Risskov – 1. etape, 2023-24

Efter sidste torsdags prolog med omklædning inden døre, bad, adgang til toiletter samt mulighed for mad efter løbet, fortsatte vi her til aften med en mere normal og ordinær NightChamp-etape, hvor alting foregik udenfor. Forud for løbet gik en lang tid med planlægning, men da jeg bor tæt ved skoven, har det ikke været et arbejde, der har tæret unødigt på kræfterne. Når vejvalgsstræk skulle prøves af, ændres, eller når poster skulle flyttes, var det bare at komme ud af døren og (når dovenskaben ikke har meldt sig) gå en tur til og i skoven. Parallelt med banelægningen har jeg kommunikeret med korttegneren Ivan, og jeg er kommet igennem med alle de kortændringer, jeg har fundet nødvendige for at skabe fair baner. I øvrigt er skoven nok ikke en af de sværeste i o-teknisk henseende, og selv om jeg har anstrengt mig, var aftenens baner nok faldet ud i den lettere ende. Den største udfordring for løberne har været at holde styr på de mange stier, vil jeg tro. En skov, hvor der bare har skullet løbes stærkt, hvis man ville være med i toppen på ens bane… Jeg havde ved aftenens løb hjælp af Oscar Sig Tranbjerg, der sørgede for at posterne kom til skoven og i øvrigt blev sat på de rigtige steder. Endnu engang stort tak til Oscar for dette arbejde!

Logistiske og vejrmæssige udfordringer
Et par uger op til løbet gik det op for mig, at jeg ville stå i en situation, jeg ikke har prøvet før: Jeg havde ingen bil, da Claudia var arbejdsramt i Kolding og ikke kunne hjælpe med løbet, lige som hun skulle bruge bilen til at komme frem og tilbage til arbejdet. Derfor var det også klart, at jeg ville være nødsaget til at stå udenfor og passe mine forskellige opgaver i forbindelse med løbet, som jeg ellers kunne klare fra bagagerummet af “min” bil. IT-udstyret skulle med andre ord udenfor – uanset vejret. Jeg havde bestemt mig for, at jeg – i tilfælde af regn, og de lovede jo regn i løbet af aftenen – kunne stå i tunnellen under Letbanen til Grenaa, men da der kan være temmelig befærdet med cyklister i høj fart rundt om hjørnerne, gamblede jeg på, at det tørvejr, der var, da løbet startede, ville vare ved, og jeg stillede mig derfor ved en bænk, hvor jeg havde fint overblik over løbere på vej til start og løbere, der kom i mål. Denne plan var også god, indtil regnen og blæsten satte ind! Og derefter blev det bare værre og værre. Regnen vandede pc-en efter bedste evne, og når jeg ville beskytte den mod vandet ved at lægge noget over, så fjernede blæsten straks beskyttelsen. Resultatet: en pc, der stod af et par gange i løbet af aftenen og måtte genstartes, og en betjening af pc-en, der blev besværliggjort af mine frosne fingre… Men vi kom da i mål med aftenens løb. Sidste løber stemplede i mål kl. 20:10, hvorefter postindsamlerne kunne komme ud i regnen. Og jeg kunne komme hjem og hænge pc-en til tørre, inden resultaterne kunne komme på nettet kl. 21.

