True Skov – 2. etape, 2023-24

Med aftenens løb i True Skov er vi så småt ved at være ved vejs ende med denne novembers NightChamp-løb, og det er tid til at koble lidt af for os arrangører med julen lige om hjørnet. Udkastet til banerne – mere eller mindre endeligt – var færdigt, før jeg drog på ferie sammen med konen i oktober, og aftaler om korttegning og revidering af kortet var aftalt med Frank Linde, så alt var sat på skinner.
I ugerne op til løbet var Frank flere gange i skoven og ændrede på kortet, faktisk helt op til et par uger inden vi skulle have folk i skoven, og selv om er tredje gang, True skov bliver anvendt til en afdeling af NightChamp, har det hver gang været som at komme i en ny skov. Skoven har således ændret sig meget siden den første gang, jeg brugte terrænet i november 2016 – og det har betydet, at jeg har måttet starte fra scratch med hver gang, jeg skulle i gang med banerne til et nyt løb. Efterhånden er der vel ligefrem blevet tale om en rigtig skov.
Inden min ferie var banerne som sagt på plads, og jeg foretog derfor kun marginale ændringer efter mit seneste besøg i skoven i den første uge af november. Godt nok kunne jeg konstatere, at der stod meget vand i skoven efter oktober måneds markante regnvejr, og at lavninger var blevet til moser og moser til søer, men det var ikke noget, der fik mig til at foretage helt store ændringer.

Lidt om udfordringer under postudsætningen
Op til løbsdagen havde jeg aftaler på plads vedr. postudsætningen – og arbejdsopgaverne var fordelt. Altså gik jeg i skoven i den overbevisning, at den postudsætning ville jeg hurtigt kunne få overstået.
MEN! Allerede, da jeg skulle placere den første post, post 71 – sidsteposten på banerne 1, 2 og 3, opdagede jeg, at man i forbindelse med udvidelsen af motorvejen inden for den seneste uge havde været i gang med at fjerne noget skov – bla. på det sted, hvor post 71 skulle stå, og alt var forvandlet til en mudderpøl på stedet! Altså måtte jeg rykke posten “lidt” og sørge for, at placeringen var entydig og fair for løberne. Det lykkedes vist; jeg har i hvert fald ikke hørt andet.
Efterfølgende kunne jeg konstatere, at lavninger nu var blevet ikke bare moser, men deciderede søer, hvor poster naturligvis ikke kunne placeres – altså blev de rykket til “søbredden”. Heller ikke det har jeg hørt kritik for.
Sluttelig skulle jeg placere fire poster i en indhegning i den sydøstlige del af kortet. Der var tilsyneladende ingen strøm i hegnet om området, så min tidligere iagttagelse af, at der nu ikke gik dyr i indhegningen, syntes at være rigtig. Derfor blev jeg også noget overrasket, da jeg på turen rundt i indhegningen med posterne blev fulgt af en gruppe kvæg, skotsk højlandskvæg. Derfor valgte jeg at ringe til dyrenes ejermand, der kunne fortælle mig, at der vat tale om stude og kvier, der var nysgerrige og godmodige, og at de sikkert ville fortrække til et roligt sted i indhegningen, når der dukkede løbere med pandelamper op i mørket. I øvrigt kunne han ikke se nogen problemer med løbere i indhegningen og ønskede os en god løbsaften. Og sådan blev det i øvrigt. Det var vist de færreste, der så køerne – så de var sikkert fortrukket, som ejeren også formodede.

