Vinderne af lodtrækningspræmierne fundet

Her til formiddag har DOFs tidligere sportschef Karl Kristian Terkelsen, OK GORM, udtrukket de to vindere af vinterens lodtrækningspræmier, og derfor kan vi nu endegyldigt lukke vinterens serie ned. Der mangler herefter blot at få uddelt disse to lodtrækningspræmier, hvorefter der er slukket og lukket for denne vinter.
Lodtrækningen foregik ved, at alle starter ved vinterens serie fik et lod i hatten, og at Karl Kristian efterfølgende udtrak to numre – nummer 73 og 333 – på den liste, jeg havde udarbejdet med navnene på samtlige 780 starter her i vinter.
De to præmier tilfaldt hhv. Lone Rasmussen, OK Snab (nr. 73) og Ulla R. Pallesen, OK Syd (nr. 333).  Både Lone og Ulla deltog i de 6 af årets 7 etaper – og pudsigt nok i samme løbsklasse, D50.
Til lykke til de to deltagere, der kan se frem til at modtage deres gavekort ved førstkommende lejlighed, måske til Påskeløbene fra 28.-30. marts på nordsiden af Vejle Fjord. Under alle omstændigheder burde jeg være til stede ved 2. etape i Rosenvold – og jeg har gavekortene med…

Og så er der blot tilbage at takke jer alle for jeres deltagelse i vinterens løb – med håbet om at vi ses igen til november?

Henrik Dagsberg

Udgivet i Afrunding | Kommentarer lukket til Vinderne af lodtrækningspræmierne fundet

Fotos fra NightChamp-etapen i Marselisborg

Ved torsdagens afsluttende etape i Marselisborg Storskov havde vi besøg af Thomas Als, der var i skoven for at tage billeder.
Og selv om betingelserne – tågen taget i betragtning – ikke var den allerbedste for en fotograf, har Thomas formået at få nogle fine billeder fra løbet.
Billederne ses her: Billeder fra 22-2-24
Billederne må anvendes i ikke-kommercielt øjemed

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Fotos fra NightChamp-etapen i Marselisborg

Marselisborg Storskov – 6. etape, 2023-24

Med løb i går aftes fik vi så lukket og slukket for denne vinters NightChamp, og vi kom i mål med en serie af løb, hvor vi for tredje vinter i træk oplevede et markant fald i deltagerantallet – sammenlignet med de foregående år – både når vi ser på antallet af tilmeldte og antallet af startende.
Med baggrund i dette skal vi da have kigget på, om der er noget, vi kan eller bør ændre i forhold til næste sæson, eller om jeg – og min familie med mig – skal sige, at “det var det”, og så bruge vores tid på noget andet. Man hører jo også så ofte, at man skal stoppe, mens legen er god…
Fakta er, at der ligger rigtig mange timer i at arrangere NightChamp, både før, under og efter løbet. Fakta er også, at jeg uge for uge laver en bane 7 og 8, der har mellem 15 og 20 poster, som ingen af de andre baner har – poster, der skal i skoven til 4 til 10 løbere.
Fakta er ligeledes, at der er mange, der hjælper mig med at få løbet ud over rampen, og at der er mange involveret på den ene eller anden måde i løbene.
Og uden mine hjælpere – både på det praktiske og det organisatoriske plan – ville jeg da slet magte at udbyde løbene.

Rundt om forarbejdet til aftenens løb
Nå, men tilbage til denne aftens afsluttende afdeling i Marselisborg Storskov.
I år havde jeg planlagt, at denne – vinterens afsluttende etape – skulle afvikles i Fløjstrup i den sydligste del af Marselisborgskovene, men alligevel så tæt på OK Pans klubhus, at det afsluttende kaffebord med indbygget præmieoverrækkelse kunne foregå her.
Jeg havde endnu ikke været i skoven for at kigge på muligheder for baner, men vidste fra tidligere, at Fløjstrup var en skov, som de fleste løbere ville opfatte som krævende og teknisk svær – ikke mindst om natten. Så jeg så egentlig frem til igen at skulle afvikle en NightChamp-etape her. Og uden at have været i skoven, havde jeg endda løbstilladelsen på plads.
Imidlertid havde jeg ikke taget Aarhus kommune i ed, og da jeg i efteråret tog derud for at rekognoscere, blev jeg lidt overvældet over at se, hvordan man var i gang med at “rewilde” skoven. Der skulle nu være fokus på biodiversitet, så man var i gang med at fælde og ændre i stor stil. Derfor var skoven visse steder mere eller mindre ubrugelig til o-løb, i hvert fald på det aktuelle o-kort, der var over skoven, og i områder var der flere træer, der lå ned, end var oprette. Dette medførte en kommunikation med Flemming Nørgaard, der kunne fortælle, at arbejdet i Fløjstrup ville stå på til hen på sommeren ’24.
En hurtig beslutning blev derfor at droppe Fløjstrup og flytte løbet nogle kilometer nordpå til Marselisborg Storskov, der i oktober sidste år var helt nytegnet til en divisionsmatch. Altså fra et ubrugeligt kort – til et temmelig nytegnet kort. Og så var vi jo stadigvæk i nærheden af Silistria til at afvikle det afsluttende kaffebord!
Lige nu kunne det komme på tale at sætte Fløjstrup på til afvikling af sidste etape næste sæson, hvis man da ellers er færdig med at rode rundt – og hvis Flemming kan nå at få tegnet et brugbart kort.

Og nu til aftenens forløb
Allerede inden første løber kunne sendes i skoven, indløb det første afbud – fra min kone, der efter ferien i sidste uge har ligget mere eller mindre brak og ikke kunne overskue at skulle stå nogle timer i skoven, når sofaen ellers havde været hendes mest trofaste følgesvend de seneste dage. Altså måtte jeg forlade mig på næste generation, både i starten (det har de prøvet før) og til præmieoverrækkelsen (det har de også prøvet før).
I øvrigt blev aftenens etape afviklet i et lidt mærkeligt vejr med støvregn i luften, lidt plusgrader og en del tåge, der voldte mange af deltagerne problemer.
Efter løbet var det, jeg kunne lytte mig til ud af løbernes eftersnak, problemerne med tågen, hvor det absolut ikke var en fordel at skrue blusset på pandelampen op til flere tusinde lumen. Flere kunne berette, hvordan de løb ud over åbne områder og blev helt væk, eller hvordan de kunne løbe parallelt med og få meter fra selv større stier og ikke kunne se stien.
Samtidig berettede flere, at de blev generet af andre løberes lys, der lyste tågen op til en uigennemsigtig mælkehvid grød. Dette sidste gav også et par diskussioner om, hvorvidt man i reglementet skulle have indført en lumen-grænse ved natløb.
Ud over tågen kunne flere mærkeligt nok konstatere, at skoven visse steder var meget blød og tung af løbe i – jeg håber ikke, at det kom bag på nogen?
Og så var der et par stykker, der nævnte, at de havde løbet en god bane – det er noget jeg kan tage med i den kommende banelægning.

