Nim Skov – 5. etape, 2015-16

Så lakker det mod enden…
Med aftenens løb her i Nim Skov nærmer vi os nu afslutningen på denne sæsons NightChamp; en sæson der ser ud til at få ca. samme opbakning fra o-folket som sidste vinter. Således har de første 6 løb her i vinter haft i gennemsnit knap 150 startende løbere, så aftenens 141 startende var blot marginalt under gennemsnittet.
Nim Skov var ny i NightChamp-sammenhæng, og skoven har kun én gang tidligere været anvendt til åbent løb – i øvrigt også et natløb – i Natugle-serien for nogle år siden. Også dengang med Nim Skole centrum for begivenhederne, og start og mål næsten de samme steder. Egentlig havde jeg regnet med, at løbet ville trække flere deltagere af huse, skovens kvalitet taget i betragtning, men netop i denne uge er der jo traditionelt set konkurrence fra vinterferie med sne og skiture enten nord eller syd for os. Og det kunne mærkes, da vi manglede flere ellers trofaste deltagere i løbet.
Jeg tror, at Nim Skov overraskede de fleste af deltagerne. For det første kom bakkerne bag på mange, ligesom det diffuse stibillede forhindrede, at man kunne få flyd i sit løb, idet man ikke nogen steder lige kunne puste ud og læse fremad med lidt stiløb. Dette skyldes, at området ejes af mange forskellige lodsejere, der ejer små, til dels smalle parceller i hele skovens længderetning. Og disse lodsejere har en meget forskellig mening om, hvordan deres stykke skov skal drives. Heldigvis har vi nydt stor glæde af den velvillighed, som lodsejerne har vist, og stort set alle havde stillet deres områder til rådighed til aftenens løb – tak for det. Endvidere havde vi fået lov til at løbe over et par marker midt i skoven, hvilket gjorde banelægningen mere interessant, da det er svært at læse sig ind, når man har passeret marken.
Allerede før løbet havde onde tunger været på banen med, at skoven skulle være endog meget våd og tung at løbe i – jeg havde således set en bemærkning om, at sidste uges skov, Åbjergskoven, hvor flere hang fast i mudder ved et par af posterne, skulle være en ørken sammenlignet med Nim Skov. Dette tror jeg dog blev dementeret. Tværtimod udtrykte mange deres tilfredshed med såvel terræn som kvaliteten af både kort og baner.

Et langt forarbejde og en lang dag i skoven
For at kunne nå alt omkring løbet havde jeg måttet omlægge nogle timer på mit arbejde, så jeg kunne komme i skoven med posterne. Heldigvis havde jeg fået stor hjælp til dette arbejde af korttegneren, Nicolaj Nielsen, der ydermere bor på kortet og kender skoven ud og ind. Jeg måtte tage mig af min halvdel af posterne gående rundt på grund af et hold i ryggen, der bare ikke ville fortage sig – så Nicolajs hjælp var uvurderlig. Nicolaj havde ligeledes været ind over banerne og kunne med sit kendskab til terrænet advare mod et par stræk, hvor der lå efterladenskaber i skovbunden efter efterårets storm Gorm. Jeg havde godt nok lavet det første udkast til banerne efter et par ture i skoven allerede i efteråret, men arbejde i skoven og ovennævnte storm betød, at der skulle nogle justeringer til. Og først i sidste weekend faldt de sidste ting på plads efter endnu en tur i skoven. På grund af skovens usammenhængende stibillede er det lidt af en udfordring at få drejet de lette baner, men det lykkedes vist helt godt. Og takket være Carsten Thyssen fra Grafisk Forum blev der fremstillet et specialkort i 1:5000 til de yngste løbere, hvilket øgede læsbarheden for dem. Tak til Carsten for denne idé og det stykke arbejde, han måtte lægge i den forbindelse.

