov til rådighed og samtidig varskoede skovens naboer om, at der i aftes nok ville være lidt mere liv i skoven, end de ellers var vant til. Ud over det havde Christian også åbnet sin lade for os, så folk kunne klæde om inden døre og i øvrigt hygge sig i laden efter løbet.
Stor tak til Ivan Christensen og John Holm, der for anden gang i denne måned sprang til, da det allersortest ud med postudsætningen.
Tak til Jeanette Finderup, der stillede med pølser og kakao og som stod for lidt salg af dette efter løbet. Det var rigtig lækkert!
Tak til Flemming Nørgaard, der stod for flere sidste minuts ændringer med kortet. (I parentes bemærket nåede Flemming så også selv lige en tur i skoven på denne aften, hvor hans kone rundede et skarpt hjørne!).
Tak til min familie, der på denne aften bestod af Claudia, sønnerne Hjalte og Silas og svigerdatter Karoline. Ydermere skal en tak til Claudia for at stå for præmieoverrækkelsen efter løbet.
Sluttelig skal der lyde en tak til de tre postindsamlere, der fik udstyret i hus efter løbet.
Derudover en stor tak til alle de, der har hjulpet på den ene eller anden side med alt fra stort til småt, og som derigennem gjorde løbet muligt for de 116 deltagere, der kom i skoven.
Og så glæder det mig faktisk lidt, at hverken jeg eller min familie i år har lovet nogen, at vi ses næste år… Vær dog mere eller mindre forberedt på, at der kunne starte en ny NightChamp-sæson d. 9. november 2023!

Nu takker vi så af for denne vinter, og vi glæder os til selv at komme ud at løbe.
Vi ses i skoven

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Store Lyngdal – 6. etape, 2022-23

Vejlskoven, Odder – 5. etape, 2022-23

Med gårsdagens løb er vi så småt i mål med denne vinters NightChamp-serie, og i skrivende stund mangler vi kun finalen i Store Lyngdal den 23. februar – om 13 dage.
Løbet i Vejlskoven kunne afvikles i rigtig fint løbevejr med termometret indstillet på plusgrader suppleret med tørvejr, og for mig som arrangør og stående i mål virkede det ikke nær så koldt som i sidste uge på toppen af Danmark at stå og vente på deltagerne.
Teknisk set spillede aftenen bare med kun en enkelt brik, der drillede – i øvrigt uvist af hvilken grund, men det var noget, der kunne klares hjemme ved pc’en.
Løbet blev i øvrigt et af de hurtigt afviklede, og allerede 3 kvarter efter at starterne, min familie, pakkede ned og kørte hjem kl. 19:15, kunne sidste løber stemple ind i mål.  Klokken havde lige rundet 20:05, da jeg kunne drage hjemad og postindsamlerne kunne sendes i skoven, og klokken 21:30 var dagens resultater på nettet.
Jeg mangler lige at nævne, at OK SNAB, Vejle brugte løbet til at afvikle deres nat-klubmesterskab. Jeg håber naturligvis, at man – på trods af de problemer, der er nævnt nedenfor – fik kåret de rigtige vindere. Jeg ved, at flere ønskede at ændre bane, da de kom til stævnepladsen – og jeg tror, at jeg fik hjulpet alle på bedste vis. Problemerne med at ændre bane er altid, om jeg har kort nok. Af princip og hensyn til miljøet og økonomien bestiller jeg aldrig mere end et enkelt kort ekstra af hver bane.

Om forarbejdet til løbet
Vejlskoven er en privat skov, der ejes af Johan Tesdorpf fra Rathlousdal, og det var i år anden gang, at vi benyttede skoven til en etape af NightChamp. Sidste år afvikledes således – som en slags forsøg – en etape i skoven, og ved den lejlighed evaluerede jeg sammen med Johan løbet, og da han var tilfreds, aftalte vi, at vi ville gentage succesen i år.
Derfor gik jeg tidligt i gang med at forberede gårsdagens etape, og jeg havde blandt andet ret tidligt aftaler på plads om baneforløb – i øvrigt har Johan været meget imødekommende i forhold til mine ønsker, og jeg har fået alle de tilladelser, som jeg kunne have behov for.
Stor tak til Johan for samarbejdet!
I januar blev skoven nyrevideret og en del rettelser kom med på det nye kort. Det viste sig således, at der var sket meget i skoven på et år; der var fældet nogle områder og der var vokset nogle områder til med kraftig undervækst – bla. af brombær.
(Apropos brombær var det i øvrigt interessant at høre diskussionerne i mål mellem løbere, der havde løbet samme bane; nogen havde haft heftige oplevelser med brombær overalt – andre havde stort set ikke mødt brombær. Det må have noget at gøre med vejvalg eller definitionen af, hvornår man synes, at brombær er et problem. Det lader jeg stå hen i det uvisse.)
Selv om banerne blev lavet i efteråret sammen med banerne til etaperne i november, er de blevet justeret ad flere omgange – og senest i mandags som en følge af weekendens besøg i skoven. Herefter stod jeg med et resultat, jeg selv syntes, jeg kunne være godt tilfreds med.