Lidt til statistikfolket
117 løbere var tilmeldt, 3 eftertilmeldt og 109 løbere var i skoven, så kun 11 løbere står noteret som ikke-startende. I alt 781 starter har der været i år – et fald på 4 % i forhold til sidste år og et fald på ikke mindre end 29 % i forhold til sæsonen 2019-20, der var sidste sæson inden corona.
Faktisk var denne vinters serie af løb den mindst besøgte, siden indførslen af prologen i vinteren 2011-12, hvor der samlet set var 752 deltagere…
Løbet i går var det 122. NightChamp-løb siden starten i 2005, og sæsonen i år var den 19. sæson med NightChamp. I alt 768 forskellige baner har jeg designet til løbene gennem årene. – Ja, der er faktisk ikke genbrugt en eneste bane, selv om vi flere gange har været i samme skove.
Med sidste løber i skoven i går har mine hjælpere gennem årene sendt i alt 12.535 løbere i skoven. Det højeste antal startende ved et enkelt løb var i Siim Skov i november 2014, hvor 180 løbere var i skoven.
Da jeg – som ungdomsformand i Horsens OK i 2005 startede NightChamp var der flere begrundelser. Den primære var, at jeg gerne ville give vores ungdomsløbere optimale betingelser for at blive bedre natorienteringsløbere, samtidig med at det kunne forbedre deres almene tekniske niveau. Sekundært ville jeg klæde dem bedre på, når de skulle deltage i naboklubbernes Natugle-turnering samt DM Nat, der faldt i forlængelse af NightChamp-løbene. Siden er Natugle-serien tilsyneladende lagt i graven? – Men DM venter nu forude; i øvrigt også med undertegnede som banelægger.

Så er det præmietid
Allerede før de første deltagere kunne løbe i skoven i aftes, var 8 af de 19 klasser afgjort, idet vinderen var fundet i 7 af klasserne, mens der i en enkelt anden klasse (H20) ikke ville kunne udråbes en samlet vinder, fordi ingen af deltagerne i klassen ville kunne nå at fuldføre 4 løb.
Tilbage stod det så at få afgjort de sidste 11 klasser, og det faldt på plads i løbet af aftenen. Flere klasser blev afgjort ved, at den ene eller flere af de potentielle vindere ikke løb aftenens løb, mens der i et par af klasserne skulle tages lommeregneren frem.
Alt i alt kunne min familie udlevere præmierne, løbe-T-shirts sponsoreret af Løberen og Fusion.

I alt fordelte vinderne sig således fordelt på klubber:
OK PAN: Frida Palmfeldt (D12), Kille Beuchert Jensen (D16), Marie Møller Nielsen (D29), Kirk Beuchert Jensen (H12), Oskar Rix Berthelsen (H14), Oscar Sig Tranberg (H21), Flemming Nørgaard (H80)
Horsens OK: Astrid Lykke Nielsen (D14), Rikke Holm (D50), Troels Nielsen (H40)
Viborg OK: Grethe Anæus (D60), Pia Gade (D70), Keld Gade (H60)
Silkeborg OK: Anna Movin (D21), Matthias Klostergaard Rokkjær (D16), René Rokkjær (H50)
OK GORM: Pernille Buch (D40)
Aalborg OK: Michael Fischer (H60)
Til lykke til alle de 18 vindere.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig med aftenens løb i Marselisborg Storskov. Det gælder lige fra postudsætterne, Ebbe Møller Nielsen og Finn Simensen, der sprang til og meldte sig på banen, da vi efterlyste hjælpen.
Tak til Anne Skaug, Anne Birgitte Als og Lisbeth Møller Nielsen, der sørgede for kaffe og boller til efter løbet. Det var rigtig lækkert!
Tak til Flemming Nørgaard, der gennem hele sæsonen har været min hjælp med opsætning af kortene.
Tak til min familie, der på denne aften bestod af sønnerne Hjalte og Silas og svigerdatter Stine – hjulpet af Hjaltes arbejdskammerat, Christian. Tak for både deres indsats i starten og i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
Sluttelig skal der lyde en tak til de tre postindsamlere, Bjarke Refslund, Morten Kusk og Hans Vendelbjerg, der fik posterne i hus efter løbet. Det kan tilføjes, at både Bjarke og Hans havde været i skoven tidligere på aftenen på deres respektive baner.
Derudover en stor tak til alle de, der har hjulpet på den ene eller anden side med alt fra stort til småt, og som derigennem gjorde løbet muligt for de 109 deltagere, der kom i skoven.
Og så glæder det mig faktisk lidt, at hverken jeg eller min familie i år har lovet nogen, at vi ses næste år… Vær dog forberedt på, at der kunne starte en ny NightChamp-sæson d. 7. november 2024, hvis der ellers stadigvæk er opbakning fra min familie, og hvis jeg føler, jeg har overskuddet til aften efter aften i mørke, kulde og regn og vente på løberne!

Nu takker vi så af for denne vinter, og vi glæder os til selv at komme ud at løbe.
Vi ses i skoven

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Marselisborg Storskov – 6. etape, 2023-24

Brendstrup/Vestereng – 5. etape, 2023-24

Med etapen, der blev afviklet i Brendstrup/Vestereng i aftes, er vi så småt ved at være i mål med denne vinters NightChamp-serie, og i skrivende stund mangler vi kun finalen i Marselisborg Storskov den 22. februar. Og så har vi her i vinter kunnet præsentere deltagerne for “al slags vejr”: regn, sne og tørvejr, varme- og kuldegrader, vindstille og storm! Eneste fællestræk for løbene har været, at det har været mørkt…
I aftes lød menuen på tørvejr, næsten vindstille, temperaturer lige omkring frysepunktet og visse steder glat underlag af is, så for os, der ikke skulle ud at løbe, blev det en kold aften. Men det gjorde nu ikke så meget – det vigtigste var, at vi havde nogle glade deltagere, der havde haft en god oplevelse i skoven.

Om løbsterrænerne: Brendstrup Skov og Vestereng
Gårsdagens løb blev delvis løbet i et jomfrueligt terræn, Brendstrup Skov, som var blevet tegnet til netop denne etape af Kell Sønnichsen, og der er – som i så mange af de andre bynære skove rundt omkring Aarhus – tale om et skovrejsningsprojekt. Skoven, der blev anlagt i begyndelsen af 1990’erne, har en bevoksning, der mest består af bøg, eg og lærk, og i skoven er der blevet plads til både en shelterplads og en mindre 6-hullers golfbane, der drives at den lokale Marienlyst Golfklub.
I denne skov startede de tre længste baner ud, og deltagerne på disse baner kunne så få det nye terræn ind under huden, inden de nåede til Skejby Sygehus og skulle passere to befærdede veje, Paludan-Müllers Vej og Carl Krebs’ Vej, hvorefter de skulle afslutte deres løb i Vestereng.
Området Vestereng, der er tidligere militært øvelsesområde benyttet af garnisonen i Aarhus, var under krigen indtaget af tyskerne, der byggede en del bunkere i skoven – noget som nogle af løberne i øvrigt også bemærkede og kommenterede. I skoven er der derudover både en shelterplads, skydebaner, beachvolleyområde med 17 baner og discgolf kurve, lige som den bruges til at lufte hund.
Mens Brendstrup Skov er jomfrueligt område, har Vestereng én gang tidligere været anvendt til en etape af NightChamp, nemlig 7. februar 2019.
Netop fordi banerne – fra passagen fra Brendstrup Skov til Vestereng – skulle passere ovenfor omtalte 2 til tider befærdede veje – blev de kortere baner drejet rundt i Vestereng, og vi var som arrangørteam tvunget til at operere med to startsteder; noget vi ellers ikke havde prøvet siden sæsonen 2008-09 i Ølsted Kærskov syd for Horsens…

