Himmelbjerget – 4. etape, 2022-23

Så er vi i gang igen – og denne gang med en etape på Himmelbjerget.
Det vil så også sige, at banerne var forkortet, og selv på de blå baner har det ikke været muligt at glatte terrænet ud. Himmelbjerget er nu engang Himmelbjerget, så selv om jeg har prøvet at designe banerne, således at man ikke blev udsat for unødvendig ned-op-ned-op under løbet, var der mange, der fik testet fysikken til kanten; også selv om man var god til at holde sig på kurven under løbet. Men omvendt tror jeg godt, de fleste regnede med, at et løb på Himmelbjerget ville være til den ekstreme side, og måske havde nogen erfaringer fra Påskeløbet sidste år at trække på?

Om forarbejdet til løbet
Allerede for et par år siden var jeg begyndt at arbejde med ideen om at lave en etape af NightChamp på Himmelbjerget, men efter aftale med Silkeborg OK afstod jeg fra det sidste vinter, da de selv skulle bruge området til en etape af Påskeløbene i 2022.
I stedet satsede jeg så på, at det ville være muligt at afvikle netop aftenens etape, og det satte så Torben Jørgensen, Silkeborg OK, på overarbejde. Torben har en rigtig fin kontakt til de mange private lodsejere i området og kunne på den ene side vejlede mig i banelægningen, således at færrest mulige lodsejere blev impliceret og på den anden side tage kontakten til lodsejerne. Nogle lodsejere var velvillige og nogen var velvillige mod betaling, mens andre var forbeholdne eller direkte afviste at lægge skovparcel til løbet. Jeg lod det således være op til Torben at stikke en finger i jorden, og han har derfor også være med på sidelinjen og haft masterkortet til “godkendelse”; et par poster har jeg i den sammenhæng også måttet flytte. Banelægningen har derfor også været det muliges kunst.
Da det viste sig, at jeg kunne lægge – synes jeg selv – nogle fornuftige baner i det stykke skov, jeg havde til rådighed, søgtes de nødvendige tilladelser til Skov- og Naturstyrelsens, FDF-spejdernes og Tårn-kommiteens arealer. Dette var en formsag, da de normalt godkender.
Tak til Henrik Felding for dette arbejde!
Som man som deltager så i aftes, er der ikke mulighed for at parkere gratis i omegnen af Himmelbjerget, men det holdt mig da ikke fra at kontakte Apcoa, der administrerer P-pladserne på Bjerget, for at høre om muligheden for at parkere gratis til et arrangement som vores – om aftenen og uden for sæsonen. Selv om jeg jo nok godt kendte deres svar på forhånd, svarede de aldrig, og jeg afholdt mig fra at komme med råd til parkeringen – ud over det, der fremgik at tavlerne på P-pladsen.
Omvendt var Hotel Himmelbjerget meget hurtige til at svare mig, og jeg fik som arrangør tilladelse til at holde på deres private P-pladser ved hotellet. Tak for det.

Afviklingen af løbet – en post stod forkert.
Som mørket faldt på, kom de første biler også frem til Himmelbjerget, og mine to drenge og Stine stod klar til at sende løberne i skoven kl. 18 – alt var klappet og klart.
Så opstod den altid spændende ventetid, indtil de første løbere var i mål på alle baner. Var alle posterne nu stadigvæk i skoven (vi havde jo været ude for et par uheldige episoder med fjernede poster ved to af løbene i november), og stod posterne rigtigt?  Og var det nu også den rigtige version af masterkortet, der var brugt? – Der var jo ændret på postplaceringerne ad flere omgange på grund af restriktioner i skoven.
Efterhånden som flere og flere løbere kom i mål, stod det dog klart, at en af posterne, post 47 desværre var placeret forkert. I mine øjne: En banelæggers mareridt! Posten, der skulle være placeret i en fin og tydelig, nordøstvendt slugt, var ved en fejl blevet placeret i en sydvendt slugt 40 meter sydligere – ovre på den anden side af højen, som nogle af løberne betegnede det. Efter målgang blev placeringen diskuteret heftigt – og fejlen kan ses af billedet til højre, hvor pilen angiver slugten, hvor posten stod. Nogle løbere havde brugt en rum tid på at lede efter posten, mens andre konstaterede, at den ikke var, hvor den skulle være, opgav at finde den, og løb videre. Det skal her siges, at det var en post, som langt de fleste løbere skulle forbi, idet den indgik på banerne 1, 2, 3, 4 og 5.
Jeg skal – som den ansvarlige for fejlen – undskylde. Det må naturligvis ikke ske, men det sker alligevel af og til. Jeg håber, at I alligevel – på trods af dette – havde en god oplevelse med jeres løb .
Rent IT-teknisk har jeg kompenseret for fejlen ved at godkende de løbere, der ikke havde stemplet posten. Jeg håber, at det er en tilfredsstillende løsning, omstændighederne taget i betragtning . Havde der været tale om et DM, så var de implicerede baner nok blevet annulleret, men det er vel lige drastisk nok, når det “bare” er et NightChamp-løb, der er tale om?