Lidt om aftenens oplevelser
Selv om vi (arrangørerne) kom hjemmefra i god tid, så startede aftenen ikke for godt. Således var der mere end en halv times kø på motorvejen netop omkring rasteplads Blankhøj på grund af oprydningen efter et færdselsuheld tidligere på eftermiddagen, så i følge vores GPS ville vi være fremme 18:10 i stedet for ca. 17:30! Heldigvis var oprydningsarbejdet netop færdigt, som vi holdt i køen, og vi kunne parkere på rastepladsen “allerede” kl. 17:45, og kunne herefter hurtigt gøre klar til start, således at de første løbere kunne sendes i skoven lidt efter kl. 18. Godt klaret af mine hjælpere, der her var effektive, og som jo kender deres arbejdsopgaver.
Så satte regnen ind – og blæsten tog til, så starten måtte flyttes lidt i læ for træerne, efter at kortene var blæst af kasserne. Lidt hjælp for nogle at de folk, der stod klar til at starte, og der kom igen styr på det hele, og ingen kom i skoven med et forkert kort. Alt i alt en kold og til dels frustrerende oplevelse at være startpersonale denne aften.
Ellers gik aftenen stort set uden problemer: ingen løb med forkert briknummer, pc’en overlevede regnvejret (den skulle heller ikke stå udenfor denne aften), kun et par løbere blev diskvalificeret, og sidste løber var i mål lidt efter kl. 20, så postindsamlerne kunne komme i skoven efter posterne – i øvrigt efter at de alle havde været ude på deres baner tidligere på aftenen.
Der var tilmeldt 121 løbere til aftenens løb, og af disse kom de 109 ud at løbe – inklusiv et par eftertilmeldinger. Af en eller anden grund var dette mere end 20 færre løbere i skoven end de foregående uger. Det kan ikke være på grund af regnen eller på grund af færdselsuheldet på motorvejen – det kunne man jo ikke vide noget om forlods (= da man kørte hjemmefra). Men måske var det løbsterrænet, True Skov, der holdt folk hjemme?
True Skov er ikke det sværeste orienteringsmæssige løbsområde, men alligevel var der en del, der havde problemer o-teknisk, da skoven har sine diffuse steder, eller fysisk, idet skovbunden var fedtet, våd og tung på grund af de seneste ugers megen regn – mere end jorden har kunnet optage.
Det kunne derfor glæde mig, at der var mere ros end ris for banerne fra løberne, der kom til indstempling i mål.

Status efter de første tre løb i november
Efter afviklingen af aftenens løb kan man nu også på hjemmesiden NightChamp.net følge med i pointstillingen i de forskellige klasser.
Som det ser ud lige nu, er der 7 løbere, der har samlet 300 point i deres respektive klasser – og i 6 af disse tilfælde er der tale om 3 sejre.
Omvendt er der i en enkelt af klasserne, H21, tale om tre forskellige vindere i de tre etaper, der har været afviklet indtil nu.
I øvrigt er det værd at bemærke, at der i en enkelt klasse, H20, endnu ikke har været nogen deltagere! Det er meget atypisk i forhold til de foregående år – og faktisk er det aldrig sket tidligere i denne klasse.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine hjælpere i opgaven med at få posterne i skoven, Frank Linde, der ligeledes havde revideret kortet helt op til løbet, og Hans Christiansen, der sædvanen tro også var chauffør og transporterede mig frem og tilbage til skoven. Endvidere tak til min kone Claudia og mine to sønner, Hjalte og Silas, samt Hjaltes arbejdskollega, Christian, der hjalp i starten – i dag en opgave, hvor blæst og regn gjorde arbejdet her mindre attraktivt! Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved familien Hornbæk samt Oscar Sig Tranberg, der igen her til aften kunne komme i gang med at samle posterne ind allerede ved 20-tiden!

Næste uges afdeling af NightChamp-serien – den sidste inden jul – finder sted i Faldinghøj-Anebjerg Skov med stævneplads og parkering ved Skanderborg Kommune/Fælledhallen – tilkørsel fra Stillingvej/Frueringvej. Det er anden gang, at Anebjerg Skov anvendes til en afdeling NightChamp – men løbsområdet er i år udvidet med det sydligere,  jomfruelige skovområde ved Faldinghøj. 

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Faldinghøj-Anebjerg Skov.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.