Marselisborg Nord – Prologen, 2021-22

Så er vi (endelig) i gang igen…
Med nøjagtig et års forsinkelse kunne vi i aftes afvikle prologen i den 17. sæson af NightChamp. Desværre kunne vi som arrangører sidste år skrotte det arbejde, der forud havde ligget i at lave baner, træffe aftaler, søge skovtilladelser mm. – alt sammen som et resultat af anden bølge af corona-pandemien. Faktisk fik vi et påbud fra politiet om at droppe løbene i november måned sidste år, idet vi ikke kunne garantere, at forsamlingsforbuddet kunne overholdes før, under og efter løbet. Og på det tidspunkt var ellers alt på plads – arrangementsmæssigt.

Men der er jo som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget…
Banerne var jo lavet, og selv om de ikke kunne genbruges 100%, så var forarbejdet til dette års baner gjort. Det har blot kostet nogle (få) ekstra rekognosceringsture i de forskellige skove, der skal bruges i denne måned; der er jo trods alt sket ændringer i skovene hen over året, hvilket har kostet nogle kasserede poster og ødelagte delstræk, der har skullet nytænkes. Og så er en enkelt af skovene i sidste års novemberplan blevet fravalgt, idet det var blevet for bøvlet med ”stævnepladsen” og parkeringen.

Nå, tilbage til aftenens prolog, hvor vi kunne tage fat på 17. sæson – og som det har været tilfældet siden indførslen af prologen i 2013, skete det også i år med udgangspunkt i skovene omkring OK PANs klubhus Silistria – og med samme lille familieskare til at stå for det praktiske. Konceptet har gennem alle årene altid været det samme: “Keep it simple”, med undertegnede som stævneleder, banelægger, målpersonale og IT-ansvarlig. Og altid med min kone og en eller flere af mine sønner med evt. påhæng som hjælpere – og ikke mindst ansvarlige for afviklingen af starten. Det er lækkert, at de stadigvæk efter de mange år bakker op om stævnet.

Alt i alt kunne vi så denne aften stå som arrangører af NightChamp for 102. gang, og vi kunne i øvrigt byde på en behagelig løbsaften uden regn og rusk, men med 7 graders varme til de 165 tilmeldte løbere. Af de tilmeldte blev 19 løbere væk fra stævnet – måske som en følge af vores opfordring om at blive hjemme, hvis man skulle føle sig det mindste syg – også en følge af vore respekt for coronaen og smitte…
Altså havde vi 146 løbere ude i natten. Her udgjorde EC-løberne en større skare; de havde valgt at bruge NightChamp som en del af aftenens træning.

Har jeg nu husket alt?
Der er rigtig meget, der skal gøres, før jeg kan køre mod skoven og servicere løberne. Og netop i år var det ikke blevet lettere at arrangere den første afdeling af NightChamp; det var jo trods alt næsten to år siden, jeg sidst havde fingrene i dette arbejde.
Hvad var det nu, jeg skulle huske om udstyret? Ups, der er kommet en ny udgave af Condes og MeoS. Her var der – især for MeoS’ vedkommende en hel del, der skulle prøves af og testes, og flere af de nye muligheder i programmet skulle jo også lige undersøges.
Og så den helt store udfordring: Hjemmesiden NightChamp.dk, som jeg havde brugt de senere år til kommunikation om løbene i serien, havde hen over sommeren været udsat for Malware og var derfor suspenderet af min udbyder – og siden kunne ikke umiddelbart retableres. Altså må jeg i år anvende en anden side, dagsberg.net, til indbydelse, instruktioner og resultater.
Jeg håber, at den normale NightChamp-hjemmeside kan genetableres og igen kan bruges næste vinter. I år må vi så komme igennem på bedste vis med reserven…

Heldigvis – og i kontrast til ovenstående – har jeg også i dette efterår været begunstiget med meget kvalificerede hjælpere – i denne omgang Henrik Markvardsen, der har fungeret som både postkontrol og postudsætter, og Flemming Nørgaard, der har stået for opsætningen og georefereringen af kortet, samt PANs ungdomsafdeling, der stod for indsamlingen af posterne. Så stor tak til ovennævnte personer samt Hans Christiansen, der har fungeret som chauffør for Henrik og hjælper ved postudsætningen.