Afviklingen af løbet – de sidste poster.
Jeg har antydet det i starten af denne beretning: Designet af de blå baner var en udfordring.
Definitionen af blå baner er i følge reglementet, jeg citerer: “Banerne lægges i samme terræntype og efter samme retningslinjer som baner med betegnelsen svær/sort, dog skal følgende undgås: voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden spang eller anden passagemulighed.” Citat slut.
Ved konstruktionen af banerne 5 og 6 – de blå baner – har jeg bestræbt mig på at undgå at sende løberne mere op og ned i terrænet, end det har været nødvendigt, igen under hensyntagen til det stykke skov, jeg havde til rådighed. Samt at “stævnepladsen” lå oppe på toppen af terrænet.
Jeg overvejede samtidig, om (alle) banerne skulle have en målpost nede i terrænet – se illustrationen til højre – eller om de skulle have målposten oppe ved H.C. Andersens bænk, som jeg valgte at gå med. Måske skulle målposten have været nede, hvor en oplagt placering kunne være post 36 på illustrationen – men der var alligevel en bakke, der skulle forceres på vej op til brikaflæsningen.
Man kunne jo argumentere for, at løberne op ad bakke og færdige med deres løb jo kunne vandre op i deres eget tempo eller tage en hvilepause, hvis der var behov for det; løbet var jo overstået.
Da jeg efter løbet forelagde nogle af de ældre af løberne ideen op en målpost nede, var der ikke en entydig mening om dette.

Status på stillingen i de forskellige klasser
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet to af denne vinters 7 etaper, og vi er derfor også i stand til at udråbe de første samlede klassevindere.
De første 3 klassevindere finder vi alle i herreklasserne, idet Oskar Rix Berthelsen, OK Pan og Knud Sørensen, ligeledes OK Pan, begge har gjort rent bord i deres respektive klasser.
Endvidere er Jonas Ellegård Kokholm, Horsens OK, sikker på at tage sejren i H20, idet han med 475 point på kontoen heller ikke kan hentes.
I andre klasser, D12 og D20, skal den førende løber “bare” sørge for at få point i en af de sidste to afdelinger for at kunne løbe med den samlede sejr.
Vi kan også nu afsløre, at der i klassen D16 ikke vil blive kåret nogen vinder i år; ingen af deltagerne kan nå at få tjent point i mindst 4 løb, som det kræves for at kunne blive udråbt som klassevinder.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har hjulpet mig med en eller flere arbejdsopgaver i forbindelse med denne etape. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
I kronologisk rækkefølge tak til…
… Torben Jørgensen og Henrik Felding, Silkeborg OK, der har sikret mig tilladelserne til at afvikle løbet, både fra de private og statslige skovejere.
… Henrik Jørgensen, Silkeborg OK, med kontrol af postplaceringerne.
… Steen Frandsen, Viborg OK, med opsætning af kort og baner til tryk.
… Ivan Christensen og John Holm, OK Pan, for i sidste øjeblik af springe til og sørge for, at posterne kom i skoven til tiden.
… Hotel Himmelbjerget for lån af private P-pladser til arrangørerne
Dernæst – og ikke mindst – tak til mine drenge og Stine, der selv måtte klare starten, da min kone lå syg derhjemme. Det er rart at vide, at starten ligger i gode, erfarne og utrættelige hænder, så her blander jeg mig bare helt udenom. Det er bare rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PAN. Denne gang var det tre velvoksne løbere, der tog en tørn i Himmelbjergets bakker – og to af dem havde endda forlods være ude at løbe deres bane. Så jeg kan forestille mig, at mindst to af de tre var godt trætte, de de kunne køre hjem med posterne til Aarhus?

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Odder i Vejlskoven, hvor vi også afviklede en af sidste vinters etaper. Stævnepladsen (og mål) er den samme lille P-plads i den nordlige udkant af skoven, som også blev anvendt sidste år. Dette løb er så det næstsidste i denne sæson og det sidste, der afholdes med start fra kl. 18:15.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Vejlskoven i Odder.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.