Ølsted Kærskov – 3. etape, 2012-13

Efter to etaper i skove, der ikke tidligere har lagt skovbund til en afdeling af NightChamp, stod den i aftes på afslutning af efterårshalvdelen, hvilket foregik i en Horsensskov, Ølsted Kærskov, der tre gange tidligere har været anvendt til serien. Senest den 11. november 2009, hvor der var 49 deltagere i løbet. Denne gang kunne vi mønstre 119 startende løbere i den forholdsvis lille skov, hvor udfordringen for banelæggeren var at dreje banerne på et meget lille område, der endvidere blev noget mindre af, at en privat lodsejer ikke ønskede at se løbere i sin del af skoven. Valget stod mellem, at de længste baner skulle have samme transportstræk på knap en kilometer to gange – eller at kringle banerne rundt på et lille område. Valget faldt på det sidste, og løberne blev derfor – på både de svære og den mellemsvære bane – udsat for butterflies, trekanter, diamanter og andre finurlige sløjfer. Og ingen af banerne havde – på trods af det snørklede baneforløb – nogen krydsende streger!
Jeg var derfor noget spændt på, hvordan deltagerne ville tage imod aftenens udfordringer, men heldigvis var det gennemgående tilfredse løbere, jeg talte med efter løbet. Mange syntes, at det havde været sjovt, at man skulle holde tungen lige i munden, og at man hele tiden skulle være fokuseret og tilpasse farten til udfordringerne. De fleste formåede at tilpasse deres tempo til de o-tekniske evner, man besad, og der var derfor færre udgåede/diskvalificerede løbere end ved de foregående to etaper. Det skal lige tilføjes, at korttrykkeren, Carsten Thyssen fra Grafisk Forum i Horsens, havde lagt et stort arbejde i at gøre trykket så tydeligt og entydigt som muligt, således at løberne i de mange sløjfer ikke også skulle frustreres af uklare streger, cirkler eller postnumre. Tak til ham for det!

Endnu engang viste edb-systemet sig fra sin bedste side, og endnu engang kunne vi udlevere stræktider til alle løbere umiddelbart efter målgang – på trods af at vi havde ”lovet” ikke at gøre det!
Vejret var fint med 7-8 plusgrader og endnu engang undgik vi regn under hele stævnet. Det største problem var en løber, der løb med et andet briknummer end det pc’en forventede, og data fra brikken blev efterfølgende ikke gemt i databasen. Dette blev dog løst her dagen efter!
Endvidere var en løber fra Silkeborg så uheldig at tabe sine bilnøgler i skoven, og trods en ihærdig søgen måtte han ringe hjem efter reservenøglerne, der blev bragt til Ølsted af en venlig hustru. Denne episode får mig endnu engang til at opfordre til, at man deponerer bilnøgler i ”stævnebilen” i stedet for at tage dem med i skoven.

For undertegnede som arrangør blev det et stævne med et ekstra pift og lidt ekstra stress på. Dagen før løbet blev jeg kontaktet af TVSyd, der gerne ville dukke op til løbet og sende et direkte indslag til deres nyhedsudsendelse kl. 19:30. Det betød en del kommunikation med nyhedsredaktør, webredaktør, tekniker, fotograf og journalisten, der skulle stå for indslaget. Det betød ligeledes, at jeg skulle være lidt tidligere på banen i skoven end vanligt for at få hjulpet TV-folkene. Der skulle lige anbringes en sendevogn rigtigt, så signalet kunne gå tydeligt igennem, og både fotograf og journalist skulle have hjælp: Hvor kunne de med fordel stå for at skabe den rigtige stemning hjemme i stuerne? Hvad er væsentligt at få fortalt om oløb om natten? Kunne jeg hjælpe med at finde en lokal løber? Kunne jeg låne dem en pandelampe og et kort? Og kunne jeg afse tid til et interview – på det tidspunkt, hvor der var mest run på i målområdet? Heldigvis havde jeg – endnu engang – mine sønner i baghånden, og de er efterhånden selvkørende, når det gælder arrangementet, og de måtte være stand-in for mig, når TV behøvede min tid og koncentration. I øvrigt blev der et fint lille indslag ud af TV-folkenes anstrengelser i skoven, og så er det vel begrænset, hvor ofte o-løb har været på direkte TV? – Jeg kan i hvert fald kun umiddelbart huske et par gange.