Om forarbejdet til løbet
Selv om banerne var færdige kort tid efter, at jeg havde modtaget det endelige kort over løbsområdet, dvs. i november ’23, har jeg måttet en del gange ud i skoven. Ikke så meget for at korrigere i baneforløb og postplaceringer – jo, også det – men mere som en følge af vejret siden nytår.
Jeg har med jævne mellemrum haft en del gåture i området, og for hver gang, jeg stillede derude, var det som at komme i en ny skov. Især periodens megen nedbør har været ved at give mig grå hår i hovedet, og flere gange har jeg kunnet konstatere, at lavninger, huller og moser har været omdannet til søer – større søer. Det betød for knap tre uger siden, at jeg måtte lave flere baner om – og især bane 8 for de yngste løbere er blevet ændret i flere omgange. Stier, som løberne skulle benytte som ledelinjer, var helt væk, dvs. dækket af mere op til en halv meter vand.
Mange stier var dækket af is og visse steder 20 cm vand eller de var deciderede floder. Det var i det hele taget ikke sjovt at gå i skoven – heller ikke i vandrestøvler, og det føltes flere gange meget risikabelt af skulle gå på selv rigtig gode, befæstede stier.
Et andet sted – ved passagen af Paludan-Müllers Vej – skulle løberne på de tre længste baner passere under vejen gennem en – i øvrigt meget fin – tunnel. Her kunne jeg konstatere, at en passage var umulig, da der stod ca. en halv meter vand i tunnellen.

Tunnel under vand

Det betød så også, at den midlertidige instruktion måtte skrives om!
Mit sidste besøg i skovene var i mandags, hvor jeg kunne konstatere, at vandet var mere eller mindre væk på de afgørende steder, at den oprindelige bane 8 igen var en mulighed og at tunnellen var næsten fri for vand. Altså blev bane 8 ført tilbage til det oprindelige baneforløb inden trykningen af kortene, lige som instruktionen måtte igen ændres.
(Det viste sig så ved løbet i aftes, at der igen var så meget vand i tunnellen, at de fleste løbere valgte den lidt længere vej op over den befærdede Paludan-Müllers Vej)

Lidt om aftenens løb
Torsdag eftermiddag tog mine postudsættere i skoven, og med Kell Sønnichsen – korttegneren – og Bjarke Refslund til at sætte posterne i terrænet vidste jeg, at denne opgave lå i de bedste hænder, og klokken 17:30, da jeg ankom til P-pladsen, kunne Kell fortælle mig, at posterne var i skoven, og alt var klappet og klart til aftenens løb.
Herefter gik det slag i slag. 89 løbere kom i skoven – og hjem igen.
Og selv om jeg ikke oplevede IT-mæssige udfordringer, var der en del udfordringer for løberne:
1 kom i mål med en pandelampe, der var gået ud (ærgerligt og desværre en ungdomsløber),
3 havde taget et forkert kort og løb derfor en forkert bane (den ene løb efterfølgende sin rigtige bane),
2 havde glemt at stemple startposten (de fik deres check-tidspunkt som starttid),
4 glemte at stemple målposten (og mange flere reddede jeg fra dette) og
1 løb med en forkert brik.
Endvidere var der et par løbere, der løb til en forkert start, og dermed lige docerede sig selv lidt ekstra løbetræning.
I øvrigt var der flere af deltagerne, der gav udtryk for, at det faktisk var svært at ikke at bomme i terrænet, der synede simpelt, og især et lille område, der bruges til dirt jump, havde mange haft problemer med. Og det forstår man godt – det er lige som pludselig at stå i et lille klitområde!
Klokken 20:17 havde sidste løber stemplet i mål, og postindsamlerne kunne gå i gang, mens jeg kunne køre hjem og sørge for at resultaterne kom på nettet.
Aftenens deltagerantal, 89, var det laveste antal startende løbere til en afdeling af NightChamp siden februar 2013, hvor 80 løbere startede ud på banerne den 7. februar i Hesterhave Skov ved Kalø Vig.

Status på stillingen i de forskellige klasser før sidste etape
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet den sidste etape, og jeg er derfor i stand til at give et lidt klarere billede af stillingerne/resultaterne i de enkelte klasser.
I den samlede stilling, Link – som den også fremgår af hjemmesiden – kan man med gul baggrund se navnene på de løbere, der allerede nu kan udråbes som vindere i de deres respektive klasser. Klasserne D12, D20, D50, D70, H14, H21, og H70 er således afgjort før det sidste løb i uge 8.
I yderligere 7 klasser,  D14, D21, D40, D60, H12, H16 og H40, står det mellem 2 løbere – og resultatet i sidste afdeling får derfor betydning for, hvem der løber med den samlede sejr i klasserne. Her er lige yderligere at bemærke, at i D60 står det helt og totalt lige på point, så her er sekunderne på spil i den sidste afdeling!
I 3 klasser, D16, H60 og H80 er der tre løbere i spil til den samlede sejr, mens der i H50 er hele 5 løbere, der bejler til den endelige sejr.
I H20 kåres der ikke nogen samlet vinder i år. Der har kun været én deltager i klassen, og vedkommende når ikke at starte i 4 løb, som er mindstekravet for at kunne blive udråbt som vinder…

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til de personer, der har hjulpet mig med denne uges etape i Brendstrup/Vestereng. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
I første omgang en meget stor tak til Kell Sønnichsen og Bjarke Refslund, der har haft det meget vigtige job med at få posterne i skoven og at få dem placeret rigtigt.
Tak til min utrættelige familie – i går personificeret ved Claudia, mine to drenge og Stine samt Hjaltes arbejdskammerat, Christian, der også har været med de sidste gange. Denne gang har været lidt speciel, idet der som tidligere beskrevet har været to startsteder, så der har været lidt ekstra at se til for alle implicerede.
Tak til korttegnere og skovkontakter for hjælp med kort og tilladelser.
Og endelig en stor tak til de tre postindsamlerne fra OK PAN, Oscar Sig Tranberg, Brian Berthelsen og Peter Kilden Jensen – der lige tager en tjans med at samle posterne ind. Og så skal det i den forbindelse lige nævnes, at Oscar allerede tidligere på aftenen havde været i skoven og løbe sin bane.

Med afviklingen af aftenens NightChamp-etape er vi så småt i mål med denne vinters syv etaper, inkl. prologen. Vi, som arrangører, tillader os nu at tage en længere ferie, indtil den måske står på NightChamp igen i november 2024, hvem ved?
Men første skal vi lige have overstået dette års sæsonafslutning i Marselisborg Storskov den 22.2., hvor vi glæder os til at se fulde huse. Parkeringen er ved Moesgaard Strand.
Efter løbet er alle løbere indbudt til det traditionelle kaffebord, denne gang i OK PANs klubhus, Silistria.

Vi ses i skoven – gerne torsdag d. 22. februar 2024 i Marselisborg.
Og husk, at der ingen NightChamp er i uge 7!