Post 67 – en uheldig postplacering.
Torsdag over middag tog mine postudsættere i skoven, og med Henrik Markvardsen til at sætte posterne i terrænet vidste jeg, at denne opgave lå i de bedste hænder. Er der en, der en næsten krakilsk med at anbringe posterne rigtigt, så er det Henrik. I øvrigt en af flere! Jeg har ved flere lejligheder oplevet, at løbere er kommet i mål med påstanden om, at en post stod forkert og har fastholdt dette, indtil jeg smed trumfkortet: Det er Henrik Markvardsen, der har sat posterne i skoven! Herefter forstummer al snak om en forkert placeret post.
Jeg har i øvrigt et par trumfkort mere af lignende slags, ingen nævnt, ingen glemt.
Ved 3-tiden, en time før jeg skulle mod skoven, fik jeg en opringning fra Henrik om, at posterne var i skoven – men samtidig var han tydeligt frustreret over placeringen af post 67 – se kortudsnittet til højre.
Placeringen af posten var entydig nok, men hele det grønskraverede område vest for posten var brombær, der – jo tættere man kom på posten – bare blev højere og højere og tættere og tættere. Faktisk kunne man slet ikke følge grøften ind til posten fra vest. Fra øst, nord og syd var det nemt nok at komme ind til posten, men det var ikke det, banerne lagde op til.
Da jeg kom til skoven skyndte jeg mig ud til posten og kunne ved selvsyn konstatere, at Henrik (naturligvis) havde ret, og jeg tog en hurtig beslutning om at sløjfe posten på de implicerede baner; de 4 lange baner baner: 1, 2, 3 og 4.
Dette blev meldt ud i starten og skrevet på papir, der ligeledes lå i starten – og det blev meldt ud af mig til alle, der meldte sig i mål før løbet. Samtidig blev posten slettet i tidtagningsprogrammet MeOS.
Og hvordan kunne denne fejl så ske? – Tja, det må jeg tage på min kappe. Ved mine besøg i skoven med tjek af postplaceringerne havde jeg valgt at tjekke netop post 67 fra skovvejen, da en post 60 meter nordligere blev anvendt sidste år – uden problemer, endda på den mellemsvære bane. Ved posttjekket dengang gik jeg lige forbi dette års 67 og konstaterede ikke noget specielt her. Altså mente jeg ikke, at det var nødvendigt at gå helt ind til den.
Ren dovenskab, at jeg antog, at denne post så sagtens kunne bruges i år. Og ja brombær kan vokse meget hurtigt op, har jeg hermed lært! Men bare for dumt af mig!
Jeg skal naturligvis undskylde over for de løbere, der i skoven og under løbet havde glemt meldingen om post 67.

Ud over “uheldet” med post 67 var der også et par andre småting, der i øvrigt – mig bekendt – ikke fik betydning af resultatet af løbet. Ud over post 70, hvor et tårn var blevet fjernet siden jeg havde været der (posten stod på placeringen af tårnet på kortet) var der lidt med posterne 53, 79 og 81.
Disse eksempler viser bare, hvor præcis man skal være, når man som arrangør er i skoven for at forberede et løb.

Status på stillingen i de forskellige klasser før sidste etape
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet den sidste etape, og jeg er derfor i stand til at give et klart billede af stillingerne/resultaterne i de enkelte klasser.
I den samlede stilling, Link – som den også fremgår af hjemmesiden – kan man med fed skrift se navnene på de løbere, der kan nå at løbe med sejren i de forskellige klasser:
I 10 klasser, D40, D50, D70, H12, H14, H16, H20, H21, H50 og H80, er alt afgjort, og vi ved, hvem der vinder klassen; resultatet af sidste etape er uden betydning for klassesejren.
I 4 klasser,  D14, D60, H60 og H70, står det mellem 2 løbere – og resultatet i sidste afdeling får derfor betydning for, hvem der løber med den samlede sejr i klasserne.
I 2 klasser, D16 og D21, kåres der ikke nogen samlet vinder i år. Der er ingen af deltagerne, der kan nå at deltage i mindst 4 løb.
I 2 klasser, D12 og D20, er det uklart, om der kåres en vinder. Der er kun én person, der kan komme på tale som vinder, men vedkommende skal deltage i og fuldføre sidste etape.
I 1 klasse, H40, er billedet totalt uklart, og alt afgøres ved sidste løb. Der er 5 personer, der byder ind på den samlede sejr.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til de personer, der har hjulpet mig med denne uges etape i Vejlskoven. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
I første omgang en meget stor tak til Hans Christiansen, der har været chauffør og lagt bil til etapen og har stået for afhentning af materiel i klubhuset. Meget stor tak også til Henrik Markvardsen, der havde sine frustrationer med postudsætningen denne gang. Jeg håber virkelig ikke han har tabt modet eller lysten til at være med igen.
Tak til min utrættelige familie – i går (som i sidste uge) personificeret i mine to drenge og Stine. Det er rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet tilsidesætte andre forehavender. Der er endvidere fra mange løbere stor ros til de tre unge mennesker i starten for deres måde at håndtere den på, myndigt og alligevel med overskud. Denne ros hører de jo ikke, men den er hermed videregivet.
Tak til korttegnere og skovkontakter for hjælp med kort og tilladelser.
Tak til Johan Tesdorpf, Ratlousdal, for lån af skoven og for samarbejdet omkring løbet.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PAN – der lige tager en tjans med at samle posterne ind. Og så skal det lige nævnes, at to af postindsamlerne allerede tidligere på aftenen havde været i skoven og løbe deres bane.

Med afviklingen af aftenens NightChamp-etape er vi så småt i mål med denne vinters syv etaper, inkl. prologen. Vi, som arrangører, tillader os nu at tage en længere ferie, indtil den står på NightChamp igen i november 2023, forventer vi da.
Men første skal vi lige have overstået dette års sæsonafslutning i Store Lyngdal den 23.2., hvor vi glæder os til at se fulde huse.
Efter løbet vil der være salg af lidt godt til ganen, lige som der vil være præmieoverrækkelse i laden. Allerede nu en stor tak til skovejeren, Christian Als, der lægger lade og skov til dette års afslutning. Vær opmærksom på, at der ved afslutningsløbet løbes på afkortede baner.


Vi ses i skoven – gerne på torsdag d. 23. februar 2023 i Store Lyngdal.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Vejlskoven, Odder – 5. etape, 2022-23

Himmelbjerget – 4. etape, 2022-23

Så er vi i gang igen – og denne gang med en etape på Himmelbjerget.
Det vil så også sige, at banerne var forkortet, og selv på de blå baner har det ikke været muligt at glatte terrænet ud. Himmelbjerget er nu engang Himmelbjerget, så selv om jeg har prøvet at designe banerne, således at man ikke blev udsat for unødvendig ned-op-ned-op under løbet, var der mange, der fik testet fysikken til kanten; også selv om man var god til at holde sig på kurven under løbet. Men omvendt tror jeg godt, de fleste regnede med, at et løb på Himmelbjerget ville være til den ekstreme side, og måske havde nogen erfaringer fra Påskeløbet sidste år at trække på?

