Silkeborg Vesterskov – 3. etape, 2019-20

Med afvikling af aftenens løb er vi nu kommet i mål med efterårets 4 NightChamp etaper. De tre af etaperne er blevet afviklet i typiske, østjyske terræner, mens sidste uges løb blev afviklet i et helt nyt område, hvor det var leret, nybeplantet jord, der stod på menuen. Med andre ord: tre etaper i øst- og midtjyske bakker, hvor det var teknikken og kortforståelsen, der var det væsentligste, mens der ved etapen i sidste uge var lagt op til hurtig kortlæsning, rap orientering og fysisk styrke – i jomfrueligt terræn.
Som det har været tilfældet hvert eneste år, har der også i denne november været udfordringer for arrangørteamet – ikke mindst har omlægningen fra løbsprogrammet OE2003 til MeOS denne gang givet nogle dage og aftener med sved på panden. Ny software = nye måder at gøre tingene på, og selv om MeOS er et nemt og intuitivt program at arbejde med, så har jeg været udfordret af, at programmet også har sine begrænsninger. Ydermere har der været nogle udfordringer i samspillet mellem min pc og løbsprogrammet, så programmet flere gange er gået ned eller har haft problemer med at kommunikere med databasen. Efterfølgende har jeg ræsonneret, at min gode gamle løbs-pc tilsyneladende synger på sidste vers.
Tilbage står der så, at vi kan se tilbage på en november måned med flest starter i NightChamps historie, nemlig med 632 startende løbere fordelt over månedens 4 løb, og denne sæson kunne måske ende med at blive husket for flest antal starter fordelt over hele sæsonen; deltagerrekorden fra 2015-16 med i alt 1042 starter kunne godt se ud til at stå for fald.

Lidt om aftenens etape
På denne sidste NightChamp-aften i november var vi på arrangørsiden ramt af afbud fra min kære kone, der desværre var et smut forbi sygehuset og derfor ikke kunne  stå i starten, som hun ellers har gjort i en række år. Heldigvis bød en god bekendt, Lars Klode fra Herning OK, sig til, og han overtog en del af Claudias arbejde, indtil aftenens annoncerede startpersonale, Silas Thomsen og Thor Nørskov, kunne være fremme. En stor tak til Lars for at springe til, da det kneb allermest.
November måned har også i år været temmelig varm, og ved aftenens etape var vi således begunstiget af en temperatur på 8-9 plusgrader, hvilket må siges at være fint løbevejr, årstiden taget i betragtning. Og selv om dette efterår har været det vådeste i mands minde med næsten ustandselig regn, dagen lang, har vi netop de 4 aftener, hvor vi har afviklet NightChamp, været tilsmilet af vejrguderne, der havde sørget for tørvejr til løbene.
Ved aftenens etape har jeg tilmed kunnet stå med det følsomme, elektroniske udstyr i tørvejr i Søbadets herreomklædning, hvor deltagerne i øvrigt kunne klæde om før og efter løbet i beskyttende omgivelser.
Som det vel altid er tilfældet i eftersnakken efter et orienteringsløb, var der også i aften blandt deltagerne en vis uenighed om kvaliteten af banerne, denne gang spændende fra “meget dårlig udnyttelse af en ellers god skov med for mange oplagte udenomsvejvalg” til “lækre baner, hvor det var svært at overskue, hvad der var det optimale at gøre” og “god bane med krævende langstræk, hvor der skulle løbes rigtig stærkt, og hvor man fejler, fordi man ikke formår at få farten ned igen”. Ja, sådan er vi jo så forskellige…
Erik Bobach fra Silkeborg OK havde sørget for, at posterne var i skoven og placeret i overensstemmelse med kortet. Tak til Erik for dette meget vigtige arbejde! (I øvrigt er det altid Erik, der står for denne opgave, når vi afvikler etaper i Silkeborg).
Klokken 20:55 stemplede sidste løber ind i mål, og de 4 postindsamlere kunne begynde deres arbejde, mens jeg kunne køre tilbage til Aarhus for at foretage de nødvendige rettelser, før resultatlisterne kunne offentliggøres. På grund af flere uheldige omstændigheder (se herunder) var resultatlisterne først på nettet ca. kl. 23, som jo er noget senere end ellers…