Problemer med flere poster – formodentlig ude strøm
Som altid er den tid, der er mest spændende for en banelægger, tiden fra første start og indtil den første løber på hver bane er i mål. Står alt nu som det skal i skoven, eller er posterne ikke sat rigtigt – eller er der måske fjernet nogle poster? Første løber var – sædvanen tro – en løber på bane 8, den letteste bane, hvor løberne føres ved hånden ad stinettet gennem banen. Og netop første løber i mål – fra denne bane – kunne fortælle, at 3 af posterne (33, 39 og 40) ikke reagerede på kontakten med SI-brikken. De stod rigtigt, men gav ingen lyd og intet lys, når de blev stemplet – hvilket skyggen kunne bekræfte. Efter kort tid kunne de andre løbere på banen bekræfte dette, og da løbere fra de andre baner dukkede op, kunne de også berette, at post 40 – sidsteposten, som alle løberne i øvrigt skulle besøge – tilsyneladende var “død”. Dette fik jeg indberettet i MeOS, så alle løbere blev godkendt på denne post. Senere i løbet, da løberne fra bane 7 (HD14) begyndte at stemple ind i mål, kunne jeg konstatere, at endnu en post var stået af – post 42. Enden af det hele blev, at posterne 33, 39, 40 og 42, der var uden strøm, blev noteret som defekte i MeOS, og alle løberne blev godkendt. Derfor ser stræktiderne på visse stræk, der implicerer de defekte poster, også mystiske ud i resultatlisten, idet MeOS naturligvis ikke kan beregne stræktider til/fra de defekte poster. Allerede ved postudsætningen konstaterede min postudsætter, Oscar, at post 38 var “død”, og han erstattede den på det tidspunkt med en anden post, nr. 78. Tilbage står der nu at få tjekket alle posterne i løbet af weekenden og eventuelt byttet døde poster ud med andre, inden kortene sendes til trykning til løbet næste torsdag i True.
Opdatering, lørdag aften: De døde SI-enheder er nu blevet testet, og det viste sig, at der var trængt vand ind i enhederne – og som følge deraf ødelagt batteriet. Fejlene er nu rettet, og vi kan med stor sandsynlighed stille med fuldt funktionsdygtige enheder på torsdag i True.

Besøg af Aarhus Adventure
I weekenden op til aftenens etape fik jeg en forespørgsel om mulighed for, at 13-14 løbere fra Aarhus Adventure kunne deltage i løbet. Og svaret var: naturligvis. Det var derfor dejligt at se de friske unge mennesker, der ikke alle var bekendte med o-sporten, stille til start, og jeg fornemmede efter løbet, at de havde haft en god oplevelse. Da løberne var tilmeldt i sidste øjeblik (efter forudgående aftale med mig), fremgik de ikke af startpersonalets startliste, og jeg fik ikke husket at melde til startpersonalet, at der i øvrigt ville komme en folk løbere med begrænset viden om procedurerne ved start. Dette pressede dem, og jeg har derfor fuld forståelse for, at jeg efterfølgende fik læst og påskrevet, da startpersonalet overleverede materialet til mig, da de havde pakket ned og kunne takke af for i aften. Min uforbeholdne undskyldning. For mig – i mål – gav det også lidt ekstraarbejde, at fire af adventure-deltagerne ikke havde fået stemplet målposten, som resulterede i lidt ekstra efterbehandling, da jeg kom hjem i varmen. Endvidere var der en enkelt løber, der bare afleverede brikken uden aflæsning – noget jeg først opdagede fredag morgen: endnu engang lidt rettearbejde og uploading af ny resultatliste. Men ellers var det dejligt at se en række friske løbere, der vovede at binde an med vores dejlige sport!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Oscar Sig Tranberg, der var min uvurderlige hjælper i løbet af dagen – i og med at han havde påtaget sig postudsætningen. Flot arbejde! Endvidere tak til mine to sønner, Hjalte og Silas, samt sidstnævntes kæreste, Stine, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Også en takt til Hjaltes arbejdskollega, Christian, der hjalp i starten – og måske skal han læres op? Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved Jeanette og Mogens Finderup, der kunne komme i gang med at samle posterne allerede ved 8-tiden!

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i True Skov med stævneplads og parkering ved Rasteplads Blankhøj Øst – tilkørsel fra E45, nordgående spor. Det er tredje gang, at True Skov lægger skovbund til en etape af NightChamp, men da der er tale om en nyplantet skov, der vokser hurtigt op, er der sket store ændringer fra gang til gang – og nu er der tale om rigtig skov! Omklædning sker på rastepladsen, og der er mulighed for toilet og køb af lidt spiseligt efter løbet – blot man husker på, at der ikke er tilladt at betræde bygningen med løbesko…

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i True Skov.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.