Store Lyngdal – 4. etape, 2019-20

Så er ventetiden ovre, og i aftes kunne vi så genoptage denne sæsons NightChamp-serie, efter at vi har ligget stille de seneste par måneder hen over jul og nytår – i det der burde have været den koldeste periode af vinteren. Det har dog nok ikke været tilfældet i år, hvor vi har oplevet den varmeste januar i den tid, der har været statistik over vejret. En tendens, der er fortsat ind i februar, således at vi kunne afvikle årets første NightChamp i temperaturer over 5 plusgrader.
Aftenens løb blev afviklet i jomfrueligt terræn i Store Lyngdal, der – navnet til trods – er et ganske lille stykke skov, der ligger mellem Sorring og Holmstol mellem Silkeborg og Aarhus. Skoven er en trekantet skræntskov, der fra alle sider skråner ned mod et moseområde i midten af området. Med en målestok på 1:5000 og 5 meter ækvidistance, hvor kurverne ligger ganske tæt, kan man i mørket godt få fornemmelsen af at befinde sig i  nordisk terræn, hvilket flere af deltagerne bemærkede i mål. Denne fornemmelse kunne både Henrik Markvarsen (en ene af postudsætterne) og undertegnede godt genkende, også selv om vi “kun” havde været derude i dagslys.

Lidt fra aftenes løb
Store Lyngdal er privatejet, men med stor vejvilje fra skovejernes side var det lykkedes at få mulighed for at løbe i dette unikke og udfordrende område. Især Christian Als, der ejer det meste af skoven og med hvem jeg havde den direkte kontakt om løbet, havde været meget imødekommende, og ud over at åbne skoven for os, havde han stillet sin lade til rådighed, så deltagerne kunne være inden døre, både før og efter løbet. Christian var i øvrigt selv til stede hele aftenen og gik til hånde, hvor det var nødvendigt og fik vist en snak med mange af deltagerne. Endvidere var han behjælpelig med strøm og lidt hygge i laden.
I løbet af januar havde Kent Lodberg været i skoven og foretage et par rettelser, så det var et helt opdateret kort, der skulle løbes på. Samtidig havde jeg været ude at se på delstræk, der gerne måtte være udfordrende, uden at de dog blev ondskabsfulde, og især de to blå baner (bane 5 og 6) gav nogle udfordringer for mig, netop på grund af det meget kuperede terræn og den noget våde mose midt i skoven. Jeg håber dog, at de fleste stillede sig tilfredse med resultatet.
OK PANs ungdomsafdeling havde stillet an med et par pizzaovne, og løberne havde derfor mulighed for at forsyne sig med både frisklavet pizza og varm kakao, når man havde fået pusten igen efter løbet. Og samtidig med, at jeg klokken 21 kunne køre fra skoven, kunne ungdomsafdelingen melde udsolgt, og også de kunne pakke sammen.

Udfordringer og problemer
Som sædvanlig ved løb i uge 6 kunne vi også i går godt mærke på deltagerantallet, at vi var i konkurrence med vinterferieaktiviteter, og en del af de vanlige deltagere var draget udenlands for at dyrke lidt motion med ski på fødderne. Alligevel havde vi besøg af 138 deltagere, hvilket – omstændighederne taget i betragtning – må betegnes som godkendt.

En af de store udfordringer for banelæggeren var (som beskrevet ovenfor) at få drejet nogle fornuftige blå baner. Den nemme løsning var at lade banerne forløbe i det flade stykke af skoven – syd for Klintrup Hedevej, men det blev fravalgt, idet det ville blive “kedeligt”, om end banerne nemt kunne laves blå. I stedet syntes jeg, at også de ældste deltagere skulle få oplevelsen af den flotte og bakkede skov, hvor alle de andre baner forløb – uden at de dog skulle få de største stigninger og den blødeste bund.
En anden udfordring var bane 8, den lette bane, idet der ikke er noget sammenhængende stibillede i skoven, således at de kan blive ledt fornuftigt rundt med støtte af stier. Det betød et par steder med snitzling, idet det primære mål med denne bane er, at alle deltagere skal have en god oplevelse i mørket. Det lykkedes vist, om end en enkelt løber mente, at det var ret let! Måske blot et tegn på, at vedkommende er klar til større udfordringer?

Og så ved jeg ikke, hvor mange der bemærkede det… At der heller ikke i aftes var meridianer på kortet. Jeg havde i hvert fald ikke bemærket det, før en løber i mål gjorde mig opmærksom på det, og undervejs i processen med banerne, når man kommer gående i skoven uden kompas, har man jo ikke brug for dem. Og ingen af de hænder, kortet har været igennem inden løbet, havde tilsyneladende set, at de manglede. En beklagelig fejl; jeg må stramme op!

På IT-siden forløb alt som det skulle. Det eneste problem var, at en post i sidste øjeblik måtte udskiftes – og at jeg ikke lige havde fået rettet det i MeOS. Men et par klik senere var det problem løst. Og så skabte det endvidere lidt kø, da en løber løb med en brik, der ikke var registreret i løbsprogrammet. Derfor: Sørg nu for at få rettet nummeret på brikken inden I løber i skoven!

En status på vinderne i de enkelte  klasser
I langt de fleste klasser er alt endnu i spil, men nogle få klasser er nu afgjort, selv om der mangler 2 løb endnu!
Følgende vindere ligger således i skrivende stund fast:
D50 Marianne Lynge Krogh, Kolding OK
D65 Grethe Anæus, Viborg OK
H20 Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK
H21 Rasmus Djurhuus, OK PAN
H50 Jess Rasmussen, Viborg OK
H60 Keld Gade, Viborg OK
H75 Flemming Nørgaard, OK PAN

Endvidere er 9 kvinder og 26 mænd endnu i spil i gavekort til Landal GreenParks, nemlig de 35 personer, der har gennemført alle de første 5 løb.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig med aftenens løb her i Store Lyngdal. Det drejer sig i første omgang Christian Als, der har stillet sin skov og lade til rådighed samt har bidraget til hyggeligt samvær og nogle gode snakke. Tak til Kent Lodberg for en sidste øjebliks rekognoscering og justering af kortet. Også tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der igen, igen, har påtaget sig udsætningen af posterne. Tak til PANs ungdomsafdeling for lækre pizzaer og varm kakao.
En speciel tak til min familie, der som altid sørgede for en gnidningsløs afvikling af starten. I denne uge var det Silas og hans bedste ven Thor Nørskov, der sammen med min kone Claudia stod for starten og efterfølgende oprydning.
Ligeledes en stor tak til postindsamlerne, ung som gammel, fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu står den så på en uges pause, hvor jeg tillader mig at drage et par dage sydpå til solen i uge 7, inden vi er på den igen den 20. februar, hvor vi tilbyder jubilæumsløb i skoven, hvor det hele startede i 2005, nemlig Bygholm Skov ved Horsens. Mødested er Horsens OKs klubhus, Åbjergskovvej 6, 8700 Horsens.
Da der er tale om et jubilæumsløb, NightChamp nr. 100, bliver det til samme startafgift som dengang, nemlig 20 kr. for voksne, mens ungdomsløbere under 21 år løber gratis.
Og husk så lige, at I skal tilmelde jer via O-service, hvis I ønsker at spise med efter løbet!

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.