Om forarbejdet til løbet
Allerede for et par år siden var jeg begyndt at arbejde med ideen om at lave en etape af NightChamp på Himmelbjerget, men efter aftale med Silkeborg OK afstod jeg fra det sidste vinter, da de selv skulle bruge området til en etape af Påskeløbene i 2022.
I stedet satsede jeg så på, at det ville være muligt at afvikle netop aftenens etape, og det satte så Torben Jørgensen, Silkeborg OK, på overarbejde. Torben har en rigtig fin kontakt til de mange private lodsejere i området og kunne på den ene side vejlede mig i banelægningen, således at færrest mulige lodsejere blev impliceret og på den anden side tage kontakten til lodsejerne. Nogle lodsejere var velvillige og nogen var velvillige mod betaling, mens andre var forbeholdne eller direkte afviste at lægge skovparcel til løbet. Jeg lod det således være op til Torben at stikke en finger i jorden, og han har derfor også være med på sidelinjen og haft masterkortet til “godkendelse”; et par poster har jeg i den sammenhæng også måttet flytte. Banelægningen har derfor også været det muliges kunst.
Da det viste sig, at jeg kunne lægge – synes jeg selv – nogle fornuftige baner i det stykke skov, jeg havde til rådighed, søgtes de nødvendige tilladelser til Skov- og Naturstyrelsens, FDF-spejdernes og Tårn-kommiteens arealer. Dette var en formsag, da de normalt godkender.
Tak til Henrik Felding for dette arbejde!
Som man som deltager så i aftes, er der ikke mulighed for at parkere gratis i omegnen af Himmelbjerget, men det holdt mig da ikke fra at kontakte Apcoa, der administrerer P-pladserne på Bjerget, for at høre om muligheden for at parkere gratis til et arrangement som vores – om aftenen og uden for sæsonen. Selv om jeg jo nok godt kendte deres svar på forhånd, svarede de aldrig, og jeg afholdt mig fra at komme med råd til parkeringen – ud over det, der fremgik at tavlerne på P-pladsen.
Omvendt var Hotel Himmelbjerget meget hurtige til at svare mig, og jeg fik som arrangør tilladelse til at holde på deres private P-pladser ved hotellet. Tak for det.

Afviklingen af løbet – en post stod forkert.
Som mørket faldt på, kom de første biler også frem til Himmelbjerget, og mine to drenge og Stine stod klar til at sende løberne i skoven kl. 18 – alt var klappet og klart.
Så opstod den altid spændende ventetid, indtil de første løbere var i mål på alle baner. Var alle posterne nu stadigvæk i skoven (vi havde jo været ude for et par uheldige episoder med fjernede poster ved to af løbene i november), og stod posterne rigtigt?  Og var det nu også den rigtige version af masterkortet, der var brugt? – Der var jo ændret på postplaceringerne ad flere omgange på grund af restriktioner i skoven.
Efterhånden som flere og flere løbere kom i mål, stod det dog klart, at en af posterne, post 47 desværre var placeret forkert. I mine øjne: En banelæggers mareridt! Posten, der skulle være placeret i en fin og tydelig, nordøstvendt slugt, var ved en fejl blevet placeret i en sydvendt slugt 40 meter sydligere – ovre på den anden side af højen, som nogle af løberne betegnede det. Efter målgang blev placeringen diskuteret heftigt – og fejlen kan ses af billedet til højre, hvor pilen angiver slugten, hvor posten stod. Nogle løbere havde brugt en rum tid på at lede efter posten, mens andre konstaterede, at den ikke var, hvor den skulle være, opgav at finde den, og løb videre. Det skal her siges, at det var en post, som langt de fleste løbere skulle forbi, idet den indgik på banerne 1, 2, 3, 4 og 5.
Jeg skal – som den ansvarlige for fejlen – undskylde. Det må naturligvis ikke ske, men det sker alligevel af og til. Jeg håber, at I alligevel – på trods af dette – havde en god oplevelse med jeres løb .
Rent IT-teknisk har jeg kompenseret for fejlen ved at godkende de løbere, der ikke havde stemplet posten. Jeg håber, at det er en tilfredsstillende løsning, omstændighederne taget i betragtning . Havde der været tale om et DM, så var de implicerede baner nok blevet annulleret, men det er vel lige drastisk nok, når det “bare” er et NightChamp-løb, der er tale om?

Afviklingen af løbet – de sidste poster.
Jeg har antydet det i starten af denne beretning: Designet af de blå baner var en udfordring.
Definitionen af blå baner er i følge reglementet, jeg citerer: “Banerne lægges i samme terræntype og efter samme retningslinjer som baner med betegnelsen svær/sort, dog skal følgende undgås: voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden spang eller anden passagemulighed.” Citat slut.
Ved konstruktionen af banerne 5 og 6 – de blå baner – har jeg bestræbt mig på at undgå at sende løberne mere op og ned i terrænet, end det har været nødvendigt, igen under hensyntagen til det stykke skov, jeg havde til rådighed. Samt at “stævnepladsen” lå oppe på toppen af terrænet.
Jeg overvejede samtidig, om (alle) banerne skulle have en målpost nede i terrænet – se illustrationen til højre – eller om de skulle have målposten oppe ved H.C. Andersens bænk, som jeg valgte at gå med. Måske skulle målposten have været nede, hvor en oplagt placering kunne være post 36 på illustrationen – men der var alligevel en bakke, der skulle forceres på vej op til brikaflæsningen.
Man kunne jo argumentere for, at løberne op ad bakke og færdige med deres løb jo kunne vandre op i deres eget tempo eller tage en hvilepause, hvis der var behov for det; løbet var jo overstået.
Da jeg efter løbet forelagde nogle af de ældre af løberne ideen op en målpost nede, var der ikke en entydig mening om dette.

