Lisbjerg Skov – 4. etape, 2023-24

Så er vi i gang igen – og denne gang med en etape i Lisbjerg Skov.
Efter en januar måned med masser af sne og regn, storme og frostgrader, som vi ellers ikke har været så vant til de seneste år, har vejret på slutningen af måneden stabiliseret sig med mindre nedbør og plusgrader igen. Sneen og isen, der havde lagt sig tungt – især her i det østjyske område – er mere eller mindre helt væk, og vandstanden i terrænet er sunket noget. Men vinteren har da sat sit præg på landskabet, som man måske bemærkede derude – og hvis ikke, så skal man nok se det i næste uge, når der løbes i Brendstrup/Vestereng.

Om det, der er gået forud for løbet
Det er anden gang, jeg anvender Lisbjerg Skov til en etape af NightChamp, idet skoven også blev brugt til den første etape i november 2010 – dengang med campingpladsen som stævneplads og i et stridt blæsevejr, hvor det samtidig stod ned i stænger under hele løbet. Vejret var så voldsomt, at min pc brød ned, da der manglede at blive registreret 14 løbere i mål, så deres tider måtte lægges manuelt ind i løbet af dagen efter løbet, således at der kunne genereres en korrekt resultatliste.
Specielt for denne aftens løb var også, at det blev det sidste indtil mindst 2020, fordi Aarhus Kommune umiddelbart efter løbet udlagde skoven som stilleskov – uden mulighed for at arrangere arrangementer i den kommunale del af skoven. Denne status – af stilleskov – blev ophævet sidste år, og der kunne igen tegnes et kort over skoven.
Derfor flirtede jeg også allerede sidste år med tanken om at bruge Lisbjerg Skov til en af etaperne i NightChamp, men jeg frafaldt ideen, fordi jeg syntes, at det kommunale område af skoven var for småt – set i relation til at få drejet de længste af banerne på en fornuftig måde. I samme ombæring kommunikerede jeg en del med Ivan Christensen, der havde tegnet skoven, og jeg luftede min tanke om at bruge skoven i år, hvis det var muligt at få løbstilladelse i nogle af de private områder nord og øst for kommunens del af skoven.
Dette arbejdede Ivan på, og han fik således tilladelse til at anvende både området mod nord – ejet af et konsortium – og området øst for Elevvej – ejet af to private lodsejere. Derfor kunne jeg arbejde videre med den etape, der blev afviklet i aftes.
Deltagerne – på deres side – kunne så glæde sig over at komme ud i to områder af skoven, hvor der aldrig har været afviklet o-løb før.

Lidt om banelægningen
Normalt lægger jeg banerne til februars tre etaper i starten af januar – mest af alt for at få dem drejet i forhold til de aktuelle forhold i løbsterrænerne, men da jeg “havde lidt god tid” i efteråret, var jeg allerede i gang med udkast til banerne – sideløbende med afviklingen af novembers fire løb; først på skrivebordet, og senere ved besøg i skovene.
Og det viste sig ekstraordinært i år at være en god ide.
På lidt juleferie i den sidste uge af december faldt jeg så uheldigt, at al bevægelse – ud over på fladt underlag og meget langsomt – var umuliggjort for mig, og rekognoscering af banerne i hvert fald i Lisbjerg var ikke et issue. Men igen blev Ivan min redningsmand, idet han lige tog et par ekstra ture i skoven og fik tjekket nogle poster, jeg var i tvivl om. Dette gav så samtidig lidt sidste øjebliks ændringer på både kortet og banerne. Stor tak til Ivan.
Der viste sig også lige at blive lidt ekstra kommunikation med forskellige skovejere samt med en lodsejer, der havde køer gående på en af markerne i skoven. Belært af erfaringerne fra True Skov valgte jeg at være proaktiv og tage kontakt til ejerkvinden af køerne, inden jeg lagde mig helt fast på de sidste delstræk. Alle optimale vejvalgstræk var lagt uden om pågældende mark, og hun ønskede os et godt løb.

