Bygholm Skov – 5. etape, 2019-20

Så rundede vi et skarpt hjørne, idet vi med løbet i aftes nu har afviklet NightChamp-løb nummer 100. Og det skete – nøjagtig som annonceret – efter devisen “back to basic”: i samme skov, hvor det hele startede 1. marts 2005, med samme arrangør og banelægger, med samme stævnecenter og til samme startafgift. De eneste markante ændringer var antallet af baner og klasser samt antallet af deltagere.
Du kan læse et historisk tilbageblik her

I øvrigt oplevede vi – i jubilæets tegn – følgende:
170 forhåndstilmeldte deltagere, heraf en håndfuld fra Norge. Dette antal er noget højere, end vi er vant til ved vinterens næstsidste etape, der traditionelt konflikter med mange o-løberes vinterferie. Forklaringen kunne naturligvis være, at der var tale om et jubilæumsløb, den lave startafgift, og/eller at OK SNAB fra Vejle brugte løbet til afviklingen af deres klubmesterskab.
Flot omtale af jubilæet på Horsens OKs hjemmeside, suppleret med billeder.
Specielt mindekort leveret af Grafisk Forum i Horsens. Bagsiden af samtlige løbskort var påtrykt en “hyldest” til NightChamp.
Lån af Horsens OKs klubhus med mulighed for at opholde sig inden døre før og efter løbet og – for deltagerne – mulighed for omklædning, bad og mad. Horsens OK havde sørget for en lækker Chili con Carne, som ca. 60 deltagere havde forudbestilt.
4 store, flotte kagemænd til deltagerne, så de fik lidt sødt til ganen, når de var kommet i mål. Sponsoreret af Horsens OK og OK PAN.
Opfølgende artikel på DOFs online magasin, Orienteringonline.
Og endelig en masse gode, lækre gaver til arrangørteamet samt rigtig mange mange lykønskninger (også på nettet) fra deltagerne…

Jubilæumsløbet planlægges
Nå, lad os nu ikke dvæle ved arrangementerne i forbindelse med jubilæet, men i stedet beskæftige os med det, det i virkeligheden drejede sig om: 5. etape af vinterens serie.
Som sædvanlig havde jeg været ude i god tid med planlægningen af de tre løb i februar, bla. fordi der skulle rekognosceres, rentegnes revideret kort (tak til Michael Straube), lægges og tjekkes baner (tak til banekontrollen), lige som kortene med banerne skulle sættes op til tryk – på georefererede kort, så de kunne eksporteres til O-Track (tak til Flemming Nørgaard).
Da løbet jo skulle afvikles efter devisen “back to basic” var det et kort øjeblik med i overvejelserne at anvende o-kortet over Bygholm fra 2005, men det gik jeg væk fra, da det ikke stemte særlig godt overens med min egen filosofi om, at o-kort til natløb skal være så opdaterede som muligt og i hvert fald ikke mere end et par år gamle. Og i øvrigt var der sket ret meget i skoven siden da. Altså blev denne plan droppet!
I stedet valgte jeg, at jeg selv – som i NightChamps første år – var min egen banekontrol og samtidig selv satte posterne i skoven, i øvrigt denne gang i samarbejde med Hans Christiansen, OK PAN, der også bragte posterne fra Aarhus til Horsens.
Postudsætningen var en overkommelig opgave, selv om der var visse udfordringer i den vestlige del af skoven. Bygholm består i dag (som de fleste vel nok selv bemærkede i løbet af aftenen) af to meget forskellige terræntyper: En østlig del, der består gammel, opvokset og kultiveret byskov, samt en vestlig del, med nybeplantede parceller på gammel landbrugsjord – hovedsagelig med lærke-, bøge- og egetræer. Midt i denne nye del henligger den nedlagte landbrugsejendom, der tidligere ejede jorden, hvor de nyplantede træer nu er i opvækst.
Så hvad der ikke var muligt i 2005, var baner i dette, nye (og til dels diffuse) område, hvilket jeg lod mig lokke lidt af i aftes, da jeg lod alle baner starte ud i netop denne flade del af skoven.

Lidt om aftenens forløb
Som det har været tilfældet ved alle NightChamp-afdelinger i denne “vinter”, var dagene op til løbet præget af regn, regn og atter regn, men her holdt sammenligningen med de tidligere afdelinger så også op. Netop denne torsdag aften stilnede regnen ikke af, og det blev blot værre og værre, som mørket faldt på og aftenen skred frem. Derfor blev det, som jeg havde udtænkt som et hyggeligt sted for starten i skovkanten, til noget af et mareridt med storm og regn i stride strømme, så det var et frysende og drivvådt startpersonale, der klokken 19:45 kunne pakke starten ned og søge i ly for uvejret i klubhuset.
Da det var sket, havde de sendt ikke mindre end 165 løbere i skoven.
Løberne blev præsenteret for en skov, hvor grøfter var blevet til floder, lavninger til søer og skovbunden til mose, så det var et tungt terræn, der skulle forceres. Heldigvis havde jeg tilfældigvis ved banelægningen undgået de værste områder med vand, lige som en Bygholm Sø, der var gået over sine bredder, heller ikke fik indflydelse på løbet.