Status på stillingen i de forskellige klasser
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet to af denne vinters 7 etaper, og vi er derfor også i stand til at udråbe de første samlede klassevindere.
De første 3 klassevindere finder vi alle i herreklasserne, idet Oskar Rix Berthelsen, OK Pan og Knud Sørensen, ligeledes OK Pan, begge har gjort rent bord i deres respektive klasser.
Endvidere er Jonas Ellegård Kokholm, Horsens OK, sikker på at tage sejren i H20, idet han med 475 point på kontoen heller ikke kan hentes.
I andre klasser, D12 og D20, skal den førende løber “bare” sørge for at få point i en af de sidste to afdelinger for at kunne løbe med den samlede sejr.
Vi kan også nu afsløre, at der i klassen D16 ikke vil blive kåret nogen vinder i år; ingen af deltagerne kan nå at få tjent point i mindst 4 løb, som det kræves for at kunne blive udråbt som klassevinder.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har hjulpet mig med en eller flere arbejdsopgaver i forbindelse med denne etape. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
I kronologisk rækkefølge tak til…
… Torben Jørgensen og Henrik Felding, Silkeborg OK, der har sikret mig tilladelserne til at afvikle løbet, både fra de private og statslige skovejere.
… Henrik Jørgensen, Silkeborg OK, med kontrol af postplaceringerne.
… Steen Frandsen, Viborg OK, med opsætning af kort og baner til tryk.
… Ivan Christensen og John Holm, OK Pan, for i sidste øjeblik af springe til og sørge for, at posterne kom i skoven til tiden.
… Hotel Himmelbjerget for lån af private P-pladser til arrangørerne
Dernæst – og ikke mindst – tak til mine drenge og Stine, der selv måtte klare starten, da min kone lå syg derhjemme. Det er rart at vide, at starten ligger i gode, erfarne og utrættelige hænder, så her blander jeg mig bare helt udenom. Det er bare rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PAN. Denne gang var det tre velvoksne løbere, der tog en tørn i Himmelbjergets bakker – og to af dem havde endda forlods være ude at løbe deres bane. Så jeg kan forestille mig, at mindst to af de tre var godt trætte, de de kunne køre hjem med posterne til Aarhus?

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Odder i Vejlskoven, hvor vi også afviklede en af sidste vinters etaper. Stævnepladsen (og mål) er den samme lille P-plads i den nordlige udkant af skoven, som også blev anvendt sidste år. Dette løb er så det næstsidste i denne sæson og det sidste, der afholdes med start fra kl. 18:15.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Vejlskoven i Odder.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Himmelbjerget – 4. etape, 2022-23

Foromtale af etaperne 4-6 i februar måned 2023

Efter at vi har overstået november måneds 4 etaper af denne vinters NightChamp-serie, er det nu tid til at se lidt fremad mod de sidste 3 løb, der foregår i februar 2023.
Vi lægger ud med et løb på Himmelbjerget d. 2. februar – i jomfrueligt NightChamp-terræn. Dette lækre område har været i mine tanker i flere år, men først nu er alt (stort set) faldet på plads i forhold til at komme i området. Det har krævet et stort forarbejde at få aftaler på plads med de mange private lodsejere, der er på Himmelbjerget (tak til Torben Jørgensen), og der skal ikke være mange, der siger nej tak til til vores løb, før det er ganske umuligt at lave fornuftige baner. Lige nu lader det til, at vi kan få hevet de nødvendige tilladelser i land, men muligheden for et nej her eller der gør, at jeg alligevel lige nu opererer med to sæt meget forskellige baner.
I uge 6 – den 9. februar – bevæger vi os til Odder, hvor der lige som sidste år skal løbes i Vejlskoven, som indtil videre kun har været anvendt til et enkelt årligt træningsløb i PAN samt sidste års næstsidste NightChamp-etape. Vejlskoven, der ejes af herregården Rathlousdal, er stillet os til rådighed igen i år af godsejer Johan Tesdorpf, som jeg har haft et rigtig fint samarbejde med i forhold til at få arrangeret nogle spændende løb.
Efter disse to etaper ligger en uge 7, hvor vi traditionen tro står over.
Vinterens sidste etape løbes i Store Lyngdal, der ligger næsten lige midt imellem Sorring og Holmstol syd for Gjern Bakker. Vi havde for tre år siden – i februar ’20 – ligeledes en etape i denne lille, men interessante skov, og vi forsøger os med endnu et løb, nu hvor skovejeren Christian Als igen vil åbne sin skov for os.
Efter løbet i Store Lyngdal er der præmieoverrækkelse for vinterens serie – forhåbentlig afholdt inden døre i den store lade, som også sidste gang var omdrejningspunkt for stævnet.

Vi glæder os til at se jer i februar!
Indbydelse 2022-23: PDF

Udgivet i Foromtale | Kommentarer lukket til Foromtale af etaperne 4-6 i februar måned 2023

Fløjstrup Skov Nord – 3. etape, 2022-23

Med afviklingen af torsdagens etape i Fløjstrup, er vi kommet i mål med denne sæsons november-etaper, hvor det gennemgående kendetegn har været en forholdsvis stor nedgang i antallet af såvel tilmeldinger som startende løbere. Jeg er lidt blank over for, hvorfor det sker, men et bud kan da være de lidt mere strenge økonomiske tider, hvor der er sikkert nogen, der er nødt til at prioritere.
Eller måske kalder man bare på fornyelse?
Fakta er, at vi til de fire etaper i november i år kun har haft i alt 498 startende løbere – mod 555 startende sidste år og 632 startende i november 19, før coronaen fik sit tag i samfundet. Jeg tillader mig dog at tage de positive briller på og håber, at udviklingen må vende i årene, der kommer. Og når denne vinter er forbi, så må vi jo lige internt i familien evaluere, og der er kræfter og lyst til at tage endnu en sæson…
Omvendt, og set med deltagerbriller: Jo færre deltagere, desto større er chancen så også for at vinde sin løbsklasse – eller at få fingre i en af lodtrækningspræmierne.

