Anebjerg Skov – 2. etape, 2019-20

Så kom vi til den første af årets afdelinger, der skulle afvikles i jomfrueligt terræn.
Forhistorien er den, at jeg allerede sidste eftersommer snakkede med Flemming Nørgaard om muligheden for at anvende nogle ikke så kendte terræner til NightChamp, og som resultat af denne snak dukkede muligheden for at anvende Anebjerg Skov op. Skoven er et ret nyt skovrejsningsprojekt mellem Skanderborg og Stilling – et projekt, der til stadighed udvikles og udvides. I skrivende stund har vi således fået fremstillet et kort over et område, hvor træerne nu er så høje, at man godt kan komme i tvivl om, hvad der er det optimale vejvalg, hvilket jeg forsøgte at anvende i banelægningen. Om det så er lykkedes, ja, det vil jeg lade være op til deltagerne at vurdere.
Jeg har aldrig selv løbet orienteringsløb i terrænet, så der er fra min side blevet brugt en del krudt på vandreture på kryds og tværs for at udspekulere og konstruere baner, hvor den spæde skovs muligheder blev anvendt på bedste vis… Samtidig har jeg haft Hans Christiansen ind over som banekontrol (Hans bor på kortet), ligesom Kent Lodberg har optimeret kortet med de sidste rettelser så sent som i sidste uge. Området blev oprindelig tegnet som en del at et større orienteringskort over Skanderborg Nord.

Lidt om aftenens etape
Da jeg valgte, at aftenens etape skulle afvikles i Anebjerg, var jeg også velvidende om, at den største del af løberne næppe ville føle sig overudfordret på det o-tekniske plan. Skoven blev først og fremmest valgt ud fra præmissen om, at de fleste nok ville syntes, at det altid er sjovt at komme ud og løbe i jomfrueligt terræn. Og selv om skoven næppe var så teknisk udfordrende, så var der vist muligheder for de løbestærke på de lidt forlængede baner. Det mest regnfulde efterår nogensinde i den tid, man har ført statistik over Danmarks vejr og klima, havde ydermere gjort skoven noget tung at løbe i. De mest almindelige ord og bemærkninger i mål var – ikke overraskende – våd, blød, tung, leret, pløret og fysisk krævende, og det var i hvert fald ikke nogen fordel at starte sidst, hvor stier og traceer var godt løbet op.
De fleste tog de fysiske udfordringer med godt humør og bemærkede, at Anebjerg skov var noget anderledes at løbe i end Marselisborg!!! Og ja, som flere bemærkede, så lagde banerne nok i nogen grad op til anvendelse af natsprintteknik med meget kortkontakt og fokus på vejvalg – på grundlag af hurtige beslutninger. Og de løbere, der mistede fokus et øjeblik, kunne sagtens bomme og løbe sig væk blandt de mange tætheder og åbne arealer.
Det skal også bemærkes, at trods tåge, finregn i luften og valget af en bynær skov, så stillede 146 løbere til start på deres bane, der endte ved Skanderborg kommunes bygninger, hvor jeg med mit udstyr kunne stå i læ for vejr og vind.