En tilfredsstillende afvikling af aftenens løb
Efter at posterne var i skoven blev der lige tid til en kort kaffepause for mig, og kl. 17:30 var jeg tilbage i Nim og kunne tage min residens for de næste timer i besiddelse: et redskabsrum i skolegården på Nim skole, og så stod den på udpakning af materiel, placering af sidsteposten og målposten samt snitzling af stien til start, inden mit startpersonale dukkede op – klar til aftenens arbejde. Hurtigt var skolegården og skolens P-plads fyldt med biler, og roen sænkede sig igen over området i takt med at folk gik i skoven.
Hele aftenen forløb i øvrigt uden særlige problemer, og største problem var, da en enkelt løber anvendte en anden brik, end vedkommende var registreret med i systemet – samt at en af løberne stod med manglende klip på samtlige poster i computeren, mens hans stræktidsstrimmel afslørede, at han havde alle de korrekte klip på banen. Efterfølgende – da jeg var kommet hjem fra skoven – kunne jeg konstatere, at brikken var indlæst korrekt, men at brikken tilsyneladende var defekt.
Alt andet forløb i øvrigt roligt og problemfrit, og allerede kl. 20:30, da sidste løber var i mål, kunne postindsamlerne gå i gang med arbejdet. Og mens de var i skoven, kunne jeg lægge såvel resultatlisten, stræktiderne og aftenens kort på nettet, så de færreste var nået hjem, inden resultaterne var på!
Da posterne var i hus, kunne jeg køre omkring Hatting for at aflevere brikker, poster og stænger til Jørgen Thyssen fra Horsens OK, der skulle bruge posterne til weekendens træningsløb – i øvrigt i Åbjergskoven!

Næsten alt faldet på plads inden vinterens sidste afdeling
Inden aftenens løb var kun to klasser afgjort, men med aftenens resultat er der nu kun to klasser, der ikke er afgjort. De eneste klasser, hvor der endnu er lidt tvivl om sejren, er H21 og H70.
I H21 er der tre løbere om buddet, idet enten juniorløberen Laurits Bidstrup Møller, ”debutanten” Rico Heilskov Mogensen eller den ”gamle, snu ræv” René Rokkjær vil løbe med den samlede sejr. Hvis det igen i år bliver René Rokkjær, der vinder, så vil det være 7. år i træk, at René sætter konkurrenterne på plads – uanset hvad konkurrenterne så ellers har heddet!
I H70 står det mellem sidste års vinder Frants Nielsen, Herning, og Flemming Nørgaard, Pan.

I øvrigt kunne en enkelt af aftenens deltagere fejre et bemærkelsesværdigt jubilæum, idet Grethe Anæus, Viborg OK, deltog i sit o-løb nummer 1500! Det er vist ikke mange forundt at have været til start så mange gange – også selv om træningsløb tælles med i statistikken. Til lykke til Grethe!

Efter sidste afdeling i Hårup Sande om 14 dage vil der være præmieoverrrækkelse til vinderne i de forskellige klasser – efterhånden som klassevindene kommer i mål. I de to ovennævnte klasser må vi dog vente på, at alle løbere, der endnu kan ende med den samlede sejr i klasserne har stemplet ind, før præmien kan overrækkes.
De to annoncerede lodtrækningspræmier til løbere, der har startet i alle afdelinger hhv. i mindst 6 afdelinger, overrækkes ved et af forårets første åbne løb eller ved repræsentantskabsmødet, hvis vedkommende er til stede her. Selve lodtrækningen om præmierne finder sted ved overværelse af min leder på Sdr. Vang Skole i Kolding, Ebbe Weng, den 2. marts, og vinderne offentliggøres samme dag på NightChamps hjemmeside. Jeg kan i øvrigt oplyse, at der før sidste afdeling har været 45 løbere, der har deltaget i alle pt. 6 afviklede afdelinger, men 94 løbere har deltaget i mindst 5 af de 6 afdelinger. Disse tal kan naturligvis blive lidt mindre efter sidste afdeling – og dermed chancen for at vinde blive større!

En tak til mine trofaste hjælpere…
En stor tak til Nicolaj Nielsen fra Horsens OK, der virkede som banekontrol og i den anledning kom med fine og brugbare input til banerne samt ikke mindst hjalp med at få posterne i skoven. Endvidere tak til mine sønner Hjalte og Silas samt min kone Claudia for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu har vi så blot vinterens sidste afdeling tilbage, og efter en pause i skolernes vinterferie i uge 7, er vi klar til at sende løberne i skoven i Hårup Sande torsdag d. 25. februar. Hårup Sande er normalt en skov, der trækker mange løbere af huse, idet der er tale om en interessant, svær og til tider diffus natløbsskov – på trods af et fint, sammenhængende stibillede. Sidste sæson – november 2014 – deltog 180 løbere i NightChamp-afdelingen i skoven – hvilket i øvrigt stadigvæk er rekord for en enkelt afdeling. Måske står denne rekord for fald i uge 8?

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.