Om Fløjstrup Skov
Det er ved at være en klassiker, at Fløjstrup Skov under en eller anden form er med på programmet, når vinterens NightChampløb planlægges. Enten den sydlige del – eller som i aftes området lige syd for eller omkring Giber Å.
Det skyldes naturligvis, at det er nemt at få tilladelse til at løbe i skoven, samt at det er en god, krævende og svær skov til natløb. Og set fra en banelæggers side er det en skov, hvor det er rimelig nemt at lave udfordrende baner. (Om det lykkedes vil jeg lade være op til jer deltagere). Det skyldes først og fremmest, at meget ligner hinanden derude i mørket. Skoven er tung i bunden, især i denne tid, og det er nemt at lave parallelfejl på grund af de forholdsvis mange stier og områder, der ligner hinanden. Samtidig er der klatter af tung underskov, f.eks med brombær, hvor man kan blive sat over for en hurtig beslutning: højre om, venstre om eller igennem?
Når man som jeg stod i mål og modtog løberne til indstempling, hørte jeg mange bemærkninger, der gik på netop ovennævnte, og det var mit indtryk, at den almindelige antagelse var, at man følte sig udfordret på banerne, både fysisk og teknisk. Dette gav også nogle gode diskussioner løberne imellem efter målgang. Ser man her efterfølgende på løbernes vejvalg (på O-Track), kan man også se, at der på en del af strækkene har været mange fortolkninger af, hvordan strækkene skulle løbes. Dette er naturligvis tilfredsstillende for en banelægger at se.
I dagene op til løbet blev jeg gjort opmærksom på, der der sideløbende med NightChamp var et andet arrangement i skoven, og at der derfor var reflekser i skoven, der kunne forvirre aftenens løbere. Jeg havde en god snak med arrangøren, og de reflekser, der kunne forstyrre på banerne, blev midlertidig nedtaget. Stor tak til arrangøren for at være imødekommende og påtage sig denne opgave til gavn for vores løbere. Jeg håber ikke, at nogen blev lokket på afveje af reflekser, der kunne forstyrre deres løb?

Opsamling på afviklingen af løbet.
Sædvanen tro – når der skal løbes i PAN-skove i omegnen af Aarhus – var det endnu engang Henrik Markvardsen, der satte posterne i skoven, lige som Henrik også for en måneds tid siden havde løbet kontrol på postplaceringerne. I parentes bemærket er det meget betryggende at have en kapacitet som Henrik til at stå for det arbejde; så er man da sikker på, at denne vigtige del af et o-løb er på plads. Ligeledes var hans trofaste hjælper endnu engang Hans Christiansen, der ud over at virke som chauffør også stod for afmærkning til start samt overleveringsforretningen til undertegnede, der kom til skoven en times tid før første start.
Teknisk set var der intet at bemærke fra løbet fra arrangørside, alt kørte som det skulle.
For nogle løbere derimod blev aftenen en dårlig oplevelse med defekt lys. Den ene af disse løbere lånte en pandelampe af startpersonalet. Denne lampe stod så også af, så det var dobbelt øv! En anden af de uheldige løbere måtte klare halvdelen af løbet med lyset fra en meget lille lommelygte. (Også øv).
Desværre var vi lidt emsige med at pille reflekserne ned langs stien mellem start og stævnecenter, så det betød, at nogle af de sidste løbere i mål havde udfordringer med at finde tilbage over broen over Giber Å og stien til stævnecentret og P-pladsen. Det var ubetænksomt fra vores side, og vi undskylder mange gange. Og den gode slutning på denne fortælling er så, at vi på trods af dette fik alle sikkert i mål.
Sidste løber havde vi i mål kl. 20:18, hvorefter jeg kunne pakke sammen, køre hjem og have resultaterne på nettet kl. 21:12. Og denne gang skulle der ikke laves korrektioner i løbstider på grund af manglende startstempling eller lignende.
Og da jeg ikke efterfølgende har hørt fra postindsamlerne, der gik i skoven en halv time før beregnet, regner jeg med, at alle poster er sikkert tilbage på deres plads i klubhuset.

Status på stillingen i de forskellige klasser
Nu – hvor de første 4 af vinterens i alt 7 etaper er afviklet – kan man danne sig et overblik over stillingen i de forskellige klasser. Man skal som skrevet deltage i 5 løb for at kunne vinde sin klasse – og allerede nu er vi tæt på en afgørelse i flere klasser.
I to af klasserne – den yngste herreklasse, H12, og den ældste herreklasse, H80 – har samme løber taget 100 point i hver de 4 afviklede afdelinger, idet Oskar Rix Berthelsen og Knud Sørensen – begge OK Pan – har 400 point på kontoen før “juleferien”.
I ni andre klasser har en løber vundet 3 ud af de første 4 løb. I visse af disse tilfælde har løberen “kun” deltaget i 3 afdelinger, i andre tilfælde deltaget i alle 4 etaper, men lige akkurat misset sejren i det ene løb. Dette gør sig gældende i klasserne D20 (Theresa Skouboe), D50 (Rikke Holm), D60 (Britta Ank Pedersen), D70 (Pia Gade), H16 (Magnus Lindahl), H20 (Jonas Ellegaard Kokholm), H40 (René Rokkjær), H50 (Kim Rokkjær) og H70 (Poul-Erik Buch).
Alt i alt er der her 11 løbere, der er på vej til sikre sejre i deres klasser, og allerede efter næste etape, den første i februar, vil vi sikkert kunne udpege de første samlede vindere.
I andre klasser er billedet mere forplumret, og i D16 er det endda 4 forskellige løbere, der har taget sejren i hver deres etape.
Hvorom alt er, så skal det nok blive spændende at følge de 3 sidste afdelinger, der afvikles i februar ’23.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til de personer, der har hjulpet mig med en eller flere af denne måneds etaper. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre månedens fire løb. I første omgang en meget stor tak til Hans Christiansen, der har været chauffør og lagt bil til alle etaperne – uanset om der har været tale om hjælp til aftenens postudsætter, Henrik Markvardsen eller undertegnede. Hans har endvidere ved flere af etaperne hjulpet med postudsætningen. Dernæst en tak til Henrik Markvardsen, der ud over at sætte posterne i skoven ved prologen og denne 3. etape i Fløjstrup, også lige har taget sig tid til at tage en tur på posterne og er kommet med uvurderlige indspark og kommentarer og på den måde har været med til at opkvalificere postplaceringerne og dermed også banerne.
Tak til min utrættelige familie med at afvikle starten på bedste vis – ved alle efterårets etaper. Det er rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Tak til korttegnere og skovkontakter for hjælp med kort og tilladelser.
Tak til Horsens OK og OK SNAB for lån af skove og omklædningsfaciliteter til to af etaperne, og Horsens OK med lækker mad.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – også selv om postindsamlerne, en enkelt undtaget, ikke har haft startret i de yngste ungdomsklasser…

Med afviklingen af aftenens NightChamp-etape er vi så i mål med november måneds fire etaper. Vi som arrangører tillader os nu at tage en lille juleferie, og vi forventer at vende grusomt tilbage på den første torsdag i februar 2023, hvor vi den 2.2., på Kyndelmisse,  forsøger at stå klar til at sende løbere i skoven på Himmelbjerget, hvor der skal løbes på afkortede baner.