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Brendstrup/Vestereng – 5. etape, 2023-24

Ændret startinterval 8.2.24 og 22.2.24

Ved denne vinters to sidste afdelinger af NightChamp har vi besluttet at ændre lidt i startintervallet – således at den bemandede start “kun” er åben i 3 kvarter – i stedet for (som hidtil) en hel time.
Dette betyder, at starten er bemandet som følger:
D. 8.2. (i Brendstrup/Vestereng) er det muligt at starte i tidsrummet fra kl. 18:15-19:00, og d. 22.2. (i Marselisborg Storskov) er det muligt at starte fra kl. 18:45-19:30.
Ændringen bunder i 2 ting.
For det første er antallet af startende i forhold til sæsonen 19/20 faldet med ca. 25 %, hvilket betyder, at vi ikke behøver en hel time til at afvikle starten,
og for det andet har vi iagttaget, at der i gennemsnit har været færre end 5 startende efter kl. 19 i de etaper, der har været afviklet indtil nu i denne vinter. I sidste uge i Lisbjerg blot en enkelt startende efter kl. 19.
Skulle man af en eller anden grund (f.eks. trafikale problemer) ikke kunne nå starten inden for den nye starttid, kan man kontakte stævneleder Henrik Dagsberg – telefonnummer fremgår af indbydelsen – og aftale en senere start. I dette tilfælde vil man skulle registrere sig ved stævnecentret/mål, og løbskortet bliver udleveret her, inden man bevæger sig til den ubemandede start, hvor man selv klarer at cleare og starte brikken og komme i skoven.
Postindsamlingstidspunktet rykkes ligeledes, således at postindsamlingen i Brendstrup/Vestereng starter kl. 20:30, mens den i Marselisborg Storskov starter kl. 20:45. Denne ændring ville – indtil nu i denne vinter – kun have berørt en eneste løber.
Ændringerne vil ligeledes fremgå af instruktionerne for de to stævner.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Ændret startinterval 8.2.24 og 22.2.24

Lisbjerg Skov – 4. etape, 2023-24

Så er vi i gang igen – og denne gang med en etape i Lisbjerg Skov.
Efter en januar måned med masser af sne og regn, storme og frostgrader, som vi ellers ikke har været så vant til de seneste år, har vejret på slutningen af måneden stabiliseret sig med mindre nedbør og plusgrader igen. Sneen og isen, der havde lagt sig tungt – især her i det østjyske område – er mere eller mindre helt væk, og vandstanden i terrænet er sunket noget. Men vinteren har da sat sit præg på landskabet, som man måske bemærkede derude – og hvis ikke, så skal man nok se det i næste uge, når der løbes i Brendstrup/Vestereng.

Om det, der er gået forud for løbet
Det er anden gang, jeg anvender Lisbjerg Skov til en etape af NightChamp, idet skoven også blev brugt til den første etape i november 2010 – dengang med campingpladsen som stævneplads og i et stridt blæsevejr, hvor det samtidig stod ned i stænger under hele løbet. Vejret var så voldsomt, at min pc brød ned, da der manglede at blive registreret 14 løbere i mål, så deres tider måtte lægges manuelt ind i løbet af dagen efter løbet, således at der kunne genereres en korrekt resultatliste.
Specielt for denne aftens løb var også, at det blev det sidste indtil mindst 2020, fordi Aarhus Kommune umiddelbart efter løbet udlagde skoven som stilleskov – uden mulighed for at arrangere arrangementer i den kommunale del af skoven. Denne status – af stilleskov – blev ophævet sidste år, og der kunne igen tegnes et kort over skoven.
Derfor flirtede jeg også allerede sidste år med tanken om at bruge Lisbjerg Skov til en af etaperne i NightChamp, men jeg frafaldt ideen, fordi jeg syntes, at det kommunale område af skoven var for småt – set i relation til at få drejet de længste af banerne på en fornuftig måde. I samme ombæring kommunikerede jeg en del med Ivan Christensen, der havde tegnet skoven, og jeg luftede min tanke om at bruge skoven i år, hvis det var muligt at få løbstilladelse i nogle af de private områder nord og øst for kommunens del af skoven.
Dette arbejdede Ivan på, og han fik således tilladelse til at anvende både området mod nord – ejet af et konsortium – og området øst for Elevvej – ejet af to private lodsejere. Derfor kunne jeg arbejde videre med den etape, der blev afviklet i aftes.
Deltagerne – på deres side – kunne så glæde sig over at komme ud i to områder af skoven, hvor der aldrig har været afviklet o-løb før.

Lidt om banelægningen
Normalt lægger jeg banerne til februars tre etaper i starten af januar – mest af alt for at få dem drejet i forhold til de aktuelle forhold i løbsterrænerne, men da jeg “havde lidt god tid” i efteråret, var jeg allerede i gang med udkast til banerne – sideløbende med afviklingen af novembers fire løb; først på skrivebordet, og senere ved besøg i skovene.
Og det viste sig ekstraordinært i år at være en god ide.
På lidt juleferie i den sidste uge af december faldt jeg så uheldigt, at al bevægelse – ud over på fladt underlag og meget langsomt – var umuliggjort for mig, og rekognoscering af banerne i hvert fald i Lisbjerg var ikke et issue. Men igen blev Ivan min redningsmand, idet han lige tog et par ekstra ture i skoven og fik tjekket nogle poster, jeg var i tvivl om. Dette gav så samtidig lidt sidste øjebliks ændringer på både kortet og banerne. Stor tak til Ivan.
Der viste sig også lige at blive lidt ekstra kommunikation med forskellige skovejere samt med en lodsejer, der havde køer gående på en af markerne i skoven. Belært af erfaringerne fra True Skov valgte jeg at være proaktiv og tage kontakt til ejerkvinden af køerne, inden jeg lagde mig helt fast på de sidste delstræk. Alle optimale vejvalgstræk var lagt uden om pågældende mark, og hun ønskede os et godt løb.

Afviklingen af løbet – en rolig aften.
På vej til skoven fik jeg meldingen fra postudsætterne om, at udstyret var i skoven, og at alt stod som det skulle, men at der visse steder var temmelig meget vand i skoven. Det var også noget, som blev nævnt af mange af deltagerne, når de var kommet gennem banerne – men også mere eller mindre forventet efter de seneste måneders megen nedbør.
På en enkelt bane – bane 6, som var banen for de ældste løbere – stod førsteposten desværre lige vådt nok; herfra skal der lyde en uforbeholden undskyldning, og set i bakspejlet skulle banen nok have haft en post, der stod lidt mere tørt!
I øvrigt var der mange kommentarer til skoven, som spændte fra, at nogen syntes, at skoven var fyldt med for mange brombær (underforstået, at det var godt, at løbet ikke var blevet afviklet i vækstsæsonen), til at kortet holdt en høj kvalitet, hvor man på sin vej gennem skoven kunne virkelig løbe virkelig aktivt på delstrækkene. Sådan er man jo så forskellige og oplever ting forskelligt – alt efter hvor man har været undervejs i sit løb.
Præcis som ved første løb i februar sidste år var der 103 løbere i skoven. Dette var et lidt skuffende antal for mig, men det skal de fremmødte ikke høre for.
Stort set alt blev afviklet hurtigt, og næstsidste løber var i mål kl. 20:26, og postindsamlerne stod derfor og trippede – men de måtte pænt vente til det tidspunkt, der var annonceret i instruktionen, før de kunne starte deres indsamling kl. 21:00 – selv om vi på det tidspunkt stadigvæk manglede en løber i mål. Så pludselig var jeg alene tilbage på p-pladsen og begyndte så småt at fryse.
Heldigvis kom sidste løber i mål (kl. 21:33) og havde haft en god oplevelse, hvorefter jeg kunne køre hjemad og prøve at få lidt varme i kroppen igen og få resultaterne lagt på nettet.
I øvrigt var der denne aften ingen it-fejl, ingen lamper der gik ud, ingen løbere med forkert brik – alt i alt en smertefri oplevelse ved indstemplingen af brikkerne. Takker herfra…
Efter løbet fandt jeg en mørkegrøn uldvante i børnestørrelse ved siden af min bil. Vanten medbringen til løbet næste torsdag – friskvasket.

