Marselisborg Nord – Prolog, 2023-24

Så er det blevet november – og dermed tid til NightChamp, der igen i år bliver afviklet i det østjyske område, i skove rundt om Aarhus. Alt var – fra vores, arrangørernes – side klappet og klart – endda i god tid, fordi der lige skulle være plads til lidt ferie i den sidste måneds tid, hvilket da også var grunden til, at prologen i år faldt en uge senere end normalt.
På grund af ferien har jeg været tidligt ude med at lave baner, rekognoscere og kontrollere, træffe aftaler, søge skovtilladelser mm. – således at de sidste måneder faktisk kun har været helliget småændringer og justeringer i samarbejde med mine velvillige hjælpere primært i form af klubbens korttegnere. Hele 4 forskellige korttegnere har været i gang med at gøre klar til novembers 4 løb, og alle har været meget lydhøre over for de ønsker, jeg har haft for kortet, og i samspil med dem har jeg ændret i banerne helt op til hvert løb – både for at optimere banerne og i et forsøg på at undgå slump.
Nå, tilbage til aftenens prolog, hvor vi kunne tage fat på 19. sæson – og som det har været tilfældet siden indførslen af prologen i 2013, skete det også i år med udgangspunkt i skovene omkring OK PANs klubhus Silistria – og med samme lille familieskare til at stå for det praktiske. Konceptet har gennem alle årene været det samme: “Keep it simple”, med undertegnede som stævneleder, banelægger, målpersonale og IT-ansvarlig. Og altid med min kone og en eller flere af vores sønner med påhæng som hjælpere – og ikke mindst ansvarlige for afviklingen af starten. Det er lækkert, at familien stadigvæk efter de mange år bakker op om stævnet og gør det muligt at tilbyde et kendt og indarbejdet koncept til deltagerne. Som et kuriosum kan det nævnes, at aftenens prolog var det 117. NightChamp-løb.

Kort fra aftenens løb…
Sidste år ved denne tid var jeg lidt mismodig, hvad angik fremtiden for NightChamp, idet der gennem de seneste tre år havde været en stadigt faldende tendens i deltagerantallet, og jeg var ikke så positivt stemt for at fortsætte det store arbejde, der er ved at afvikle serien. Jeg syntes at kunne se en generelt faldende tendens i o-sporten – som der også har været tale om i mange andre sportsgrene efter tiden med Corona.
I år ser det dog ud til, at den nedadgående kurve i deltagerantallet er knækket, så jeg ser igen lidt lysere på situationen. Til aftenens prolog var der således 140 tilmeldte, og af disse stillede 130 til start. Alt i alt et tilfredsstillende antal. Sidste år var kun 114 løbere i skoven til prologen!
For mig startede dagen – sammen med min hjælper, Finn Simensen – med postudsætning fra først på eftermiddagen. I regnvejr forstås! Heldigvis holdt regnen op i løbet af eftermiddagen, og vi kunne sende løberne i skoven i tørvejr og på den rigtige side af 5 plusgrader. De fleste kommentarer efter løbet knyttede sig således ikke så meget til vejret eller banerne, men tog mere deres afsæt i skovens beskaffenhed: der var vådt overalt, meget vådt! Moser var småsøer og visse steder var stierne vandløb. Men hvad kunne man egentlig forvente, efter den megen regn den sidste måneds tid? Så jeg tror, at de færreste blev decideret overraskede…
I øvrigt er der ikke meget at tilføje fra arrangørside: Starten gik uden problemer og i mål spillede alt også, som det skulle. Ingen løb med/stemplede ind med forkert brik, og faktisk var flere så forudseende, at de lige fik tjekket, om de var tilmeldt med rigtigt briknummer, allerede inden de bevægede sig mod start!
Ingen problemer med pc eller software, så det spillede bare.

Liv i klubhuset før og efter løbet
I alle de år, der har været afviklet en prolog i NightChamp, er dette foregået i skoven omkring PANs klubhus, Silistria, hvilket har betydet mulighed for løberne for omklædning og bad.
Denne tradition var naturligvis fortsat i år.
Samtidig har PAN gennem de seneste år eksperimenteret med lidt mad efter løbet, med eller uden tilmelding, hvilket har været et tiltag, som løberne generelt har taget godt imod.
Igen i år havde vi – via O-Service – givet løberne mulighed for at bestille noget spiseligt, når anstrengelserne i skoven var overstået. Dette var noget af et tilløbsstykke, idet godt 60 personer havde taget imod tilbuddet om at kunne slippe lettere fra aftensmaden og hygge sig med hinanden i klubhuset. Det gav rum for en hel del eftersnak!
Og stor tak til Thomas og Morten, der stod bag arrangementet, der bød på Chili con/sin Carne med hjemmebagt brød. Jeg har hørt, at man var meget tilfredse for dette tiltag og håbede, at det ville blive en fast og tilbagevendende tradition.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine mange hjælpere, ikke mindst Finn Simensen, der både hentede mig og hjalp med at sætte posterne i skoven. Vurderet ud fra løbernes kommentarer, så stod alle posterne både fair og rigtigt.
Endvidere tak til min kone Claudia samt min sønner, Silas med kæresten Stine samt Hjalte, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – Brian, Thomas og Torben, der sørgede for, at udstyret kom i hus. I skrivende stund er jeg så lige selv en ekstra gang på vej i skoven for at samle snitzlingerne mellem mål og start ind…

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Risskov med parkering på Fiskerivej i Aarhus. Bemærk, at der er forskellig regler for parkering på vejen, og at reglerne naturligvis skal følges.

Vi ses i skoven – gerne på torsdag i Risskov.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.