Faldinghøj-Anebjerg – 3. etape, 2023-24

Med afviklingen af torsdagens etape i Anebjerg nord for Skanderborg, er vi kommet i mål med denne sæsons november-etaper. Og som de 3 tidligere år har der også i år været en nedgang i antallet af løbere, der kom i skoven – om end denne nedgang i år har været marginal.
I år har vi – som flere af deltagerne i øvrigt også bemærkede – budt på “mange” forskellige betingelser for løbene, fra regn over stærk blæst til aftenens sne og kulde, og hvor prologen og de første to afdelinger afvikledes på meget våd og smattet skovbund og plusgrader, skulle løberne ved gårsdagens løb ud at forcere 20 cm sne og kæmpe med minusgrader.
For os arrangører var det en kold aften ude ved Fælledhallen, og selv om vi til dels kunne holde os i læ af bygningerne, så kunne vi ikke tænde for varmen.
Allerede i løbet af dagen strejfede det mig – på grund af kraftigt snefald her på egnen – at aflyse løbet; noget jeg i øvrigt aldrig har gjort gennem de 19 år, NightChamp har eksisteret. Men da jeg kunne konstatere, at trafikken i løbet af formiddagen var brudt sammen på Aarhusegnen og selv bybusserne måtte indstille driften, måtte jeg lige i kontakt med min formand og min postudsætter for at høre deres meninger. Begge talte imod – og som I kunne konstatere, blev løbet jo gennemført, også selv om jeg fik flere afbud med begrundelsen sommerdæk. Forståeligt nok; jeg havde heller ikke vovet mig ud i aftenens trafik på til dels spejlglatte veje uden dæk, der var beregnet til årstiden.
I øvrigt betød vejret ikke mindre end 26 ej startende – men alligevel 3 eftertilmeldelser i løbet af aftenen.

En ny skov, et nyt kort
I sæsonen 2019-20 og før Coronaen satte ind, brugte jeg et helt nyt område, Anebjerg, til anden etape af NightChamp – nok mest fordi det var nyt og helt ukendt i orienteringsmæssig forstand. Det var med blandede følelser – og det var ligeledes meget blandet, hvordan løberne dengang tog imod.
Alligevel besluttede jeg, at jeg i år ville prøve terrænet af igen – dels er det blevet 4 år ældre og dels er området blevet udvidet mod syd med endnu flere nyplantninger.
Anebjerg er et skovrejsningsprojekt, der er startet i 2007 under Naturstyrelsen, og som på sigt vil få en størrelse på 325 ha, og det er anlagt for at beskytte drikkevandet under området.
Jeg var i slutningen af foråret flere gange ude i området for at danne mig et overblik over mulighederne for at bruge området igen – især med henblik på at få udvidet kortet mod syd, og selv om der her er mange indhegninger, der skal beskytte de små træer under opvæksten, syntes jeg, at jeg kunne se potentiale. Derfor “lokkede” jeg Kent Lodberg, der havde tegnet resten af skoven, til at tage ud at se på det.
Resultatet blev det kort, I kunne stå med i aftes. Alle baner gik gennem “det gamle” Anebjerg skov, mens banerne 1, 2 og 3 også fik prøvet den nye, sydlige del. Og selv om man kunne plædere for, at denne del nok kunne blive bedre med årene, så oplevede jeg, at flere var i stand til at bomme rundt dernede. Om det var vejret, ved jeg så ikke.
Banelægningen tog selvsagt længere tid end normalt, og jeg måtte en del gange i skoven og vurdere postplaceringer og delstræk, idet banerne blev til parallelt med korttegningen, og jeg havde en tæt kommunikation med Kent om ting, jeg havde af ønsker til kortet.
Men selv om banerne var på plads allerede inden min ferie i oktober, måtte jeg – belært af mudderet i True Skov i sidste uge – lige en ekstra gang ud i skoven her mandag for et par dage siden, inden kortene gik i trykken. Hvordan så det ud med vand? Og måtte poster eventuelt skulle flyttes på grund af vandet?
Heldigvis så langt den største del af terrænet ud, som forventet. Der var ikke så mudret, som frygtet, og selv om der stod vand i nogle pytter her og der, og selv om visse af småsøerne var lidt større end tegnet på kortet, så var der kun tale om en mindre justering af tre poster på mine baner. To blev flyttet lidt, en enkelt sløjfet helt.
Det betød så også, at der skulle justeres en anelse på banerne, inden kortene gik i trykken, og desværre blev bane 4 ved den lejlighed lidt længere, end annonceret: 300 meter helt nøjagtigt. Altså passede banelængden ikke med instruktionens oplysninger, mens kort og løse postdefinitioner spillede sammen.