Status på stillingen i de forskellige klasser
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet to af denne vinters 7 etaper, og vi er derfor også i stand til at udråbe de første samlede klassevindere.
De første 4 klassevindere finder vi i følgende klasser – uanset udfaldet af de sidste 2 løb:
Frida Palmfeldt, OK PAN, D12
Pia Gade, Viborg OK, D70
Oskar Rix Berthelsen, OK Pan, H14
Keld Gade, Viborg OK, H70
Endvidere kan vi også nu konstatere, at der ikke vil blive kåret en vinder i klassen H20 i år, idet der samlet set kun har været én eneste start i klassen.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har hjulpet mig med en eller flere arbejdsopgaver i forbindelse med denne etape. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Ivan Christensen med korttegningen, kommunikation om postkontrol og postudsætning. Postudsætningen skete i øvrigt sammen med Bjarke Refslund.
Dernæst – og ikke mindst – tak til mine drenge og Claudia, min kone, der vanen tro klarede starten – Det er rart at vide, at starten ligger i gode, erfarne og utrættelige hænder, så her blander jeg mig bare helt udenom. Det er bare rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne Oscar Sig Tranberg, Tine Christensen og Johan Palmfeldt – og to af dem havde endda forlods være ude at løbe deres bane. Så jeg kan forestille mig, at mindst to af de tre var godt trætte, de de kunne køre hjem med posterne til Aarhus?

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Brendstrup/Vestereng. Denne etape afvikles – som man næsten kan fornemme på navnet – i to skove, Brendstrup, der er et jomfrueligt terræn, der er nytegnet her i efteråret netop til NightChamp, samt Vestereng, hvor vi i februar 2019 afviklede 4. etape.
Stævnepladsen (og mål) er ved Aarhus Firma Sports idrætshal, og parkeringen er på deres p-plads ved hallen, indkørsel fra Paludan-Müllers Vej. Dette løb er så det næstsidste i denne sæson og det sidste, der afholdes med start fra kl. 18:15 og indtil 19:00. Bemærk det ændrede sluttidspunkt for åbningstiden i starten!

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Brendstrup/Vestereng.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Lisbjerg Skov – 4. etape, 2023-24

Flytning af løbsområde: Fløjstrup -> Storskoven

Under planlægningen af de sidste tre etaper denne vinter, der afvikles i februar måned 2024, har jeg ved besøg i Fløjstrup Skov måttet konstatere, at det ikke vil være muligt at afvikle den sidste afdeling af NightChamp derude – i hvert fald ikke på reelle baner uden slump. Lige nu sker der ting og sager i skoven i forbindelse med rewilding – at føre skoven tilbage til en tilstand, der skal fremme biodiversitet, og hvor skoven skal “hvile i sig selv”.
Helt præcis er man – Aarhus Kommune – i gang med at fælde træer og rydde større områder samt at lade en del af det fældede træ ligge og henfalde på jorden – og det er et arbejde, der vil fortsætte det meste af foråret.
Det betyder også, at det nuværende o-kort over området ikke tegner et retvisende billede af terrænet, samt at der skal tegnes et nyt kort, hvis vi skal lave (nat-)løb derude.
Derfor:
På grund af det igangværende arbejde har jeg valgt at flytte løbsområdet nogle kilometer nordpå, og sidste etape d. 22.2.24 står derfor til at blive afviklet i Storskoven med stævneplads ved Moesgaard Strand med stævnecenter ved Strandkiosken.
Sidste etape afvikles dermed i det nytegnede område, der senest blev anvendt til divisionsmatchen i midten af oktober ’23.
Derudover er der ingen planer om ændringer i de øvrige af februars etaper…

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Flytning af løbsområde: Fløjstrup -> Storskoven

Faldinghøj-Anebjerg – 3. etape, 2023-24

Med afviklingen af torsdagens etape i Anebjerg nord for Skanderborg, er vi kommet i mål med denne sæsons november-etaper. Og som de 3 tidligere år har der også i år været en nedgang i antallet af løbere, der kom i skoven – om end denne nedgang i år har været marginal.
I år har vi – som flere af deltagerne i øvrigt også bemærkede – budt på “mange” forskellige betingelser for løbene, fra regn over stærk blæst til aftenens sne og kulde, og hvor prologen og de første to afdelinger afvikledes på meget våd og smattet skovbund og plusgrader, skulle løberne ved gårsdagens løb ud at forcere 20 cm sne og kæmpe med minusgrader.
For os arrangører var det en kold aften ude ved Fælledhallen, og selv om vi til dels kunne holde os i læ af bygningerne, så kunne vi ikke tænde for varmen.
Allerede i løbet af dagen strejfede det mig – på grund af kraftigt snefald her på egnen – at aflyse løbet; noget jeg i øvrigt aldrig har gjort gennem de 19 år, NightChamp har eksisteret. Men da jeg kunne konstatere, at trafikken i løbet af formiddagen var brudt sammen på Aarhusegnen og selv bybusserne måtte indstille driften, måtte jeg lige i kontakt med min formand og min postudsætter for at høre deres meninger. Begge talte imod – og som I kunne konstatere, blev løbet jo gennemført, også selv om jeg fik flere afbud med begrundelsen sommerdæk. Forståeligt nok; jeg havde heller ikke vovet mig ud i aftenens trafik på til dels spejlglatte veje uden dæk, der var beregnet til årstiden.
I øvrigt betød vejret ikke mindre end 26 ej startende – men alligevel 3 eftertilmeldelser i løbet af aftenen.

En ny skov, et nyt kort
I sæsonen 2019-20 og før Coronaen satte ind, brugte jeg et helt nyt område, Anebjerg, til anden etape af NightChamp – nok mest fordi det var nyt og helt ukendt i orienteringsmæssig forstand. Det var med blandede følelser – og det var ligeledes meget blandet, hvordan løberne dengang tog imod.
Alligevel besluttede jeg, at jeg i år ville prøve terrænet af igen – dels er det blevet 4 år ældre og dels er området blevet udvidet mod syd med endnu flere nyplantninger.
Anebjerg er et skovrejsningsprojekt, der er startet i 2007 under Naturstyrelsen, og som på sigt vil få en størrelse på 325 ha, og det er anlagt for at beskytte drikkevandet under området.
Jeg var i slutningen af foråret flere gange ude i området for at danne mig et overblik over mulighederne for at bruge området igen – især med henblik på at få udvidet kortet mod syd, og selv om der her er mange indhegninger, der skal beskytte de små træer under opvæksten, syntes jeg, at jeg kunne se potentiale. Derfor “lokkede” jeg Kent Lodberg, der havde tegnet resten af skoven, til at tage ud at se på det.
Resultatet blev det kort, I kunne stå med i aftes. Alle baner gik gennem “det gamle” Anebjerg skov, mens banerne 1, 2 og 3 også fik prøvet den nye, sydlige del. Og selv om man kunne plædere for, at denne del nok kunne blive bedre med årene, så oplevede jeg, at flere var i stand til at bomme rundt dernede. Om det var vejret, ved jeg så ikke.
Banelægningen tog selvsagt længere tid end normalt, og jeg måtte en del gange i skoven og vurdere postplaceringer og delstræk, idet banerne blev til parallelt med korttegningen, og jeg havde en tæt kommunikation med Kent om ting, jeg havde af ønsker til kortet.
Men selv om banerne var på plads allerede inden min ferie i oktober, måtte jeg – belært af mudderet i True Skov i sidste uge – lige en ekstra gang ud i skoven her mandag for et par dage siden, inden kortene gik i trykken. Hvordan så det ud med vand? Og måtte poster eventuelt skulle flyttes på grund af vandet?
Heldigvis så langt den største del af terrænet ud, som forventet. Der var ikke så mudret, som frygtet, og selv om der stod vand i nogle pytter her og der, og selv om visse af småsøerne var lidt større end tegnet på kortet, så var der kun tale om en mindre justering af tre poster på mine baner. To blev flyttet lidt, en enkelt sløjfet helt.
Det betød så også, at der skulle justeres en anelse på banerne, inden kortene gik i trykken, og desværre blev bane 4 ved den lejlighed lidt længere, end annonceret: 300 meter helt nøjagtigt. Altså passede banelængden ikke med instruktionens oplysninger, mens kort og løse postdefinitioner spillede sammen.