Vi ses i skoven – gerne første torsdag i februar 2023 på Himmelbjerget.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Fløjstrup Skov Nord – 3. etape, 2022-23

Vejle Nørreskov – 2. etape, 2022-23

Med denne etape er vi så småt ved at komme i mål med denne sæsons november-etaper, og det skete i en skov, hvor vi ikke tidligere har afviklet NightChamp, nemlig Vejle Nørreskov.
Forhistorien er, at SNAB, Vejle, står med en god og krævende skov nord for Vejle Fjord, som egentlig ikke ligger så langt fra det område, hvor jeg normalt planlægger etaperne.
Skoven er i øvrigt nem at komme til, da den ligger tæt ved Den Jyske Motorvej.
En henvendelse til klubben viste, at SNAB var meget interesseret i, at jeg anvendte skoven, og man har i hele processen fra beslutningen om at bruge skoven var taget til løbsdagen, været meget hjælpsomme og spurgt ind til, om der var noget, man kunne hjælpe med. Dette har også medført et tæt samarbejde med klubbens korttegner, Henning Schou, der ikke selv løber natløb. Henning gik straks i gang med at rekognoscere og nytegne hele skoven med henblik på at give løberne den bedste oplevelse på dagen. Specielt områderne omkring posterne fik ekstra opmærksomhed. En stor tak til Henning, der var en sidste gang i skoven så sent som i den forløbne uge og som i øvrigt hjalp mig med postudsætningen i timerne op til løbet.
En del af hjælpen fra SNABs side var også, at deltagerne fik adgang til omklædningsfaciliteterne i deres klubhus, således at man havde adgang til toilet og bad efter løbet. Desværre var der i øvrigt et andet arrangement inden døre i opholdsrummet oven over omklædningsfaciliteterne, så hygge (og mad) inden døre efter løbet kunne der ikke blive tale om denne gang. Men alt i alt en etape, hvor det lugtede lidt af luksus i forhold til normen.
I øvrigt kan jeg forudskikke, at næste uges etape ikke giver mulighed for at komme inden døre. Det kommer til at foregå udendørs fra start til slut; noget deltagerne vel i øvrigt er vant til, når der er kaldt til NightChamp.

Det var en mørk og stormfuld aften…
… hvis man da må have lov til at bruge et udtryk fra De Nattergales “The Julekalender”.
Mørk giver vist sig selv, mens stormfuld var forholdsvist nyt i sammenhæng med NightChamp.
I dagene op til løbet havde vi haft et markant vejrskifte, hvor usædvanlig varme for årstiden var blevet erstattet af mere normale novembertemperaturer, en kraftig storm samt spredte byger. Det var således også i noget af et stormvejr vi – Hans Christiansen og undertegnede – bevægede os sydpå midt på formiddagen, hvor jeg havde sat min hjælper med postudsætningen, Henning Schou, stævne ved Vejle Stadion.
På grund af den kraftige vind føltes det rigtig koldt på de åbne områder, bl.a. ved  klubhuset, men inde i skoven var det ikke vinden, men snarere bakkerne og de utydelige stier, der for de flestes vedkommende var dækket af sammenblæste blade, der gav i hvert fald undertegnede lidt udfordringer. Stormen havde ikke efterladt de store spor; kun lidt nedfaldne grene og kviste hist og pist, men ikke noget, der ville kunne få afgørende indflydelse på udfaldet af konkurrencen i skoven. Alt i alt var der lagt i kakkelovnen til en – synes jeg – fair tur i skoven for løberne.
Ved totiden var posterne i skoven, og jeg kunne nyde et bad og en kop kaffe hos familien i Vejle, mens jeg ventede på, at mørket skulle falde på.
Jeg fik senere at vide – fra personer, der var anderledes mærket af stormen i deres del af landet, at man nervøst havde holdt øje med hjemmesiden for at se, om stævnet ville blive aflyst. Med mine oplevelser i skoven var den tanke aldrig faldet mig ind.
Stormen fik dog lidt indflydelse for mig. Det annoncerede måltelt blev droppet, og jeg var tilbage til min bil som stævnecenter. Jeg skulle ikke ud at lede efter et telt, der var blæst væk, et eller andet sted i skoven…

Igen en post, der forsvandt under løbet.
Jeg ved ikke, om det var vinden, der gjorde udslaget, men ikke alt gik i løbet af aftenen, som det skulle, og som jeg havde håbet.
Det første, jeg faldt over, var, at en god håndfuld løbere havde glemt at stemple i startenheden, og dermed kunne jeg naturligvis heller ikke give disse løbere deres helt nøjagtige løbstid.
I stedet kunne jeg bruge den check-enhed, som Stine stod med ved starten, til at estimere en cirka løbstid, nogle sekunder eller minutter for lang, og aldrig for kort – men alternativet ville jo være at diskvalificere disse løbere. Og det giver i mine øjne ikke mening til et stævne som NightChamp. Det er jo trods alt ikke et DM, vi har med at gøre.
Da check-enheden ikke var synkroniseret med det øvrige SI-udstyr, krævede det en del manuelt arbejde ved pc’en at beregne de forskellige løberes check-tid. Hvordan dette rent teknisk gøres, når tiderne skal findes i en enhed, der ikke er synkroniseret med resten af systemet, skal jeg gerne forklare ved en senere lejlighed.
Fakta er, at det lykkedes mig at give løberne en næsten korrekt løbstid. Jeg synes, at det var arbejdet værd, også selv om det betød, at resultaterne kom lidt senere på nettet end vanligt.
Ydermere oplevede vi igen her til aften, at en af posterne på bane 8 “forsvandt”. Dette skete – i modsætning til i sidste uge – ikke før løbet, men først da alle løbere på banen var kommet i mål, og i øvrigt havde stemplet posten. Altså var den forsvundet mellem kl. 19 og indtil det øjeblik, postindsamlerne ville hente den. Væk var den – og væk blev den. To af postindsamlerne forsøgte at finde den i området nær det sted, hvor den var blevet anbragt om eftermiddagen – men væk var den. Jeg har ligeledes forstået, at også medlemmer af SNAB har været ude at lede efter den, men uden held. Det er jo lidt ærgerligt, at nogen kunne finde på at fjerne en post – det giver ikke mening i mine øjne. Men det er åbenbart noget, vi skal kalkulere med, når vi løber i bynært terræn?
Sidst, men ikke mindst, smækkede låsen i SNABs klubhus med den ene af mine indsamleres bilnøgler indenfor og indsamleren udenfor! Også her sprang en SNAB-løber til og kørte tilbage til klubhuset for at låse op, og vi kunne få en lykkelig afslutning på aftenen.

