Silkeborg Nordskov – 4. etape, 2021-22

Så er vi i gang igen. Med andre ord kunne vi i aftes genoptage denne vinters NightChamp-serie, efter at vi har ligget stille de seneste par måneder hen over jul og nytår. Og mens vi så i fællesskab har overstået et par måneders “vinter” samt nedlukninger på grund af Covid-pandemien, har jeg kunnet forberede de sidste tre løb, der alle afvikles her i februar. Der har været god tid til at få truffet de nødvendige tilladelser, fået kreeret og gennemtestet baner samt at få truffet aftaler med mine hjælpere.
Aftenens løb blev afviklet i Silkeborg Nordskov, hvor det efterhånden er noget længe siden, der været afviklet en etape af NightChamp – nærmere betegnet 20. februar ’14.
Og siden da er der sket ting og sager i området: Herningmotorvejen mellem Aarhus og Herning er åbnet, der er kommet nye mountainbikespor i skoven, og en ny vej, Nordskovvej, er blevet anlagt gennem aftenens løbsterræn. Så der var lige nogle logistiske ting, der skulle på plads, inden løberne kunne sendes i skoven.

Mine tanker om banelægningen
Allerede før jul var jeg i gang med banelægningen til aftenens løb, og herunder var det lige nødvendigt med et par ture i skoven og området nord for skoven, for at få kigget på parkering, mål, start og området mellem parkering og start. Det var hurtigt klart, at start og mål måtte ligge ved de to nye fodgængerbroer, der er anlagt over Nordskovvej – ved hhv. Tranevej (den vestligste bro) og Via University College. Da den beslutning var taget, var det ikke så svært. Nordskoven er jo temmelig kuperet med et plateau i midten af skoven og så ellers skrænter ned mod nord, vest og syd. Og entydige postplaceringsmuligheder var der nok af med tydelige kurvedetaljer og et fint stisystem.
Den første overvejelse gik på, om banerne skulle afkortes eller ikke. Og min tanke var, at “man” nok gerne ville have en god tur i benene her efter jul, så jeg besluttede mig på, at banerne ikke skulle afkortes. (Efterfølgende – efter at have set løbstiderne – kunne jeg da godt fortryde denne beslutning).
Det næste problem var designet af de blå baner. Bakkerne kunne jeg ikke fjerne – og jeg skulle have løberne op på plateauet at løbe – så starten blev nok lidt hård for de fleste. Jeg syntes, at jeg bestræbte mig det bedste, jeg kunne, men jeg er helt bevist om, at det var lige hårdt nok for de ældste. Så måske skulle især bane 5 og 6 (de blå baner) have været afkortet?

Om aftenens forløb
Allerede inden første løber var i mål, havde jeg travlt med eftertilmeldinger, ændringer af baner og frameldinger. Således gik de første fire henvendelser på, at syge løbere – gennem venner og familie – meldte fra aftenens løb på grund af isolation hjemme med Covid-19 eller på grund af følgevirkninger af vaccination. Da jeg ikke kendte til antallet af fremmødte løbere på vej til start, forventede jeg egentlig et massefrafald.
Dette viste sig så ikke at holde stik. Alt i alt stillede 150 løbere til start ved løbet – og det er jo rekord for denne sæson. Da vi med eftertilmeldinger i alt nåede op på 160 tilmeldte løbere, var frafaldet faktisk marginalt.
Aftenens løb strækte sig over noget længere tid, end det var tilfældet i november, og det betød, at der sjældent var kø i mål for at få aflæst brikken. Samtidig gav det mig mulighed for at tale med rigtig mange løbere om deres oplevelser ude på banen, efter at de havde aflæst deres brik. De fleste omtalte tågen, der i perioder – og især på plateauet – nedsatte sigtbarheden, og flere beskrev, at de følte, at de bare lyste ind i en mælkehvid substans. Et andet udsagn, jeg bed mærke i, var at der var rigtig meget skidt i skovbunden – lige fra hele væltede træer til større eller mindre grene og kvas.
Lige som jeg ikke kan tage æren for tågen, føler jeg mig heller ikke ansvarlig for de væltede træer og nedblæste grene; det må stormen Malik, der i weekenden raserede landet, vist tage ansvaret for.
Når man tager banelængderne i betragtning, var det egentlig forbavsende mange – flere end sædvanlig – der gennemførte deres løb. Man kan vel også omtale vejrforholdene som tiltalende; ca. 6-7 graden viste termometret, og regnen, der ellers havde silet ned det meste af dagen, var stilnet af, og de fleste kunne gennemføre deres løb i tørvejr.

På IT-siden forløb alt som det skulle. De eneste problemer var, at en enkelt løber kørte hjem, uden at få aflæst sin brik i mål (husk det nu!!!) samt at to løbere løb med forkert briknummer. Det kostede mig nogen tid i efterarbejdet med løbet.
Nå ja, så var der også et par løbere, der havde for lidt lys på til at gennemføre hele løbet…
Endnu engang opfordringen: Sørg nu for at få rettet nummeret på brikken inden I løber i skoven! I kan hjælpe mig rigtig meget!

En status på resultaterne i de enkelte  klasser
I langt de fleste klasser er alt endnu i spil, men nogle få klasser er nu afgjort, selv om der mangler 2 løb endnu!
I 4 klasser er de endelige vindere nu fundet, nemlig i:
D12 Kille Beuchert Jensen, OK PAN
D20 Theresa Skouboe, Horsens OK
H12 Oskar Rix Berthelsen, OK PAN
H21 Rico Hejlskov Mogensen, Silkeborg OK

I de øvrige klasser er der 2 til 7 løbere, der byder sig til som klassevindere.
I klasserne D16, D40, D60, D70 og H16 er der kun to løbere, der kan løbe med den endelige klassesejr, og vi kan således forvente, at det meste falder på plads i næste uge.
Omvendt ser det meget komplekst ud i H70-klassen, hvor ingen af deltagerne har formået at trække fra.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig med aftenens løb her i Nordskoven. Antallet af hjælpere har denne gang været ekstra højt på grund af frafald i min egen familie…
Først og fremmest tak Erik Bobach for at have taget en tur på kortet for at tjekke postplaceringer. Tak til Hans Christiansen, der sørgede for, at poster og udstyr blev bragt til skoven. Tak til Rasmus Djurhuus, der påtog sig udsætningen af posterne. Tak til Kim Rokkjær, der sprang til og hjalp Claudia i starten, da hendes sædvanlige hjælper var med firmaet på skitur i Østrig.
En speciel tak til min kære kone, Claudia, der som altid sørgede for en gnidningsløs afvikling af starten samt den efterfølgende oprydning.
Ligeledes en stor tak til postindsamlerne – i dag personificeret ved et par seniorer og ungdomsudvalgsformanden –  fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien kommer til at foregå i jomfrueligt terræn, idet Godsejeren af Rathlousdal i Odder velvilligt har stillet sin skov, Vejlskoven, til vores rådighed. Stævneplads og start i nordenden af skoven ved Sønderbakken – vejen der går vestpå fra byens rundkørsel. Parkering på P-pladser langs Holsteinsgade.
Vejlskoven har i sagens natur aldrig tidligere været anvendt til NightChamp.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Odder.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.