Afviklingen af løbet – en rolig aften.
På vej til skoven fik jeg meldingen fra postudsætterne om, at udstyret var i skoven, og at alt stod som det skulle, men at der visse steder var temmelig meget vand i skoven. Det var også noget, som blev nævnt af mange af deltagerne, når de var kommet gennem banerne – men også mere eller mindre forventet efter de seneste måneders megen nedbør.
På en enkelt bane – bane 6, som var banen for de ældste løbere – stod førsteposten desværre lige vådt nok; herfra skal der lyde en uforbeholden undskyldning, og set i bakspejlet skulle banen nok have haft en post, der stod lidt mere tørt!
I øvrigt var der mange kommentarer til skoven, som spændte fra, at nogen syntes, at skoven var fyldt med for mange brombær (underforstået, at det var godt, at løbet ikke var blevet afviklet i vækstsæsonen), til at kortet holdt en høj kvalitet, hvor man på sin vej gennem skoven kunne virkelig løbe virkelig aktivt på delstrækkene. Sådan er man jo så forskellige og oplever ting forskelligt – alt efter hvor man har været undervejs i sit løb.
Præcis som ved første løb i februar sidste år var der 103 løbere i skoven. Dette var et lidt skuffende antal for mig, men det skal de fremmødte ikke høre for.
Stort set alt blev afviklet hurtigt, og næstsidste løber var i mål kl. 20:26, og postindsamlerne stod derfor og trippede – men de måtte pænt vente til det tidspunkt, der var annonceret i instruktionen, før de kunne starte deres indsamling kl. 21:00 – selv om vi på det tidspunkt stadigvæk manglede en løber i mål. Så pludselig var jeg alene tilbage på p-pladsen og begyndte så småt at fryse.
Heldigvis kom sidste løber i mål (kl. 21:33) og havde haft en god oplevelse, hvorefter jeg kunne køre hjemad og prøve at få lidt varme i kroppen igen og få resultaterne lagt på nettet.
I øvrigt var der denne aften ingen it-fejl, ingen lamper der gik ud, ingen løbere med forkert brik – alt i alt en smertefri oplevelse ved indstemplingen af brikkerne. Takker herfra…
Efter løbet fandt jeg en mørkegrøn uldvante i børnestørrelse ved siden af min bil. Vanten medbringen til løbet næste torsdag – friskvasket.

Status på stillingen i de forskellige klasser
I skrivende stund mangler vi kun at få afviklet to af denne vinters 7 etaper, og vi er derfor også i stand til at udråbe de første samlede klassevindere.
De første 4 klassevindere finder vi i følgende klasser – uanset udfaldet af de sidste 2 løb:
Frida Palmfeldt, OK PAN, D12
Pia Gade, Viborg OK, D70
Oskar Rix Berthelsen, OK Pan, H14
Keld Gade, Viborg OK, H70
Endvidere kan vi også nu konstatere, at der ikke vil blive kåret en vinder i klassen H20 i år, idet der samlet set kun har været én eneste start i klassen.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har hjulpet mig med en eller flere arbejdsopgaver i forbindelse med denne etape. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre aftenens løb.
Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Ivan Christensen med korttegningen, kommunikation om postkontrol og postudsætning. Postudsætningen skete i øvrigt sammen med Bjarke Refslund.
Dernæst – og ikke mindst – tak til mine drenge og Claudia, min kone, der vanen tro klarede starten – Det er rart at vide, at starten ligger i gode, erfarne og utrættelige hænder, så her blander jeg mig bare helt udenom. Det er bare rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Og endelig en stor tak til postindsamlerne Oscar Sig Tranberg, Tine Christensen og Johan Palmfeldt – og to af dem havde endda forlods være ude at løbe deres bane. Så jeg kan forestille mig, at mindst to af de tre var godt trætte, de de kunne køre hjem med posterne til Aarhus?

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Brendstrup/Vestereng. Denne etape afvikles – som man næsten kan fornemme på navnet – i to skove, Brendstrup, der er et jomfrueligt terræn, der er nytegnet her i efteråret netop til NightChamp, samt Vestereng, hvor vi i februar 2019 afviklede 4. etape.
Stævnepladsen (og mål) er ved Aarhus Firma Sports idrætshal, og parkeringen er på deres p-plads ved hallen, indkørsel fra Paludan-Müllers Vej. Dette løb er så det næstsidste i denne sæson og det sidste, der afholdes med start fra kl. 18:15 og indtil 19:00. Bemærk det ændrede sluttidspunkt for åbningstiden i starten!

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Brendstrup/Vestereng.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.