Løse postdefinitioner
Da jeg af og til får spørgsmålet, om jeg ikke vil revidere min beslutning om ikke at udlevere løse postdefinitioner, kommer jeg gerne med mine betragtninger her i stedet for at stå og diskutere det ude i mørket.
Oprindelig blev beslutningen taget med udgangspunkt i coronasituationen, nemlig et forsøg på at begrænse smitte ved at mange løbere ikke skal rode definitionerne igennem, med deraf følgende mulighed for at viderebringe smitte via papiret. Jeg husker i den forbindelse, at jeg måtte aflyse hele sæsonen 2020-21 efter et krav fra myndighedernes side om, at løberne ikke engang måtte røre den samme SI-enhed eller det samme poststativ.
Samtidig er beslutningen også et spørgsmål om anvendelsen af ressourcer og klimaaftryk.
Jeg ved godt, at der går noget af papiret til spilde, når man udskriver en postdefinition til sig selv hjemme på egen printer og kan skal bruge den ene ud af flere, men man udskriver jo kun, hvis man også virkelig vil bruge den. Og det er jo ikke alle, der løber med postdefinitioner!
Når jeg omvendt skal stå for postdefinitionerne, skal jeg naturligvis kalkulere med, at der skal være en postdefinition til alle løbere, uanset om de ønsker en, eller ej. Der skal være postdefinitioner nok og helst et par ekstra til hver bane. Også postdefinitioner til de løbere, der af en eller anden grund ikke kommer til start. Resultatet har efter hvert løb været, at jeg stod med en hel stak postdefinitioner, der bare kunne kasseres. I mine øjne et unødigt spild.
Når det er sagt, ved jeg også, at der er løbere, f.eks. fra samme klub, der lige aftaler at printe til hinanden. Dette kunne jeg da godt opfordre til, at man fremover kunne tænke i.
Postdefinitioner printet af undertegnede vil ikke komme tilbage til NightChamp.

Aftenen i nøgletal
Antal tilmeldte løbere: 251 – Antal startende løbere: 234 – Antal ikke startet: 17
Temperatur: 8 grader det meste af aftenen, selv om det på grund af vinden føltes koldere især for os, der havde en stillestående opgave.
Antal forsvundne poster: 1
Antal glemte sager: 2 par løbesko i/ved indgangen til SNABs klubhus.
Sidste løber i mål: 20:44 – Familien Dagsberg/Thomsen tilbage i varmen i Aarhus: 22:05 – Resultaterne på nettet 22:25. Dette er lidt sent i forhold til de tidligere uger, men netop denne aften var der – som ovenfor  beskrevet – en del efterarbejde for at give deltagerne den mest fair behandling.
(Og ja – det kan man jo så altid diskutere det rimelige i at bruge tid på!)

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Hans Christiansen, der var min uvurderlige hjælper i form af at være chauffør for undertegnede og materiel fra Aarhus til Vejle, hvilket på dagen gik uden trafikale udfordringer. Tak til Henning Schou for det store arbejde med at holde kortet opdateret, for kontrol af posterne og for hjælp med postudsætningen. Tak til medlemmer fra SNAB – ingen nævnt, ingen glemt – med diverse hjælp, udlån af faciliteter mm. Det har været en fornøjelse at afvikle en etape i Nørreskoven!
Endvidere igen, igen, tak til min kone Claudia samt vores to sønner, Hjalte og Silas, samt sidstnævntes kæreste, Stine, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved 3 ikke helt unge løbere, der sørgede for, at udstyret kom i hus. Næsten det hele…

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i den sydlige udkant af Aarhus i Fløjstrup Skov med stævneplads og parkering ved Moesgaard Strand.
Denne etape bliver således den sidste, inden vi kan holde en velfortjent julepause.
Efter jul mødes vi – forhåbentlig – på Himmelbjerget i jomfrueligt natløbsterræn den 2. februar 2023.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Fløjstrup.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Vejle Nørreskov – 2. etape, 2022-23

Åbjergskoven – 1. etape, 2022-23

Efter sidste torsdags prolog med omklædning inden døre, bad, adgang til toiletter samt mulighed for mad efter løbet, fortsatte vi her til aften med endnu en “luksusudgave” af NightChamp, hvor omdrejningspunktet var Horsens OKs klubhus i Åbjergskoven i den vestlige udkant af Horsens. Igen var der mulighed for omklædning, bad og toiletbesøg inden døre, lige som der også denne gang kunne tilmeldes mad efter løbet.
Det blev i øvrigt en lang og til tider lidt træls dag og aften for undertegnede. Det startede allerede før middag, hvor jeg sammen med en af mine trofaste hjælpere, Hans Christiansen, var på vej til skoven for at sætte poster ud. Desværre havde en sættevogn valgt at lægge sig ned på motorvejen nær Horsens Nord – med det resultat, at vi hang i en lang kø i godt og vel en time. (Heldigvis var vi ude i god tid!)
Selve postudsætningen gik uproblematisk, men på grund af forsinkelsen vurderede jeg, at jeg ikke kunne nå tilbage til Aarhus for at hente det materiel, jeg skulle bruge til at afvikle aftenenes løb. Altså var der lige noget logistik, der skulle på plads, således at mine hjælpere kunne have udstyret med og i øvrigt skulle have information om, at de hellere måtte køre tidligere hjemmefra på grund af ovennævnte uheld. (Der var stadigvæk her ved aftentide ikke ryddet op!)
Heldigvis gik alt op i en højere enhed.

