Ryekol – 6. etape, 2011-12

Med denne aftens afdeling af NightChamp kan vi nu lukke og slukke for denne vinter og se tilbage med tilfredshed på 6 spændende og meget forskellige afdelinger i nogle af de bedste og mest udfordrende terræner i det midtjyske område, både o-teknisk og fysisk.
Heldigvis havde det hårde vintervejr med temperaturer på under 20 minusgrader igen forladt Danmark, og efter mere end en uge med plusgrader og tøvejr kunne vi her til aften byde på et terræn uden sne. Da jorden visse steder endnu var frossen nogle centimeter nede, kunne vandet ikke komme væk, og det kunne være vådt og klistret at løbe i. Vejret på løbsaftenen var fint med ca. 7 grader plus fra start til slut, men undervejs blev vi velsignet med lidt støvregn og blæst – blot for at vi ikke skulle glæde os alt for meget. Selv var jeg ikke 100 % oppe på mærkerne: i dagene op til løbet havde jeg en begyndende betændelse i kroppen, og det var noget, jeg tydeligt kunne mærke i løbet af aftenen, hvor jeg nok ikke var så oplagt som tidligere. Beklager, hvis jeg har været lidt kort for hovedet under aftenens løb!

Med 129 deltagere blev det en velbesøgt aften i Gammel Rye, hvor jeg tror, at mange blev overrasket over terrænet. Enkelte løbere havde løbet natløb i terrænet en enkelt gang før, idet der afvikledes en afdeling af natuglen i skoven i efteråret 2004 – på sprintnorm! I øvrigt havde der tidligere kun været åbent løb i bakkerne i 2003 til et sprintløb i forbindelse med JFM.
Da banerne var drejet således, at man startede med et langstræk på tværs af kortet – over lyngbakkerne og ind i et diffust stykke skov – fik man ikke rigtig tid til at løbe sig ind på kortet, og mange deltagere bommede allerede post 1 mere eller mindre, og nogle brugte op til en halv time alene på denne post! Da Ryekol er et meget lille løbsområde, var kortet alene på grund af læsbarheden i målestok 1:7.500, og samtidig var det endda nødvendigt at forsyne de svære baner med butterflies, hvor knudeposten skulle tages 2-3 gange, samt for de to længste baners vedkommende også vendekort.
Alt dette må have været svært at overskue for nogle af løberne, for rigtig mange måtte udgå med fejlklip eller brugte alt for megen tid med at finde posterne i det diffuse område eller i lyngbakkerne, hvor man virkelig skulle have styr på orienteringen. Flere kunne i mål stolt berette, at de havde bommet samme post, knudeposten, 3 gange fra tre forskellige indløbsretninger…

Med aftenens løb faldt de sidste brikker ligeledes på plads – hvad angår klassevinderne. Efter løbet kunne jeg således med godt en halv times forsinkelse (jeg ventede sammen med postindsamleren Erik Bobach på de sidste tre løbere fra skoven) køre til HNIE, hvor jeg kunne overrække præmierne til de 15 klassevindere: et gavekort til løbets sponsor, Løberen i Århus. De fleste vindere var kendt på forhånd, dvs. efter de første 5 afdelinger, og de sidste kunne findes ved lidt manøvrer i et regneark, mens jeg ventede på de sidste løbere. I lighed med sidste år var vinterens vindere pænt fordelt på en række forskellige klubber, hvilket også fremgår af oversigten herunder. Det skal dog specielt fremhæves, at bedste ”klub” blev familien Bagger Hagner, der løb med tre af sejrene. I HD21 fik vi de samme to vindere som sidste år, idet Ida Bobach og René Rokkjær tog sig suverænt af disse klasser. For Renés vedkommende blev det i øvrigt tredje sejr i træk.
I øvrigt blev afgørelsen i H14 lidt kontroversiel. Løberen, der fik flest point i denne klasse, Morten Örnhagen Jørgensen, SNAB, deltog kun i tre afdelinger – som han alle vandt. Men for at være med i den samlede konkurrence i en klasse, skulle man fuldføre 4 løb i klassen! Derfor gik den samlede sejr i klassen til klubkammeraten Rasmus Rasmussen, idet Rasmus havde deltaget i 5 løb og gennemført de 4 – på trods af at han altså opnåede færre point.

Fordelt på klubber blev klassevinderne:
Silkeborg OK: 4 vindere: D14 (Clara Bagger Hagner), D20 (Stine Bagger Hagner), D21 (Ida Bobach), H16 (Christian Bagger Hagner)
Horsens OK: 2 vindere: D50 (Britta Ank Pedersen), H12 (Jacob Mikkelsen)
OK GORM, Jelling: 2 vindere: D16 (Josefine Lind), H20 (Mathias Ringgive)
OK SNAB, Vejle: 2 vindere: D12 (Amanda Isaksen), H14 (Rasmus Nygaard Rasmussen)
OK PAN: 2 vindere: H21 (René Rokkjær), H40 (Kent Lodberg)
OK FROS: 1 vinder: H60 (Niels Møller Petersen)
Odense OK: 1 vinder: H70 (Holger Mikkelsen)
Viborg OK: 1 vinder: H50 (Jess Rasmussen)

Det skarpe øje vil nok have set, at der mangler en klasse i ovennævnte oversigt, nemlig D40. Det skyldes, at ingen løbere havde fuldført – endsige deltaget i – 4 afdelinger i denne klasse.

En tak til alle mine hjælpere gennem sæsonen
Der skal herfra lyde en stor tak til alle de mennesker, der velvilligt har hjulpet mig med det – efterhånden – store arrangement. Her tænker jeg i første omgang på de klubmedlemmer, der har hjulpet med at få posterne i skoven til tiden – og hjem igen efter løbene. For sidste løbs vedkommende drejede det sig endnu engang om Erik Bobach. Også en stor tak til mine sønner, Hjalte og Silas Thomsen samt svigersøn Henrik Kofoed Hansen, der ved hvert løb har hjulpet til med at få starten afviklet gnidningsfrit.
For mig – som ansvarlig for hele arrangementet – har det været glædeligt at stå for en serie af løb, som åbenbart er faldet i god jord hos løberne. Der har således – endnu engang – været en stigning i deltagerantallet, og selv om ikke alle har været jublende tilfredse, er det dog de mange rosende bemærkninger fra deltagerne, som jeg tager med videre, og som gør, at jeg ”gider” binde an med endnu en serie af løb næste vinter – skåret over samme læst.
Endvidere er det for mig dejligt at se, at så mange ungdomsløbere helt ned til 8-9 år deltager i løbene. NightChamp er som sådan også de eneste natløb i Danmark – ud over DM Nat – hvor der kan konkurreres mod jævnaldrende på baner, der er tilpasset aldersklassens o-tekniske udvikling. Et koncept, der har været gældende fra det første NightChamp-løb, der blev afviklet i 2005.

Og så er der bare at ønske en god løbssæson – indtil vi forhåbentlig mødes i november måned til en ny gang NightChamp…

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.