Marselisborg Storskov – Prolog, 2022-23

Første torsdag i november = NightChamp Prolog…
Med denne aftens løb er vi så i gang igen, og der er taget hul på endnu en serie af natløb i det østjyske område. Alt var fra arrangørernes side klappet og klart – endda i god tid, fordi der lige skulle være plads til lidt ferie i den sidste måneds tid. Derfor har jeg været tidligt ude med at lave baner, rekognoscere og kontrollere, træffe aftaler, søge skovtilladelser mm. – således at de sidste måneder faktisk kun har været helliget småændringer og justeringer i samarbejde med mine velvillige hjælpere i form af korttegnere og postudsættere. Det betyder så også, at vi regner med, at deltagerne får en fair behandling i skoven.
Nå, tilbage til aftenens prolog, hvor vi kunne tage fat på 18. sæson – og som det har været tilfældet siden indførslen af prologen i 2013, skete det også i år med udgangspunkt i skovene omkring OK PANs klubhus Silistria – og med samme lille familieskare til at stå for det praktiske. Konceptet har gennem alle årene været det samme: “Keep it simple”, med undertegnede som stævneleder, banelægger, målpersonale og IT-ansvarlig. Og altid med min kone og en eller flere af vores sønner med påhæng som hjælpere – og ikke mindst ansvarlige for afviklingen af starten. Det er lækkert, at familien stadigvæk efter de mange år bakker op om stævnet og gør det muligt at tilbyde et kendt og indarbejdet koncept til deltagerne. Som et kuriosum kan det nævnes, at aftenens prolog var det 109. NightChamp-løb.

Lidt tyndt med deltagerantallet…
Da tilmeldingsfristen til prologen udløb mandag aften, kunne vi konstatere, at “kun” 121 deltagere havde tilmeldt sig løbet, og at det var det laveste antal tilmeldte siden november 2014. I øvrigt var 2014 året med de færreste tilmeldte til prologen overhovedet.
Dette giver naturligvis anledning til lidt refleksion. Var vi op imod stærkere kræfter, der kunne koste deltagere, eller er tiden med NightChamp ved at være passé?
I hvert fald kan det konstateres, at NightChamp kunne formodes at ligge i konkurrence med et DM Ultralang blot to dage senere samt et udskudt JWOC i Portugal i denne weekend.
I OK PANs ungdomsafdeling var der arrangeret forsinket klubtur i forbindelse DM Ultralang hele weekenden, så for nogen af ungdomsløberne kunne et ekstra løb torsdag aften måske blive for meget af det gode?
Måske havde nogle potentielle deltagere valgt at blive hjemme som følge af hele den økonomiske situation? Alting, herunder også energi til bilen, er blevet dyrere, og for mange er hele hverdagen et spørgsmål om prioritering.
Så i virkeligheden var der tegn i sol og måne på, at forventningerne til deltagerantallet nok ikke skulle skrues for højt op. Nu må vi jo så bare se, om tendensen fortsætter ved de næste etaper i de kommende uger, herunder i Åbjergskoven ved Horsens næste torsdag.
Summa summarum kom der 114 løbere i skoven til prologen, idet der i den tolvte time kom lidt eftertilmeldinger, mens 12 løbere af den ene eller anden grund valgte at blive hjemme.

Nyt fra starten
Gennem alle de år, NightChamp har eksisteret, er det resten af min familie, der egenhændigt har rådet over startproceduren, og de er af og til kommet med forslag til forbedringer: startlister til afkrydsning af de startende løbere, startur, lamper, kasser, stativer med enheder mm.
Det er især Silas, der har været aktiv på denne side, og stort set alle hans ideer er ført ud i livet. En enkelt ting, laminering af startlisterne, så de kunne holde i regnvejr, har jeg dog – af miljømæssige årsager – ikke kunnet efterkomme.
I stedet prøver vi i år med en lidt ændret procedure i start; noget der gerne skulle kunne gøre familiens arbejde nemmere og minimere fejlmuligheder. Som I nu har prøvet, sker der to ting i starten: Et check af, om man starter med det rigtige briknummer – ellers er det tilbage til stævnekontoret for at få nummeret rettet – samt en stempling i en check-enhed, der kan aflæses i mål efter sidste start. På denne måde har vi på en enkel måde tjek på, hvem der er startet, og ved aflæsning af enheden i MeOS ved vi så også, hvem der er <Ikke Startet>.
I øvrigt er denne startprocedure kendt fra en del andre løb.
Jeg håber, at I synes om ideen.
Nu skal den blot evalueres sammen med personalet i starten.

Lidt fra aftenens forløb

Fra min plads i mål i Silistria kunne jeg konstatere, at der blev tale om en rolig aften uden at IT eller software voldte problemer. En håndfuld løbere skulle lige have ændret briknummer, inden de gik til start, mens en enkelt mente, at det da nok lige kunne vente, indtil man var kommet i mål (???) – på trods af ordlyden i instruktionen…
Indlæsningen af check-enheden fra start gik uden problemer, så set fra mål er det en smart måde at styre registreringen af <Ej Startet> på.
Sidste løber var i mål kl. 20:03, og herefter kunne jeg drage hjem og få resultater og kort lagt op på den nye hjemmeside for NightChamp: https://nightchamp.net.
Alt i alt en nem aften, hvor løberne samtidig kunne glæde sig over tørvejr samt temperaturer på omkring 13 grader. Meget uvant for november!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til min uvurderlige hjælp, Henrik Markvardsen, der som postudsætter sørgede for, at alle posterne stod fair og rigtigt, samt Henriks chauffør og hjælper, Hans Christiansen. Endvidere tak til min kone Claudia samt min sønner, Silas med kæresten Stine samt Hjalte, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved 3 forældre, der sørgede for, at udstyret kom i hus.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Åbjergskoven vest for Horsens med stævneplads i Horsens OKs klubhus og parkering umiddelbart ved klubhuset.
Åbjergskoven blev senest anvendt ved NightChamps jubilæumsløb nr. 100 i februar ’20.
Bemærk, at det er muligt af bestille aftensmad til efter løbet; det sker via O-Service, fanebladet Forplejning.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Åbjergskoven.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.