… og så var problemerne endnu ikke ovre
Ca. klokken 18 var alt klappet og klart til løbet, og starten var på plads.
Og så kommer jo den tid, der er mest spændende for en banelægger – tiden fra første start og indtil den første løber på hver bane er i mål. Står alt nu som det skal i skoven, eller har vi ikke fået sat posterne rigtigt?
Første løber er – sædvanen tro – en løber på bane 8, den letteste bane, hvor løberne føres ved hånden ad stinettet gennem banen. Vedkommende ville så bare lige sige, at der manglede to poster på banen, post 2 og post 3. Og det samme ville de øvrige løbere på banen også lige fortælle mig. Jeg havde derfor en løber til at tjekke de to poster, der begge stod i stisammenløb, og de var ganske rigtigt væk. Mellem postudsætningen ved 14-tiden og starten kl. 18.15 var de blevet fjernet! fra deres oprindelige placering.
Begge poster – i det ene tilfælde kun poststativet – blev senere fundet af postindsamlerne ca. 10 til 15 meter fra det sted, hvor de skulle være placeret. Det er bemærkelsesværdigt, at der i den del af skoven, hvor de to poster var placeret, ikke kommer mange mennesker og slet ikke i det lidt regnfulde vejr, der var i løbet af eftermiddagen. Under postudsætningen så jeg kun nogle hundeluftere samt nogle unge mountainbikere (ud over rådyr og harer).
Ærgerligt var det, at det gik ud over nogle af de yngste deltagere, der netop har brug for at have sikkerheden i posterne. I øvrigt – som et efterskrift – har man i MeOS mulighed for at angive poster som “defekte”, og løberne på bane 8 har derfor alle fået godkendt deres løb.
Tilføjelse: Efterfølgende har jeg fra flere sider fået beretninger om en flok lidt overfriske drenge med en budcykel, der er blevet set køre rundt i mørket i området vest for starten, hvor de to manglende poster var placeret. Det er nærliggende at tænke tanker i den forbindelse.

Debatten om post 55
Da jeg skulle i gang med banelægningen til aftenens etape, kunne jeg konstatere, at jeg havde behov for en post i området, syd til sydøst for de to huse, der ses på kortudsnittet til højre.
For to år siden anvendte jeg den (lille) sten, post 55, og derfor ville jeg helst finde en anden brugbar og entydig postplacering. Det var bare meget svært, og alle mine ideer til placeringer blev skudt ned af terrænet, når jeg var derude for at se på mulighederne. Tingene, dvs. terrængenstandene, var bare ikke så entydige og synlige, som jeg havde brug for til et natløb.
Derfor endte det med den post 55, som ses på kortudsnittet og som løberne blev præsenteret for. Ikke det optimale, men…
Af de indlagte spor i O-Track kan jeg se, at mange har valgt et defensivt indløb til posten (den lyse stribe nordfra, der fører lige ned i posten) og derfor har fundet den i første hug, mens andre har løbet mere aggressivt på strækket til posten og har bommet. Posten ligger i øvrigt i en lille lysning/lyst område, der er meget veldefineret – også mere end det fremgår af kortet.
Fakta er, at der var en del snak om netop denne post efter løbet, og den har ikke givet mange roser til banelæggeren!

Meget lidt fra aftenens forløb
Som arrangører havde vi – som ovenfor beskrevet – en på nogen felter stressende aften, der bød på en varmerekord for en novembernat! Hele 15 grader samt tørvejr hele vejen rundt på banerne kunne vi byde deltagerne
Der var i øvrigt meget at glæde sig over i løbet af aftenen.
Alle fik husket at stemple ud, da de var kommet i mål.
Alle, der løb med et forkert briknummer huskede at få det ændret – enten inden løbet (som jeg helst vil have det) eller inden de stemplede ud efter løbet.
Ingen skulle have ændret bane
Kun en enkelt skulle låne en pandelampe af arrangørerne
Ingen udgik med manglende lys.
Sidste løber var i mål kl. 20:20 og postindsamlerne kunne drage i skoven før kl. 21 – efter at de havde spist den lækre indiske risret, som Horsens OK stod for serveringen af.
Og selv sad jeg hjemme i varmen kl. 21.30, og kunne lægge resultaterne på nettet få minutter efter. (Trafikken artede sig meget bedre på hjemturen end udturen)

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Hans Christiansen, der var min uvurderlige hjælper i løbet af dagen. Hans stod for afhentning af poster i Silistria, afhentning af undertegnede på Aarhus Ø, kørsel til Horsens, hjælp med postudsætningen samt afmærkning til start. Derefter kørsel nordpå igen – uden undertegnede, der ikke turde satse på at kunne nå til Aarhus og tilbage til Horsens igen til første start…
Endvidere tak til min kone Claudia samt vores to sønner, Hjalte og Silas, samt sidstnævntes kæreste, Stine, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. I parentes bemærket havde Stine og Silas takket nej til Mortens Aften-middag med and mm. for at kunne være med til at hjælpe med løbet. Ligeledes en stor tak til min kone, der måtte i gang med at læse mine tanker pr. long distance og få pakket de ting i bilen, som vi skulle bruge til afviklingen af løbet!
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved 3 ikke helt unge løbere, der sørgede for, at udstyret kom i hus. Næsten det hele…

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Vejle Nørreskov med stævneplads og parkering ved Vejles gamle stadion, Helligkildevej 2, 7100 Vejle.
Nørreskoven og kortfilen over skoven, der er stillet velvilligt til rådighed til løbet, har aldrig tidligere været anvendt til NightChamp. I øvrigt er det så tredje uge i streg, at en af de klubber, der bidrager til NightChamp med mange deltagere, løber på “hjemmebane”.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Vejle.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Åbjergskoven – 1. etape, 2022-23