Lidt om afviklingen af løbet.
Som beskrevet ovenfor følte jeg mig lidt presset af vejr- og vejsituationen, så vi besluttede at køre hjemmefra i ekstremt god tid og så ellers tage den med ro på vejene.
Alligevel var der ingen problemer i trafikken, så vi var fremme allerede lidt før klokken 17. Det betød, at der lige blev tid til en vandretur ude i terrænet, hvor jeg kunne konstatere, at sneen lå tykt overalt, og at træernes grene til dels også var tynget ned. Nogle steder kunne jeg se Kent Lodbergs, min postudsætters, fodspor – ellers lå alt uberørt hen. Alt i alt syntes jeg, at det var en flot oplevelse, men jeg skulle jo heller ikke se det gennem en løbers briller. I øvrigt bemærkede jeg, at posternes reflekser – de steder jeg så poster – ikke var så tydelige som ellers, nok på grund af rim og sne.
Tilbage på min standplads ved Fælledhallens kantine dukkede løberne efterhånden op – og kl. 18, hvor jeg havde fået “go” fra Kent om, at posterne var i skoven, kunne vi kunne give løbet frit. Stor tak i den forbindelse til Kent, der satte posterne i skoven efter arbejde – efter mørkets frembrud.
Efterhånden som løberne så i øvrigt kom i mål, kunne jeg konstatere flere ting:
… Mange af de første løbere, der stemplede i mål, havde afbrudt deres løb, og flere klagede over, at de ikke kunne holde varmen, eller at de ikke kunne overskue at skulle løbe så langt i sneen med høje knæløftninger (det var ikke på den omtalte bane 4).
… Post 63 gav ikke signal, da den blev stemplet. Det undrede mig, da posterne for mindre end 14 dage siden var blevet gennemgået og fundet i orden. Naturligvis blev alle løberne, der skulle have denne post, godkendt, men som løber skal man være opmærksom på, at man ikke kan se sine stræktider til-og-fra denne post i resultatlisten. Det er ærgerligt, når det sker, og småirriterende for mig.
Rigtig mange løbere havde problemer i terrænet på grund af sneen, der dels trak kræfter ud under løbet og i visse tilfælde dækkede over udsynet, så hugninger var svært synlige og poster mere eller mindre usynlige, fordi sneen på grenene omkring posten tyngede grenene ned og dækkede for udsynet.
Men da vi var over de første, udgåede løbere i mål, gik det bare glat med at godkende løberne.
Fakta var, at vi kl. 20:30 havde sidste løber i mål, og de to postindsamlere kunne komme ud i den flotte vinterskov og hente posterne hjem. Stor tak til Brian og Morten for at have påtaget sig denne opgave.

Status på stillingen i de forskellige klasser
Nu – hvor de første 4 af vinterens i alt 7 etaper er afviklet – kan man danne sig et mere nøjagtigt overblik over stillingen i de forskellige klasser. Man skal som bekendt deltage i 5 løb for at kunne vinde sin klasse – og allerede nu er vi tæt på en afgørelse i flere klasser.
I fire af klasserne – D12, D16, D40 og H14 – har samme løber taget 100 point i hver de 4 afviklede afdelinger, idet Frida Palmfeldt, Signe Møller Skaug, Pernille Buch og Oskar Rix Berthelsen – har 400 point på kontoen før “juleferien”.
I otte andre klasser har en løber vundet 3 ud af de første 4 løb. I visse af disse tilfælde har løberen “kun” deltaget i 3 afdelinger, i andre tilfælde deltaget i alle 4 etaper, men lige akkurat misset sejren i det ene løb. Dette gør sig gældende i klasserne D16 (Krista Lervad Lundø), D20 (Marie Møller Nielsen), D70 (Pia Gade), H12 (Kirk Beuchert Jensen), H16 (Mathias Klostergaard Rokkjær), H20 (Jonas Ellegaard Kokholm), H40 (Troels Nielsen) og H70 (Keld Gade).
Alt i alt er der her 12 løbere, der er på vej til sikre sejre i deres klasser, og allerede efter næste etape, den første i februar, vil vi sikkert kunne udpege de første samlede vindere.
I andre klasser er billedet mere forplumret, og hvorom alt er, så skal det nok blive spændende at følge de 3 sidste afdelinger, der afvikles i februar ’24.

Tak til mine hjælpere
Her til sidst skal der lyde en meget stor tak til de personer, der har hjulpet mig med en eller flere af denne måneds etaper. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at gennemføre månedens fire løb. I første omgang en meget stor tak til de mennesker, der har hjulpet mig med at få posterne i skoven – eller at hente dem hjem igen.
I denne uge var det Kent Lodberg, der trak det største læs – om end han havde et indgående kendskab til terrænet, da han også har stået for fremstillingen af kortet.
Efter løbet var det så Morten Kusk og Brian Berthelsen, der stod for at posterne kom i hus igen. En meget stor tak til de tre hjælpere.
Tak til min utrættelige familie med at afvikle starten på bedste vis – ved alle efterårets etaper. Det er rigtig skønt, at de bliver ved med at bakke op om arrangementet, også selv om de i flere tilfælde har måttet stresse fra arbejde og mere eller mindre direkte til løb.
Tak til korttegnere og skovkontakter for hjælp med kort og tilladelser.

Med afviklingen af aftenens NightChamp-etape er vi så i mål med november måneds fire etaper. Vi som arrangører tillader os nu at tage en lille juleferie, og vi forventer at vende grusomt tilbage på den første torsdag i februar 2023, hvor vi på februars første dag forsøger at stå klar til at sende løbere i skoven i Lisbjerg Skov, hvor der siden 2010 ikke har været afholdt orienteringsløb. Den gang – i november 2010 – var det også en afdeling af NightChamp, der blev afholdt i skoven, umiddelbart inden kommunen lukkede ned for organiserede aktiviteter i skoven, fordi den skulle henlægges som stilleskov.
I forhold til sidste gang er kortet i øvrigt blevet udvidet, idet to-tre private lodsejere har givet tilladelse til, at vi må benytte deres matrikler.

Vi ses i skoven – gerne første torsdag i februar 2024 i Lisbjerg.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.