Modsat startpersonalet kunne jeg sidde inden døre i klubhuset og tage imod deltagerne i mål. Her stemplede kun 162 løbere ind i løbet af aftenen, tre færre end der var startet – og som tiden gik og gik, manglede vi stadig disse 3 løbere, der bare ikke dukkede op, heller ikke selv om vi ventede en time på dem. Derfor – og da vi ud over vores egen bil kun kunne se postindsamlernes biler på P-pladsen – tillod vi os at konkludere, at de havde glemt at melde sig i mål, og vi besluttede os til at forlade valpladsen og køre nordpå til Aarhus, hvor vi efterfølgende kunne konstatere, at vi havde gættet rigtigt: at de netop havde glemt at stemple ind i mål. Lidt ærgerligt at sidde og vente på til ingen nytte…
Og som følge af denne venten blev resultaterne også lidt forsinkede.

På løbssiden havde vi en ærgerlig svipser på bane 7, hvor post 2 stod 15-20 meter forkert. Nogle af deltagerne fandt posten, andre ikke, men alle blev naturligvis godkendt, hvis denne post var det eneste, de manglede.
Endvidere oplevede vi flere fejlklip, hvor løbere havde taget fejl af en sten og en punkthøj, der var placeret 80 meter fra hinanden. Se billedet til højre, hvor det er tydeligt at se, at der ikke er stor risiko for at forveksle posterne, hverken på signatur eller på postnummeret; men her spillede vejret sikkert også ind.
Endelig oplevede jeg, at flere løbere havde glemt at starte deres brik – igen sikkert på grund af vejret. I dette tilfælde kunne jeg i ro og mag hjemme i lænestolen gå tilbage i softwaren og aflæse, hvornår de havde clearet og/eller checket brikken, og så tildele dem dette tidspunkt som starttid. Man er vel lidt flink ved løberne!

En status på resultaterne, som de tegner sig inden sidste etape
Efter aftenens næstsidste afdeling er langt de fleste klasser nu afgjort. Før i aftes var 7 klasser afgjort (se beretningen fra Store Lyngdal) og i aftes kom 6 klasser yderligere til, så det betyder, at vi blot mangler at få sat navne på vinderne i de sidste 6 klasser: D12, D20, D21, D40 D60 og H70. I nogle af disse klasser er vindernavne oplagte, mens det ser mere speget ud i andre.
Følgende vindere faldt på plads ved aftenens løb:
D14 Laura Kaldahl Hornbæk, OK PAN
D16 Marie Møller Nielsen, OK PAN
H12 Mathias Klostergaard Rokkjær, Silkeborg OK
H14 Axel Örnhagen Jørgensen, OK SNAB
H16 Jonas Ellegaard Kokholm, Horsens OK
H40 René Rokkjær, OK PAN

Endvidere er 8 kvinder og 22 mænd endnu i spil i gavekort til Landal GreenParks, nemlig de 30 personer, der har gennemført alle de første 6 løb.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig med aftenens løb her i Bygholm. Det drejer sig i første omgang klubben Horsens OK, der har stillet faciliteter til rådighed og i øvrigt gjorde et stort arbejde (sammen med OK PAN) for at gøre aftenen til en minderig event. Tak til Michael Straube for et sidste øjebliks justering af kortet på baggrund af de fejl, jeg fandt. (Og ja, jeg ved godt, at der er flere småfejl!) Også tak til Hans Christiansen, der bragte posterne til Horsens og hjalp til med postudsætningen. Tak til Horsens OKs ungdomsafdeling for lækker mad efter løbet.
En speciel tak til min familie, der som altid sørgede for en gnidningsløs afvikling af starten og ikke lavede ret meget vrøvl over, at jeg havde anbragt dem, hvor vejret var allerværst. I denne uge var det Silas og hans bedste ven Thor Nørskov, der sammen med min kone Claudia stod for starten og efterfølgende oprydning. I den forbindelse også en stor tak til Christian Bøje, Horsens OK, der i vinden og regnen uselvisk hjalp Claudia i starten i starten, inden de to drenge dukkede op…
Ligeledes en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu står den så på denne vinters sidste etape, der foregår på Sukkertoppen nær Gammel Ry. Her vil deltagerne blive udfordret i diffuse bakker, inden de har mulighed til at drage til HNIE til aftenkaffe, hvis de da ellers har bestilt denne via O-Service.
Mødestedet er Klostermøllevej på P-pladsen ved madpakkehuset.
Posterne er inden da sat i skoven af Thomas Hjerrild. Og så står vi eller bare og glæder os til, at rigtig mange løbere får lyst til at deltage. Som et kuriosum kan jeg bemærke, at vi kan “risikere” at sende NightChamp-deltager nummer 10000 i skoven i løbet af aftenen, så endnu et jubilæum venter lige om hjørnet. NightChamp har efter etapen i Bygholm haft 9835 løbere i skovene.
Og endnu engang: husk lige, at I skal tilmelde jer via O-service, hvis I ønsker at deltage i aftenkaffen efter løbet!

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.