Beklagelige fejl på banerne 2 og 5 – banelæggeren undskylder…
Da jeg kørte mod skoven, var jeg mere eller mindre overbevist om, at det blev en let og ukompliceret aften. Godt nok var der mange tilmeldte deltagere, men jeg vidste, at jeg kunne forlade mig på mit startpersonale, kortets og banernes kvalitet og en fair skov.
Banerne var sat op af Steen Frandsen, kortet var georefereret af Flemming Nørgaard, og posterne sat i skoven af Erik Bobach, så det var dygtige folk, jeg havde som hjælpere. Alt lå til et vellykket arrangement, men jeg havde ikke taget misteltenen – i dette tilfælde mig selv – i ed. Mens alle andre havde udført et fortrinligt arbejde, havde jeg kikset med et par dumme og utilgivelige fejl, viste det sig i løbet af aftenen.
Da de første løbere på bane 5 kom i mål, var de alle disket, idet de manglede 5 poster; de samme 5 poster for alle løbere. Og ingen forstod, at de var disket, for de havde været ved posterne, var de enige om. Samtidig beklagede flere af løberne sig over, at de løse postdefinitioner ikke passede overens med de definitioner, der var trykt på kortet. Og da dette billede fortsatte aftenen igennem, blev jeg usikker på, om fejlen mon ikke skulle ligge hos mig, i mit forarbejde.
Da jeg hernæst efterrationaliserede, hvordan denne bane var blevet til, kom jeg i tanker om, at netop bane 5 var blevet ændret i baneforløbet i weekenden op til løbet, EFTER at banerne var sendt til Steen til opsætning, men FØR postbeskrivelserne var sendt til Carsten Thyssen til tryk, og ligeledes INDEN Condesfilen var lagt ind i løbsprogrammet. Løbsprogrammet forventede altså den nye udgave af banen, lige som de løse postbeskrivelser viste den nye udgave, mens det trykte kort viste den oprindelige udgave. Dette er naturligvis en stor fejl fra min side, og det er noget tankeløst, at jeg foretog den omtalte ændring så sent i processen. Det viste sig senere, at fejlen også slog igennem i O-Track, så også her måtte løbet slettes og oprettes på ny, så alt i alt kostede fejlen mig en del ekstra, manuelt arbejde…

Også på bane 2 havde jeg begået en fejl – hvilket jeg først blev opmærksom på, da en løber spørger, om det er korrekt, at banen er 7,7 km, hvilket der stod i instruktionen. Mit svar var, at det naturligvis ikke var korrekt; den var 6,7 km, som det var min intention, at den skulle være. Det viste sig dog, at løberen ikke havde læst forkert, og at jeg virkelig var kommet til at lave banen en kilometer for lang, hvilket jeg slet ikke havde fanget i en ellers omfattende kontrol af banerne. En dum fejl, som de fleste dog heldigvis tog med et smil. “Så fik man jo bare lidt ekstra træning,” som en deltager bemærkede det.
Men det var naturligvis ikke meningen i en i forvejen fysisk krævende skov!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Erik Bobach for gennemgang af postplaceringerne “on location” samt med postudsætningen umiddelbart før løbet. Også tak til Hans Christiansen, der bragte posterne til Silkeborg. Endvidere tak til Lars Klode, der kunne springe til i nødens stund, indtil mine to startfolk, Silas og Thor Nørskov kunne være fremme efter timer på motorvejen. Og naturligvis tak til de to drenge for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten.
Endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu tager vi så lige en pause fra NightChamp-serien indtil februar, hvor vi vender frygteligt tilbage med tre nye terræner. Den 6.2.20 lægger vi ud i den jomfruelige og private Store Lyngdal – en lille skov stort set uden stier, hvor der skal løbes på 1:5000, og hvor folk nok skal få deres sag for på baner, der er forkortet ca. 25 %.
D. 20.2.20 løbes i Åbjergskoven ved Horsens, hvor NightChamp-serien startede for 100 løb siden. Dette er med andre ord et jubilæumsløb, hvor vi kan være inden for i Horsens OKs klubhus – lige som der efter løbet sluttes af med varm mad for de, der måtte ønske det. Og startafgiften vil denne aften, takket været sponsorerede kort fra Grafisk Forum i Horsens, være som for 100 løb siden: 20 kr. for seniorer, mens juniorer kan løbe gratis.
Finalen foregår på Sukkertoppen d. 27.2.20.

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.