Skal vi samle lidt op på situationen i de enkelte klasser, kan vi konstatere følgende:
I 2 løbsklasser har vi haft den samme vinder i alle de tre afviklede novemberafdelinger, så her tegner det til, at klasserne allerede så småt er afgjort, og i hvert fald skal der for de førende løbere i disse klasser nu kun et enkelt godt løb til for at løbe med den samlede sejr. Det drejer sig om begge klasser op til 14 år: D14 (Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK) samt H14 (Mads Møller Skaug, OK PAN).
I den anden ende af skalaen finder vi H70-klassen, der efter de første tre afdelinger er helt åben, idet de tre løb i november har været 3 forskellige vindere.
På samme måde har vi i øjeblikket 3 klasser, der ved julepausen føres af en løber, der ikke har vundet en eneste af de tre afviklede afdelinger. Dette gør sig gældende i D12, D50 og H21. I H21 er det endvidere tankevækkende, at de sidste 3 års vinder, René Rokkjær, endnu engang har lagt sig i spidsen på trods af at han har ladet andre vinde de enkelte afdelinger.
Endelig virker det lige nu temmelig utænkeligt, at der kan kåres en vinder i klasserne D16 og H16, hvor ingen løber pt. har gennemført mere end et enkelt løb. Dette skyldes først og fremmest, at ”kunderne” fra Nordkredsen i denne aldersgruppe deltager i TC-træningen, der afvikles som et appendix til NightChamp-løbene på samme poster, men på andre baner.
Det er i øvrigt glædeligt at se, at NightChamp, der oprindelig var tænkt som en træningsserie for ungdomsløbere, rent faktisk også har så mange unge løbere som deltagere. I år har 51 løbere under 21 år således deltaget i mindst ét af løbene i november.

Den efterhånden sædvanlige tak til mine hjælpere
En stor tak til medlemmer i Horsens OK for hjælp med posterne ved aftenens løb. To af medlemmerne af veteranklubben, Jørgen Thyssen og Jørgen Jensen, havde brugt det meste af eftermiddagen i skoven med af få posterne ud i skoven, mens det var de sædvanlige hjælpere, Karsten Stald og Henning Hansen, der stod for postindsamlingen efter løbet, efter at sidste mand var i mål lidt før kl. 21. Endvidere endnu engang tak til mine sønner Hjalte og Silas for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten samt med hjælpen ved aflæsning af brikker, mens jeg var optaget af TV.

Nu holder vi så lige en pause på godt to måneder før vi tager hul på de sidste tre løb i denne vinters NightChamp. Næste løb, der skulle have været afviklet i Ringelmose Skov ved Kalø vig, har vi desværre måttet flytte, da vi ikke har kunnet opnå den nødvendige skovtilladelse. I stedet afvikles løbet i Hestehave Skov, der ligeledes ligger umiddelbart øst for Rønde. Et godt bytte, idet Hestehave er en jomfruelig skov for de fleste og i øvrigt vil blive efterrekognosceret af Frank Linde i januar, så deltagerne kan forvente en 100 % reel skov, hvor kortet er up to date og tilpasset årstiden. Stævnepladsen bliver P-pladsen ved Kalø Slotsruin. Og til de, der synes, at skoven ligger lidt langt væk, kan jeg berolige med, at der er motorvej og motortrafikvej stort set helt til stævnepladsen.

Vi ses i skoven

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.