Hansted Skov – 5. etape, 2016-17

Endnu en aften med et natløb i NightChamp-serien er nu vel overstået, og vi kan nu så småt se enden på den 13. sæson i serien. Og selv om tallet 13 indikerer uheld, har vi indtil nu været forskånet for disse i denne vinters 6 løb. Banerne til aftenens løb lå færdige allerede inden jul, og de største forhindringer vedr. løbet var at få de sidste skovtilladelser i land samt at finde en fornuftig løsning på trykningen af kortene.
Den første del – skovtilladelserne – lå i hænderne på Henning Hansen, Horsens OK, der desværre så sent som for et par uger siden fik et afslag fra en skovejer, der ejede en smal stribe igennem et område, hvor en del af mine baner gik. Imidlertid havde jeg på fornemmelsen, at der kunne opstå problemer netop her (læs: det har der tidligere været), og jeg havde derfor været forudseende og havde en plan B klar. Så selv om tilladelsen ikke faldt på plads, så fik den ikke den store betydning for baneforløbet – måske snarere tværtimod!
Den anden del – trykningen af kortene – blev aktuel, idet en del af skoven består af en stejl skrænt ned mod Hansted å. Denne skrænt er ikke særlig læselig i målestok 1:10000, mens kortet som sådan omvendt ville blive for stort, hvis det skulle fremstilles i 1:7500. Dette krævede, at vi (læs: Carsten Thyssen, der som altid stod for fremstillingen af kortene) kunne fremstille et brugbart kort for alle baner, når mit ønske om, at formatet skulle være A4 for alle baners vedkommende, skulle honoreres. Det lykkedes, idet vi enedes om, at banerne 5, 6 og 7 skulle fremstilles i 1:7500, mens de sorte baner (bane 1-4) blev lavet i 1:10000. Som altid kan man regne med Carsten.
Tak til både Henning og Carsten for den store hjælp – hver på deres område…

Så blev det endelig vinter
Op til aftenens løb havde vi her i Danmark oplevet noget af et skift i vejret, og de sidste dage havde vejrguderne sendt vinterligt vejr ind over os med sibirisk kulde og sne. Temperaturerne var dykket til lige under frysepunktet, og sneen var faldet blidt – samtidig med at vinden gjorde sit til, at 2-5 frostgrader føltes som tocifrede. Alt i alt noget der gjorde, at det ikke var sjovt at færdes ude. Imidlertid stilnede både blæsten og snefaldet af, og det var derfor en flot, lettere sneklædt skov, der kunne byde løberne velkomne til aftenens løb i helt vindstille vejr. Da jeg fik klarmeldingen fra postudsætterne over middag, hed det sig, at det var en lækker skov, der bød sig til: dejligt derude og kun nogle få centimeter pulversne, der dækkede skovbunden. Flot og næppe noget, der ville genere løberne.
Samtidig kunne mine folk i skoven meddele, at det kneb med rydningen af vejene ned til stævnepladsen, hvilket jeg lige akkurat kunne nå at advisere om på løbets hjemmeside.

Sideløbende med vinterens komme havde arrangørteamet også sit at kæmpe med, idet vi på skift har ligget syge i dagene op til løbet. Jeg selv er således først kommet på højkant i dag, mens min kone stadigvæk måtte tage den sengeliggende derhjemme, så hende måtte vi undvære i skoven.
Faktisk havde jeg selv været så dårlig for blot et døgn siden, at tanken om en aflysning af aftenens løb havde strejfet mig. Det er aldrig sket før – og det skete, som man jo var vidne til, heller ikke her til aften.

Et par ord om aftenens forløb – på godt og ondt
Da tilmeldingsfristen til aftenens arrangement udløb for nogle dage siden, kunne jeg konstatere, at der her til aften ville blive et mærkbart fald i deltagerantallet – sammenlignet med de tidligere løb denne vinter. Dette skyldes nok i høj grad, at en del af vores faste deltagere netop i denne uge har valgt at tage mod syd eller nord for at få brædder under fødderne og derfor naturligvis måtte takke nej til en tur i mørket i en kold, dansk skov. Ligeledes har der på det seneste floreret en del sygdom rundet omkring med influenzalignende symptomer, hvilket nok også kunne holde nogen hjemme.
Omvendt trak det da op i deltagerantallet, at OK SNAB havde valgt at bruge løbet her i Hansted til at afvikle deres årlige klubmesterskab i natorientering, hvilket trak 26 løbere fra Vejle nordpå til løbet – heraf en enkelt uden funktionsdygtig lampe.

