Silkeborg Sønderskov – 1. etape, 2015-16

Efter sidste uges start i tåge i Marselisborg skov syd for Aarhus, skulle karavanen af natorienteringsløbere denne gang til Silkeborg for at afvikle den første (rigtige) etape i Sønderskoven, der bl.a. inkluderer en tur i bakkerne øst for Slåen Sø – i hvert fald for de længste klassers vedkommende. Starten lå lige syd for skovfogedboligen Rødkærhus, og banerne havde de første poster i et smalt stykke skov syd for markerne omkring huset – i et område, der voldte mange af løberne store problemer, og hvor en række ellers stærke natløbere formåede at løbe sig helt væk på få hundrede meter. De tre korteste baner (= de ikke-sorte baner) havde et forløb i det flade område syd for Sønderskovvej, mens de længste baner passerede vejen to gange. Når jeg skriver ”flade område”, så er det set med Silkeborgbriller, for flere af de løbere, der udelukkende løb i dette område, mente ikke, at området var specielt fladt!

En uheldig episode
Hele optakten til løbet blev i øvrigt noget atypisk. Som sædvanlig kørte vi – familien Thomsen/Dagsberg – hjemmefra i rigtig god tid for at være fremme og få logistikken med løbet på plads, inden løberne vrimlede til. Men netop denne aften blev vores forberedelser noget forstyrret, idet vi lige syd for Horsens blev fanget af et uheld på motorvejen. Selv om vi kunne se frem til uheldsstedet med flere biler involveret, holdt vi helt stille, og efterhånden som minutterne gik, uden at der skete noget (ud over at der kom flere og flere redningskøretøjer til), begyndte panikken at brede sig i bilen: Derude i mørket stod sikkert en række løbere og ventede på at komme i skoven – men kunne vi overhovedet selv nå frem til løbet? Og: Hvad gør man så? Efter en opringning til min postudsætter, Erik Bobach, faldt jeg dog lidt ned, da Erik – på trods af at han lige var kommet ude fra skoven efter endt arbejde – tilbød at tage ud til mødestedet for at tage imod løberne og forklare dem situationen. Efter en halv time begyndte trafikken så småt at løsne op, og vi kom atter i omdrejninger retning Sønderskoven, hvor vi nåede frem 25 minutter før den annoncerede 1. start. Her blev vi modtaget af en venlig skovfoged, der gav os tilladelse til at køre i skoven og bringe materiale til start, hvilket var en stor hjælp. En stor tak til både Erik Bobach og den lokale skovfoged for hjælpen. (At jeg så hjemme i Vejle havde glemt reflekserne, der skulle have været anvendt til afmærkning af vejen til start, ja, det er så en helt anden sag.)

Kl. 18:17 – med en forsinkelse på 2 minutter i forhold til det annoncerede starttidspunkt – var vi så klar til at sende de første af de 184 tilmeldte løbere i skoven. Ikke så dårligt gået af min familie, hvis jeg da selv skal sige det! I løbet af de 1½ time, starten var åben, fik vi sendt ikke mindre end 172 løbere ud på nattens baner, og så var der i øvrigt bare den sædvanlige ventetid, indtil sidste mand (kvinde i dette tilfælde) var i mål. I øvrigt var aftenens strabadser endnu ikke forbi for os, idet det fugtige og temmelig kolde vejr i første gang sørgede for at lægge stræktidsprinteren ned – og ingen løbere kunne efter målgangen forsynes med den sædvanlige strimmel med stræktiderne. Senere på aftenen var stræktiderne dog – som sædvanlig – klar til download fra løbets hjemmeside. Også min pc ville gerne være det fugtige vejr foruden, og et par gange i løbet af aftenen skulle den lige vækkes op til dåd.

Endnu et flot fremmøde
Ca. kvart over 9 var sidste løber i mål, og vi kunne sætte os i en varm bil og køre tilbage til Vejle, mens vi kunne glæde os over, at 172 løbere havde fået en oplevelse i skoven. Som sædvanlig – når vi afvikler NightChamp på OK PANs udstyr – var der lidt snak i målområdet om stativer, hvor reflekserne i flere tilfælde var svage (nogle ville sige ”ikke-eksisterende”), og som sædvanlig kan jeg bare beklage og ellers gå tilbage til klubben og bede til, at man lige vil løbe stativerne igennem og se, om ikke nogle af disse skal have fornyet refleksbåndene. Måske hjælper det efter i aften, hvor flere af Pans egne løbere oplevede problemet? I hvert fald skal vi også til næste afdeling i Moesgaard anvende PANs stativer i skoven.
Flere af løberne oplevede skoven som temmelig uren med en del grene i bunden i flere områder. Dette gjorde det svært at holde retningen, og fik i flere tilfælde skylden for løbernes bom. Fra andre løbere fik jeg ros for banerne, der var (forsøgt) lagt således, at man ikke kom ud i det værste snavs. Der var gode muligheder for at løbe udenom, og der var brugt lang tid ved banelægningen på at finde stræk, hvor løberens blev udsat for deciderede vejvalgsproblematikker. Om det lykkedes, lader jeg være op til den enkelte løber; i hvert fald er jeg bekendt med, at man som løber kunne komme i problemer, hvis man ikke lige holdt fokus hele tiden.
Mens vi er ved banelægningen, havde flere løbere problemer med de to huller, post 52 og 53 på illustrationen til højre herfor. Posterne var at finde på alle de svære (sorte og blå) baner. Nogle skulle have begge poster – andre kun den ene af posterne, men flere kom i mål med enten fejlklip, fordi de havde klippet den forkerte af posterne, eller præsterede store bom her. Endnu andre mente, at fejlen var banelæggerens, idet posterne havde næsten samme nummer!

Hvor vi nu har afviklet de to første af årets etaper, kan vi gøre en svag status over, hvordan det ellers er gået. Herunder kan vi konstatere, at 7 løbere har præsteret at vinde begge de to første etaper og derfor har lagt sig i spidsen med henblik på den endelige sejr i deres respektive klasser.
Interessant er det i øvrigt også at iagttage, at mange ungdomsløbere har været i skoven til en af eller begge de første etaper: 29 piger og 31 drenge har således været med ude i mørket på banerne. Ideen med at lave natløb med passende baner for de yngste løbere kan altså ikke være helt forkert.

Den sædvanlige tak til hjælperne
En stor tak til Erik Bobach, der fungerede som banekontrol samt postudsætter, der sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt, samt til mine sønner Hjalte og Silas og min kone Claudia for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling, der – som det stod skrevet i instruktionen – kunne komme i skoven kl. 21.00 (også selv om vi på det tidspunkt manglede en enkelt løber).

Næste uges afdeling af serien finder sted i området omkring Moesgaard Museum og Giber Å. Parkeringen er på P-pladsen ved det nye Moesgaard Museum, mens stævnecentret er ved indkørslen til det gamle Moesgaard. Bemærk i den forbindelse, at det er forbudt at parkere i gården ved det gamle Moesgaard!

Vi ses i skoven!

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.