Lidt om afviklingen af løbet.
Som beskrevet ovenfor følte jeg mig lidt presset af vejr- og vejsituationen, så vi besluttede at køre hjemmefra i ekstremt god tid og så ellers tage den med ro på vejene.
Alligevel var der ingen problemer i trafikken, så vi var fremme allerede lidt før klokken 17. Det betød, at der lige blev tid til en vandretur ude i terrænet, hvor jeg kunne konstatere, at sneen lå tykt overalt, og at træernes grene til dels også var tynget ned. Nogle steder kunne jeg se Kent Lodbergs, min postudsætters, fodspor – ellers lå alt uberørt hen. Alt i alt syntes jeg, at det var en flot oplevelse, men jeg skulle jo heller ikke se det gennem en løbers briller. I øvrigt bemærkede jeg, at posternes reflekser – de steder jeg så poster – ikke var så tydelige som ellers, nok på grund af rim og sne.
Tilbage på min standplads ved Fælledhallens kantine dukkede løberne efterhånden op – og kl. 18, hvor jeg havde fået “go” fra Kent om, at posterne var i skoven, kunne vi kunne give løbet frit. Stor tak i den forbindelse til Kent, der satte posterne i skoven efter arbejde – efter mørkets frembrud.
Efterhånden som løberne så i øvrigt kom i mål, kunne jeg konstatere flere ting:
… Mange af de første løbere, der stemplede i mål, havde afbrudt deres løb, og flere klagede over, at de ikke kunne holde varmen, eller at de ikke kunne overskue at skulle løbe så langt i sneen med høje knæløftninger (det var ikke på den omtalte bane 4).
… Post 63 gav ikke signal, da den blev stemplet. Det undrede mig, da posterne for mindre end 14 dage siden var blevet gennemgået og fundet i orden. Naturligvis blev alle løberne, der skulle have denne post, godkendt, men som løber skal man være opmærksom på, at man ikke kan se sine stræktider til-og-fra denne post i resultatlisten. Det er ærgerligt, når det sker, og småirriterende for mig.
Rigtig mange løbere havde problemer i terrænet på grund af sneen, der dels trak kræfter ud under løbet og i visse tilfælde dækkede over udsynet, så hugninger var svært synlige og poster mere eller mindre usynlige, fordi sneen på grenene omkring posten tyngede grenene ned og dækkede for udsynet.
Men da vi var over de første, udgåede løbere i mål, gik det bare glat med at godkende løberne.
Fakta var, at vi kl. 20:30 havde sidste løber i mål, og de to postindsamlere kunne komme ud i den flotte vinterskov og hente posterne hjem. Stor tak til Brian og Morten for at have påtaget sig denne opgave.

Status på stillingen i de forskellige klasser
Nu – hvor de første 4 af vinterens i alt 7 etaper er afviklet – kan man danne sig et mere nøjagtigt overblik over stillingen i de forskellige klasser. Man skal som bekendt deltage i 5 løb for at kunne vinde sin klasse – og allerede nu er vi tæt på en afgørelse i flere klasser.
I fire af klasserne – D12, D16, D40 og H14 – har samme løber taget 100 point i hver de 4 afviklede afdelinger, idet Frida Palmfeldt, Signe Møller Skaug, Pernille Buch og Oskar Rix Berthelsen – har 400 point på kontoen før “juleferien”.
I otte andre klasser har en løber vundet 3 ud af de første 4 løb. I visse af disse tilfælde har løberen “kun” deltaget i 3 afdelinger, i andre tilfælde deltaget i alle 4 etaper, men lige akkurat misset sejren i det ene løb. Dette gør sig gældende i klasserne D16 (Krista Lervad Lundø), D20 (Marie Møller Nielsen), D70 (Pia Gade), H12 (Kirk Beuchert Jensen), H16 (Mathias Klostergaard Rokkjær), H20 (Jonas Ellegaard Kokholm), H40 (Troels Nielsen) og H70 (Keld Gade).
Alt i alt er der her 12 løbere, der er på vej til sikre sejre i deres klasser, og allerede efter næste etape, den første i februar, vil vi sikkert kunne udpege de første samlede vindere.
I andre klasser er billedet mere forplumret, og hvorom alt er, så skal det nok blive spændende at følge de 3 sidste afdelinger, der afvikles i februar ’24.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til de personer, der har hjulpet mig med en eller flere af denne måneds etaper. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre månedens fire løb. I første omgang en meget stor tak til de mennesker, der har hjulpet mig med at få posterne i skoven – eller at hente dem hjem igen.
I denne uge var det Kent Lodberg, der trak det største læs – om end han havde et indgående kendskab til terrænet, da han også har stået for fremstillingen af kortet.
Efter løbet var det så Morten Kusk og Brian Berthelsen, der stod for at posterne kom i hus igen. En meget stor tak til de tre hjælpere.
Tak til min utrættelige familie med at afvikle starten på bedste vis – ved alle efterårets etaper. Det er rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Tak til korttegnere og skovkontakter for hjælp med kort og tilladelser.

Med afviklingen af aftenens NightChamp-etape er vi så i mål med november måneds fire etaper. Vi som arrangører tillader os nu at tage en lille juleferie, og vi forventer at vende grusomt tilbage på den første torsdag i februar 2023, hvor vi på februars første dag forsøger at stå klar til at sende løbere i skoven i Lisbjerg Skov, hvor der siden 2010 ikke har været afholdt orienteringsløb. Den gang – i november 2010 – var det også en afdeling af NightChamp, der blev afholdt i skoven, umiddelbart inden kommunen lukkede ned for organiserede aktiviteter i skoven, fordi den skulle henlægges som stilleskov.
I forhold til sidste gang er kortet i øvrigt blevet udvidet, idet to-tre private lodsejere har givet tilladelse til, at vi må benytte deres matrikler.

Vi ses i skoven – gerne første torsdag i februar 2024 i Lisbjerg.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Faldinghøj-Anebjerg – 3. etape, 2023-24

True Skov – 2. etape, 2023-24

Med aftenens løb i True Skov er vi så småt ved at være ved vejs ende med denne novembers NightChamp-løb, og det er tid til at koble lidt af for os arrangører med julen lige om hjørnet. Udkastet til banerne – mere eller mindre endeligt – var færdigt, før jeg drog på ferie sammen med konen i oktober, og aftaler om korttegning og revidering af kortet var aftalt med Frank Linde, så alt var sat på skinner.
I ugerne op til løbet var Frank flere gange i skoven og ændrede på kortet, faktisk helt op til et par uger inden vi skulle have folk i skoven, og selv om er tredje gang, True skov bliver anvendt til en afdeling af NightChamp, har det hver gang været som at komme i en ny skov. Skoven har således ændret sig meget siden den første gang, jeg brugte terrænet i november 2016 – og det har betydet, at jeg har måttet starte fra scratch med hver gang, jeg skulle i gang med banerne til et nyt løb. Efterhånden er der vel ligefrem blevet tale om en rigtig skov.
Inden min ferie var banerne som sagt på plads, og jeg foretog derfor kun marginale ændringer efter mit seneste besøg i skoven i den første uge af november. Godt nok kunne jeg konstatere, at der stod meget vand i skoven efter oktober måneds markante regnvejr, og at lavninger var blevet til moser og moser til søer, men det var ikke noget, der fik mig til at foretage helt store ændringer.