Lidt fra aftenens forløb

Det er rart for undertegnede, at jeg – i modsætning til min familie – kan starte inden døre på Silistria, og her har der været plads til at høre om de udfordringer, der har været i løbet af aftenen. Her tænker jeg ikke på de anstrengelser, som deltagerne har været udsat for i skoven – men det er da sjovt, at selv stedkendte løbere kan have problemer i skoven tæt på klubhuset.
Men lad mig i flæng nævne de fejl, jeg må tage på mine egne skuldre:
På kortet i målestok 1:7500 stod målestokken fejlagtigt angivet som 1:10000. Det må naturligvis ikke ske, heller ikke selv om både indbydelsen og instruktionen angav den rigtige målestok for de implicerede klasser. Undskyld herfra.
I instruktionen stod bane 6 angivet til H75/D65. Dette var en reminiscens fra sidste år, idet jeg som forlæg for instruktionen brugte instruktionen fra 2019. Heldigvis var de korrekte løbsklasser, D70/H80, angivet både på kortet, i indbydelsen og på postdefinionerne. Også her undskyldes.
Begge tingene er kommet under radaren – og det bør ikke ske igen. (Første gang er det en fejl, anden gang er der tale om dumhed!)
Nu er jeg så gået til bekendelse, og vil så også lige nævne et par ting, jeg ikke havde indflydelse på. Først og fremmest søgte flere løbere efter målposten, der ellers var anbragt korrekt i forhold til placeringen på kortet. Et af problemerne her var at løbere i grupper placerede lige rundt om posten og diskuterede baner – i stedet for at trække lidt væk. Hermed en opfordring til ikke at stå rundt om posten, når man er kommet i mål.
Dernæst en kraftig opfordring til at få meldt sig til udlæsning af brikken, når man er kommet i mål. Igen i går måtte jeg vente på en løber, der kørte hjem, uden at brikken blev udlæst først. Vi sad i mål og ventede – postindsamlerne og undertegnede – uden at kunne komme videre, fordi vi troede, at der var en løber i skoven.

Desværre ingen mad efter løbet.
Som det er alle bekendt, lurer corona igen lige om hjørnet, og det var en af årsagerne til, at vi i år droppede muligheden for lidt lækkert at spise efter løbet. Vi vidste ganske enkelt ikke, om vi igen blive udsat for restriktioner – og hvilke. Vi havde forsigtigt – i den første udgave af indbydelsen – ”lovet”, at der ville være noget til ganen her ved prologen – men i den anden udgave af indbydelsen, havde vi trukket denne mulighed tilbage, lige som fanebladet ”Forplejning” i O-Service var fjernet. Vi er naturligvis kede af at måtte skuffe de løbere, der havde set frem til bespisning med hyggeligt samvær efter løbet.
Som det ser ud lige nu, tror jeg heller ikke, at vi byder på en kiosk efter nogle af de kommende etaper.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til min uvurderlige hjælp, Henrik Markvardsen, der som postudsætter sørgede for, at alle posterne stod fair og rigtigt, samt Henriks chauffør og hjælper, Hans Christiansen. Endvidere tak til min kone Claudia samt min søn, Silas, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved 2 ikke helt unge løbere, der sørgede for, at udstyret kom i hus.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Tranbjerg Skov med stævneplads og parkering på Tranbjergskolens P-plads på Grønløkke Allé 9 i Tranbjerg.
I øvrigt er Tranbjerg Skov jomfrueligt terræn.

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Tranbjerg.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.