I øvrigt var det imponerende, at 121 af de 133 tilmeldte løbere stillede til start, når man tager vejret de seneste dage i betragtning. Men de, der stillede til start, fik en flot skov at se med en hvid skovbund af pulversne og mørke foroven. I øvrigt voldte netop sneen nogle af vores deltagere en del problemer, idet det kunne være meget svært at se stierne for sneen, mens en anden udfordring bestod i at finde det rigtige af de – efterhånden mange spor i sneen – mellem posterne.
Som i sidste uge gav det elektroniske kvitteringssystem os ingen udfordringer; ingen af posterne stod af, og der var vel næppe nogen af deltagerne, der opdagede, at vi på løbsdagen måtte udskifte en defekt post 55 med nummer 76, vel?
På grund af kulden var jeg trukket inden døre bag rattet i min bil, bl.a. for ikke at udfordre pc’en med for megen kulde – den skulle jo gerne holde strøm til sidste løber var i mål, og det gjorde den. Og inden døre i bilen var det trods alt lidt varmere for mig at være med mit endnu ikke helt raske legeme. Klokken lidt over halv ni manglede vi kun 2 løbere i mål, og det var stadigvæk tilfældet, da postindsamlerne begyndte deres arbejde præcis klokken ni, som lovet. Et kvarter senere dukkede de manglende to løbere op, og jeg kunne herefter begive mig mod Horsens for at aflevere det lånte udstyr.

Var det ikke unfair?
Flere steder i skoven stod posterne tæt, og det medførte en række fejlklip, da der sikkert var nogen blandt løberne, der lige glemte at tjekke postnummer. Det gjaldt bl.a. nogle af posterne på den allersidste del af banen, hvor den ene slugt i skyndingen blev forvekslet med den anden. Det var der selvfølgelig nogen stykker, der var ærgerlig over, da de opdagede fejlen (for fleres vedkommende først efter passage af målstregen), men det var nu to andre af posterne i skoven, der åbenbart kostede de fleste bom. Som det ses på kortudsnittet her til højre, lå post 63 og 64 meget tæt på hinanden. På begge poster var definitionen en grøfteende, men pegende i helt forskellige retninger. Her havde mange løbere besøgt begge poster, mens andre kun valgte at løbe til den ene af posterne og ”ukritisk” stemple denne uden at tjekke nummeret, og uden at bemærke det helt forkerte grøfteforløb. Andre blev dog opmærksomme på fejlen, enten ved netop at tjekke nummeret (det skader jo aldrig!), eller ved at betragte grøfteforløbet. I øvrigt var det banerne 1-3 der skulle have post 64, mens post 63 kun skulle besøges af bane 5.
Men som skrevet i instruktionen: husk at tjekke postnumre; posterne står i visse områder tæt!

En status på afgjorte klasser
Her efter 6. løb kan vi konstatere, at knap halvdelen af klasserne er afgjort, og at vi nu kan kåre i alt 7 klassevindere.
Ud over de 4 vindere, der allerede var på plads efter sidste afdeling for en uge siden, kan vi nu tilføje vinderne i følgende 4 klasser: H14 (Jacob Mikkelsen, Horsens OK), H20 (Mikkel Holm Nielsen, OK PAN) samt H60 (Poul Erik Buch, OK GORM). Af de ovennævnte lykkedes det Mikkel at løbe med den samlede sejr uden af stille til start, idet ingen af hans ”farligste” konkurrenter viste tilstrækkelig tænder!
Herefter ser det mest åbent ud i klasserne D14, D50, H16 og H60, hvor der i hver af klasserne er 3 løbere, der bejler til den samlede sejr.

Tak til mine hjælpere, igen, igen
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der for 5. gang og sidste gang i denne sæson agerede postudsættere. Endvidere en stor tak til min familie (minus min sengeliggende kone), der stod for starten endnu engang. Ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Efter en pause i næste uge, hvor jeg tillader mig at holde lidt vinterferie, rykker vi til Silkeborgområdet, hvor Sletten lægger skovbund til vinterens sidste afdeling af NightChamp-serien. Som det var tilfældet for to år siden er stævnepladsen placeret i Hønsehuset ved Knøsgaarden, hvor der skulle være mulighed for at komme inden døre at klæde om, og hvor jeg ligeledes vil være at finde med mit IT-udstyr. Starten ligger ca. 600 meter vest for Knøsgaarden.
Efter løbet vil der igen i år være mulighed for et bad på HNIE (på drengegangen), efterfulgt af kaffe og brød i spisesalen. Her vil der også være præmieoverrækkelse, som varetages af min kone samt mine sønner.

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.