Lidt om udfordringer under postudsætningen
Op til løbsdagen havde jeg aftaler på plads vedr. postudsætningen – og arbejdsopgaverne var fordelt. Altså gik jeg i skoven i den overbevisning, at den postudsætning ville jeg hurtigt kunne få overstået.
MEN! Allerede, da jeg skulle placere den første post, post 71 – sidsteposten på banerne 1, 2 og 3, opdagede jeg, at man i forbindelse med udvidelsen af motorvejen inden for den seneste uge havde været i gang med at fjerne noget skov – bla. på det sted, hvor post 71 skulle stå, og alt var forvandlet til en mudderpøl på stedet! Altså måtte jeg rykke posten “lidt” og sørge for, at placeringen var entydig og fair for løberne. Det lykkedes vist; jeg har i hvert fald ikke hørt andet.
Efterfølgende kunne jeg konstatere, at lavninger nu var blevet ikke bare moser, men deciderede søer, hvor poster naturligvis ikke kunne placeres – altså blev de rykket til “søbredden”. Heller ikke det har jeg hørt kritik for.
Sluttelig skulle jeg placere fire poster i en indhegning i den sydøstlige del af kortet. Der var tilsyneladende ingen strøm i hegnet om området, så min tidligere iagttagelse af, at der nu ikke gik dyr i indhegningen, syntes at være rigtig. Derfor blev jeg også noget overrasket, da jeg på turen rundt i indhegningen med posterne blev fulgt af en gruppe kvæg, skotsk højlandskvæg. Derfor valgte jeg at ringe til dyrenes ejermand, der kunne fortælle mig, at der vat tale om stude og kvier, der var nysgerrige og godmodige, og at de sikkert ville fortrække til et roligt sted i indhegningen, når der dukkede løbere med pandelamper op i mørket. I øvrigt kunne han ikke se nogen problemer med løbere i indhegningen og ønskede os en god løbsaften. Og sådan blev det i øvrigt. Det var vist de færreste, der så køerne – så de var sikkert fortrukket, som ejeren også formodede.

Lidt om aftenens oplevelser
Selv om vi (arrangørerne) kom hjemmefra i god tid, så startede aftenen ikke for godt. Således var der mere end en halv times kø på motorvejen netop omkring rasteplads Blankhøj på grund af oprydningen efter et færdselsuheld tidligere på eftermiddagen, så i følge vores GPS ville vi være fremme 18:10 i stedet for ca. 17:30! Heldigvis var oprydningsarbejdet netop færdigt, som vi holdt i køen, og vi kunne parkere på rastepladsen “allerede” kl. 17:45, og kunne herefter hurtigt gøre klar til start, således at de første løbere kunne sendes i skoven lidt efter kl. 18. Godt klaret af mine hjælpere, der her var effektive, og som jo kender deres arbejdsopgaver.
Så satte regnen ind – og blæsten tog til, så starten måtte flyttes lidt i læ for træerne, efter at kortene var blæst af kasserne. Lidt hjælp for nogle at de folk, der stod klar til at starte, og der kom igen styr på det hele, og ingen kom i skoven med et forkert kort. Alt i alt en kold og til dels frustrerende oplevelse at være startpersonale denne aften.
Ellers gik aftenen stort set uden problemer: ingen løb med forkert briknummer, pc’en overlevede regnvejret (den skulle heller ikke stå udenfor denne aften), kun et par løbere blev diskvalificeret, og sidste løber var i mål lidt efter kl. 20, så postindsamlerne kunne komme i skoven efter posterne – i øvrigt efter at de alle havde været ude på deres baner tidligere på aftenen.
Der var tilmeldt 121 løbere til aftenens løb, og af disse kom de 109 ud at løbe – inklusiv et par eftertilmeldinger. Af en eller anden grund var dette mere end 20 færre løbere i skoven end de foregående uger. Det kan ikke være på grund af regnen eller på grund af færdselsuheldet på motorvejen – det kunne man jo ikke vide noget om forlods (= da man kørte hjemmefra). Men måske var det løbsterrænet, True Skov, der holdt folk hjemme?
True Skov er ikke det sværeste orienteringsmæssige løbsområde, men alligevel var der en del, der havde problemer o-teknisk, da skoven har sine diffuse steder, eller fysisk, idet skovbunden var fedtet, våd og tung på grund af de seneste ugers megen regn – mere end jorden har kunnet optage.
Det kunne derfor glæde mig, at der var mere ros end ris for banerne fra løberne, der kom til indstempling i mål.

Status efter de første tre løb i november
Efter afviklingen af aftenens løb kan man nu også på hjemmesiden NightChamp.net følge med i pointstillingen i de forskellige klasser.
Som det ser ud lige nu, er der 7 løbere, der har samlet 300 point i deres respektive klasser – og i 6 af disse tilfælde er der tale om 3 sejre.
Omvendt er der i en enkelt af klasserne, H21, tale om tre forskellige vindere i de tre etaper, der har været afviklet indtil nu.
I øvrigt er det værd at bemærke, at der i en enkelt klasse, H20, endnu ikke har været nogen deltagere! Det er meget atypisk i forhold til de foregående år – og faktisk er det aldrig sket tidligere i denne klasse.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine hjælpere i opgaven med at få posterne i skoven, Frank Linde, der ligeledes havde revideret kortet helt op til løbet, og Hans Christiansen, der sædvanen tro også var chauffør og transporterede mig frem og tilbage til skoven. Endvidere tak til min kone Claudia og mine to sønner, Hjalte og Silas, samt Hjaltes arbejdskollega, Christian, der hjalp i starten – i dag en opgave, hvor blæst og regn gjorde arbejdet her mindre attraktivt! Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved familien Hornbæk samt Oscar Sig Tranberg, der igen her til aften kunne komme i gang med at samle posterne ind allerede ved 20-tiden!

Næste uges afdeling af NightChamp-serien – den sidste inden jul – finder sted i Faldinghøj-Anebjerg Skov med stævneplads og parkering ved Skanderborg Kommune/Fælledhallen – tilkørsel fra Stillingvej/Frueringvej. Det er anden gang, at Anebjerg Skov anvendes til en afdeling NightChamp – men løbsområdet er i år udvidet med det sydligere,  jomfruelige skovområde ved Faldinghøj. 