Ugens tekniske bemærkninger
Jeg tror faktisk ikke, at nogen af løberne mærkede til IT-tekniske problemer i løbet af løbets afvikling, og det er/var jeg naturligvis glad for. Godt nok var der de sædvanlige momentvise bemærkninger om styrken i reflekserne, men netop denne aften suppleret af en konstruktiv tilgang til problematikken, nemlig at vi i reglementet burde have nogle krav til, hvordan reflekser til natløb skal være. Det er jo efterhånden en kendt sag, at reflekserne på de stativer, som vi bruger i OK PAN, ikke kalder på løberne fra lang afstand, hvilket kan give nogle udfordringer, især hvis man som løber er kommet lidt i problemer med at finde posten. På den anden side kan de fleste garvede natløbere vel også huske DM nat fra tidligere i år, hvor reflekserne kunne lyses op af løberne på endog meget lang afstand. Og spørgsmålet er så: Hvad er mest interessant som løber? En interessant diskussion.
Noget andet var så, at kortet manglede meridianer, hvilket faktisk kom bag på mig her efter at sidste løber var i mål! Jeg har arbejdet med kortet i flere udgaver de seneste måneder, og alligevel havde jeg ikke bemærket de manglende linjer. Først da jeg i en mail – efter afviklingen af løbet – bliver gjort opmærksom på, at der ikke var meridianer på kortet, kunne jeg konstatere, at vedkommende brevskriver havde ret.
At tænke sig… at hverken korttegnere, kontrollører eller undertegnede (og måske også trykkeren) havde bemærket dette.
Sluttelig er bemærkning om, at jeg også i denne uge havde problemer med, at MeOS på min pc tilsyneladende spillede mig et puds, idet både gemte udgaver af aftenens løb samt flere udgaver af backups tilsyneladende var forsvundet i cyberspace. Væk var de, da jeg startede pc’en op ved ankomst til Skanderborg; klar til at gå i gang med løbet. Heldigvis kunne jeg indlæse en lidt ældre backup, hvor der blot manglede de seneste eftertilmeldinger, så det blev i denne omgang til et mindre ekstraarbejde, før jeg var klar til at læse brikker.
Når jeg nu efterrationaliserer og sammenholder med de mange kommentarer, jeg har fået om mine pc-problemer, kan jeg kun komme frem til, at fejlen må ligge i pc’en, der nu ellers har kørt upåklageligt i mange år. Måske skulle jeg prøve mig frem med en anden pc, især når nu ingen andre brugere af MeOS oplever fejl af denne type.

Hvordan står det så til med de samlede resultater?
Sluttelig et par bemærkninger om resultaterne efter de hidtil afviklede afdelinger, især da det nu er givet, at man skal have deltaget i mindst én af de første tre afdelinger, hvis man vil have en chance for at løbe med sejren i en af klasserne. Naturligvis er der intet givet på nuværende tidspunkt, men der er da løbere, der har lagt godt fra land i deres respektive klasser. Efter de første 3 afdelinger er der 7 løbere, der står med med maksimumpoint (300 point) i deres løbsklasse. Det er Marie Møller Nielsen (D16), Hedvig Valbjørn Gydesen (D20), Gitte Isen (D60), Grethe Anæus (D65), Axel Örnhagen Jørgensen (H14), Keld Gade (H60) og Flemming Nørgaard (H75). Løbere, der med andre ord, er godt på vej til den samlede sejr i deres respektive klasser.
I andre klasser har man opereret med 3 forskellige vindere i de første tre afdelinger…

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine sædvanlige og trofaste hjælpere med postarbejdet. I denne uge var det Hans Christiansen, der fungerede som banekontrol, hvilket var meget naturligt, da han bor på kortet. Til postudsætningen havde han tillige hjælp af Henrik Markvardsen, så det var et par rutinerede folk, der igen i denne uge sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt. Endvidere tak til min kone Claudia samt min søn, Silas for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Der har også i denne omgang været stor ros og fuld respekt til mine hjælperes måde at håndtere starten på! Som altid stille og roligt med stort overblik. Rigtig dejligt at høre…  (især for dem).
Endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien – som samtidig bliver den sidste inden juleferien – finder sted i Silkeborg Vesterskov med udgangspunkt ved Østre Søbad i den sydlige ende af Almindsø med parkering på og ved p-pladsen samme sted.
I skrivende stund kan jeg fortælle, at starten betjenes af de to unge knægte, Silas og Thor Nørskov, der begge er drevne til deres arbejde. Det betyder samtidig, at starten måske kan blive rykket nogle minutter, da Silas kommer direkte fra sit arbejde i Vejle og i høj grad er afhængig af trafikken på E45. I denne uge blev han netop forsinket som følge af uheld på motorvejen. Men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.