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Faldinghøj-Anebjerg Skov.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til True Skov – 2. etape, 2023-24

Risskov – 1. etape, 2023-24

Efter sidste torsdags prolog med omklædning inden døre, bad, adgang til toiletter samt mulighed for mad efter løbet, fortsatte vi her til aften med en mere normal og ordinær NightChamp-etape, hvor alting foregik udenfor. Forud for løbet gik en lang tid med planlægning, men da jeg bor tæt ved skoven, har det ikke været et arbejde, der har tæret unødigt på kræfterne. Når vejvalgsstræk skulle prøves af, ændres, eller når poster skulle flyttes, var det bare at komme ud af døren og (når dovenskaben ikke har meldt sig) gå en tur til og i skoven. Parallelt med banelægningen har jeg kommunikeret med korttegneren Ivan, og jeg er kommet igennem med alle de kortændringer, jeg har fundet nødvendige for at skabe fair baner. I øvrigt er skoven nok ikke en af de sværeste i o-teknisk henseende, og selv om jeg har anstrengt mig, var aftenens baner nok faldet ud i den lettere ende. Den største udfordring for løberne har været at holde styr på de mange stier, vil jeg tro. En skov, hvor der bare har skullet løbes stærkt, hvis man ville være med i toppen på ens bane… Jeg havde ved aftenens løb hjælp af Oscar Sig Tranbjerg, der sørgede for at posterne kom til skoven og i øvrigt blev sat på de rigtige steder. Endnu engang stort tak til Oscar for dette arbejde!

Logistiske og vejrmæssige udfordringer
Et par uger op til løbet gik det op for mig, at jeg ville stå i en situation, jeg ikke har prøvet før: Jeg havde ingen bil, da Claudia var arbejdsramt i Kolding og ikke kunne hjælpe med løbet, lige som hun skulle bruge bilen til at komme frem og tilbage til arbejdet. Derfor var det også klart, at jeg ville være nødsaget til at stå udenfor og passe mine forskellige opgaver i forbindelse med løbet, som jeg ellers kunne klare fra bagagerummet af “min” bil. IT-udstyret skulle med andre ord udenfor – uanset vejret. Jeg havde bestemt mig for, at jeg – i tilfælde af regn, og de lovede jo regn i løbet af aftenen – kunne stå i tunnellen under Letbanen til Grenaa, men da der kan være temmelig befærdet med cyklister i høj fart rundt om hjørnerne, gamblede jeg på, at det tørvejr, der var, da løbet startede, ville vare ved, og jeg stillede mig derfor ved en bænk, hvor jeg havde fint overblik over løbere på vej til start og løbere, der kom i mål. Denne plan var også god, indtil regnen og blæsten satte ind! Og derefter blev det bare værre og værre. Regnen vandede pc-en efter bedste evne, og når jeg ville beskytte den mod vandet ved at lægge noget over, så fjernede blæsten straks beskyttelsen. Resultatet: en pc, der stod af et par gange i løbet af aftenen og måtte genstartes, og en betjening af pc-en, der blev besværliggjort af mine frosne fingre… Men vi kom da i mål med aftenens løb. Sidste løber stemplede i mål kl. 20:10, hvorefter postindsamlerne kunne komme ud i regnen. Og jeg kunne komme hjem og hænge pc-en til tørre, inden resultaterne kunne komme på nettet kl. 21.

Problemer med flere poster – formodentlig ude strøm
Som altid er den tid, der er mest spændende for en banelægger, tiden fra første start og indtil den første løber på hver bane er i mål. Står alt nu som det skal i skoven, eller er posterne ikke sat rigtigt – eller er der måske fjernet nogle poster? Første løber var – sædvanen tro – en løber på bane 8, den letteste bane, hvor løberne føres ved hånden ad stinettet gennem banen. Og netop første løber i mål – fra denne bane – kunne fortælle, at 3 af posterne (33, 39 og 40) ikke reagerede på kontakten med SI-brikken. De stod rigtigt, men gav ingen lyd og intet lys, når de blev stemplet – hvilket skyggen kunne bekræfte. Efter kort tid kunne de andre løbere på banen bekræfte dette, og da løbere fra de andre baner dukkede op, kunne de også berette, at post 40 – sidsteposten, som alle løberne i øvrigt skulle besøge – tilsyneladende var “død”. Dette fik jeg indberettet i MeOS, så alle løbere blev godkendt på denne post. Senere i løbet, da løberne fra bane 7 (HD14) begyndte at stemple ind i mål, kunne jeg konstatere, at endnu en post var stået af – post 42. Enden af det hele blev, at posterne 33, 39, 40 og 42, der var uden strøm, blev noteret som defekte i MeOS, og alle løberne blev godkendt. Derfor ser stræktiderne på visse stræk, der implicerer de defekte poster, også mystiske ud i resultatlisten, idet MeOS naturligvis ikke kan beregne stræktider til/fra de defekte poster. Allerede ved postudsætningen konstaterede min postudsætter, Oscar, at post 38 var “død”, og han erstattede den på det tidspunkt med en anden post, nr. 78. Tilbage står der nu at få tjekket alle posterne i løbet af weekenden og eventuelt byttet døde poster ud med andre, inden kortene sendes til trykning til løbet næste torsdag i True.
Opdatering, lørdag aften: De døde SI-enheder er nu blevet testet, og det viste sig, at der var trængt vand ind i enhederne – og som følge deraf ødelagt batteriet. Fejlene er nu rettet, og vi kan med stor sandsynlighed stille med fuldt funktionsdygtige enheder på torsdag i True.

Besøg af Aarhus Adventure
I weekenden op til aftenens etape fik jeg en forespørgsel om mulighed for, at 13-14 løbere fra Aarhus Adventure kunne deltage i løbet. Og svaret var: naturligvis. Det var derfor dejligt at se de friske unge mennesker, der ikke alle var bekendte med o-sporten, stille til start, og jeg fornemmede efter løbet, at de havde haft en god oplevelse. Da løberne var tilmeldt i sidste øjeblik (efter forudgående aftale med mig), fremgik de ikke af startpersonalets startliste, og jeg fik ikke husket at melde til startpersonalet, at der i øvrigt ville komme en folk løbere med begrænset viden om procedurerne ved start. Dette pressede dem, og jeg har derfor fuld forståelse for, at jeg efterfølgende fik læst og påskrevet, da startpersonalet overleverede materialet til mig, da de havde pakket ned og kunne takke af for i aften. Min uforbeholdne undskyldning. For mig – i mål – gav det også lidt ekstraarbejde, at fire af adventure-deltagerne ikke havde fået stemplet målposten, som resulterede i lidt ekstra efterbehandling, da jeg kom hjem i varmen. Endvidere var der en enkelt løber, der bare afleverede brikken uden aflæsning – noget jeg først opdagede fredag morgen: endnu engang lidt rettearbejde og uploading af ny resultatliste. Men ellers var det dejligt at se en række friske løbere, der vovede at binde an med vores dejlige sport!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Oscar Sig Tranberg, der var min uvurderlige hjælper i løbet af dagen – i og med at han havde påtaget sig postudsætningen. Flot arbejde! Endvidere tak til mine to sønner, Hjalte og Silas, samt sidstnævntes kæreste, Stine, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Også en takt til Hjaltes arbejdskollega, Christian, der hjalp i starten – og måske skal han læres op? Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved Jeanette og Mogens Finderup, der kunne komme i gang med at samle posterne allerede ved 8-tiden!

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i True Skov med stævneplads og parkering ved Rasteplads Blankhøj Øst – tilkørsel fra E45, nordgående spor. Det er tredje gang, at True Skov lægger skovbund til en etape af NightChamp, men da der er tale om en nyplantet skov, der vokser hurtigt op, er der sket store ændringer fra gang til gang – og nu er der tale om rigtig skov! Omklædning sker på rastepladsen, og der er mulighed for toilet og køb af lidt spiseligt efter løbet – blot man husker på, at der ikke er tilladt at betræde bygningen med løbesko…

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i True Skov.

Udgivet i Løbsberetning | Kommentarer lukket til Risskov – 1. etape, 2023-24