Fløjstrup Skov – 3. etape, 2013-14

Med afviklingen af denne uges 3. afdeling af NightChamp-serien er vi nu kommet til jule- og vinterpausen, før det går løs med de sidste 3 afdelinger i februar. Som sidste år lagde Fløjstrup skov også i år skovbund til en afdeling NightChamp, om end vi i år var i den nordlige ende af skoven. Fløjstrup er en ikke helt let natskov, hvor løberne nemt kan komme i vildrede i de mange områder, der i mørket kan se ens ud, og på de lange lige skovveje kan man nemt få alt til at passe, så chancen for parallelfejl er absolut til stede. Lige syd for stævnepladsen er skoven ret smal, og der var derfor lidt af en udfordring at få drejet banerne, så de fik et både udfordrende og naturligt forløb her, hvor løberne skulle både frem og tilbage. Mange løbere – også flere, der mente, at de kendte skoven ret godt – havde store problemer i mørket og mistolkede kortets informationer, så de i flere tilfælde var ”helt væk”. At skoven så samtidig var tung og smattet, ja, det var jo en anden sag.
Stævnepladsen var henlagt til P-pladsen ved Moesgaard Strand, så i denne uge var der ikke de store problemer for deltagerne med at finde frem; værste forhindring var et vejarbejde på vejene omkring Moesgaard, hvilket betød en lille omvej for en del af løberne. Fra parkeringen var der 450 meter til start – ad en sti langs stranden, så der var rig mulighed for at nyde havets bølgeskvulp på vej til strabadserne i skoven.

Som ved den seneste afdeling stod den også i aften på Sport Identbrikker, og aftenens postudsættere var Henrik Markvardsen, der står for PANs herresatsning samt Thomas Hjerrild, så enhver diskussion om, hvorvidt posterne stod rigtigt, kunne forstumme før den rigtig tog fat! Da posterne nu engang var i skoven, valgte Henrik at koble aftenens herretræning på de poster, der var i skoven – og satte endda ekstra poster i skoven for at kunne gennemføre den ønskede stafettræning. Så ud over den sædvanlige skare af deltagere, kunne man også spotte op imod 20 eliteløbere i mørket.
Efter tre uger med fint løbevejr, dvs. tørvejr og 6-7 graders varme, kunne vi godt mærke, at der for et par dage siden havde været et omslag i vejret, og at vinteren havde varskoet sin komme med et par nætter med nattefrost. Alligevel udeblev den ”lovede” nattefrost for netop løbsaftenen, så det blev endnu engang en mild aften i det midtjyske, og hverken start- eller målpersonale var klædt overdreven varmt på. Lækkert, når man som mig nu engang måtte stå i mål og vente på den sidste løber, der dukkede op fra skoven et par minutter i 21.

Skal man gøre lidt status på serien indtil nu, kan det sammenfattes i følgende punkter:
Antallet af deltagere har ligget nogenlunde konstant, idet antallet af tilmeldte har ligget på 135-146 løbere; flest ved løbet i Hansted, færrest ved prologen i Marselisborg. Antallet af startende løbere har ligget på 122-140, så procentdelen af ikke startende løbere har været lavere normalt ved åbne løb, hvor en tommelfingerregel siger, at ca. 10 % af de tilmeldte ikke starter.
Antallet af ungdomsløbere har ligget meget højt i år med 40-47 løbere pr. løb, og det er lidt tankevækkende, at konkurrencen i flere af ungdomsklasserne har været meget hård. Dette kan skyldes, at både TC Midtjylland og TVO (Team Vejle Orientering) anvender løbere for at få kvalificeret træning under konkurrencelignende forhold. Samtidig er NightChamp den eneste natløbsserie, der tilbyder ungdomsløberne natløb, hvor man løber i sine normale løbsklasser – noget de måske sætter pris på? NightChamp-serien er egentlig startet i Horsens OK som en serie af natløb målrettet ungdomsløbere med det mål at gøre dem dygtigere og sikrere natløbere og dygtigere på det o-tekniske plan. Med de mange unge deltagere føler jeg et ansvar for, banerne er både gode, udfordrende og teknisk i orden, ligesom det er vigtigt, at skoven er fair, der hvor banerne er lagt. Det er noget af en udfordring, og jeg skal ikke lægge skjul på, at banelægningen er meget tidskrævende, og ikke mindst bane 6, den gule/mellemsvære bane, er noget af en udfordring at få lavet korrekt med muligheder for at vælge at gå lige på gennem terrænet eller at følge et lineært vejvalg udenom.

Endnu engang kan jeg berette, at ikke alt ved stævnet gik efter bogen her til denne aften, og at der efterfølgende – hjemme i Vejle – var lidt manuelt arbejde ved pc’en. Det største problem ved aftenens løb var, at 10 af posterne ikke var synkroniserede med de øvrige. Dette skyldtes først og fremmest, at posterne ikke havde været anvendt til løb, siden vi var gået over til vintertid, og de stod derfor programmeret med sommertid i de elektroniske enheder. Løberne på 5 af de 7 baner oplevede derfor stræktider på over en time – samt manglende stræktider på nogle poster. Det var dog et problem, der kunne løses ved pc’en, og de resultater, der ligger på nettet, skulle derfor være i orden. Derudover havde et par løbere glemt at starte deres brik i startenheden. Disse løbere har fået deres starttid sat lig med det tidspunkt, de clearede brikken. I øvrigt lykkedes det i dag at få indlæst alle løbere i mål, ligesom alle deltagere løb med det rigtige briknummer. Tak for det…

Efter aftenens løb er flere klasser stort set afgjort, om end mindst et løb i februar vil komme til at tælle i det samlede regnskab. I 2 af klasserne har vi således den samme vinder i alle de 4 afviklede afdelinger, nemlig i D12 (Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg) og D50 (Anette Lund, GORM).
Herudover tyder det lige nu på sikre samlede sejre til Emma Klingenberg, Faaborg OK (D21), Lilli Hansen, GORM (D60), Christian Bagger Hagner, Silkeborg (H20), René Rokkjær, PAN (H21), Kent Lodberg, PAN (H50).
I flere klasser tyder det på en tvekamp om sejren, nemlig i D14, D16 og D20, mens der tegner sig et mere mudret billede i de øvrige klasser, hvor flere stærke navne har deltaget, men en samlet sejr er betinget af, at de fuldfører alle de tre afdelinger i februar.

Tak til alle hjælpere
Endelig skal det lyde en stor tak til Henrik Markvardsen og Thomas Hjerrild, der denne gang sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt – samt til Kenneth Skaug, Kjeld Froberg og min søn Hjalte Sebastian Thomsen, der sørgede for, at de blev indsamlet efter løbet. Endvidere stor tak til mine sønner, Silas og Hjalte, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. De to har efterhånden rigtig godt styr på løberne, før de skal ud på deres baner, og de har opkvalificeret starten ved at komme med mange konstruktive input til en optimering af startproceduren. Heldigvis får de mange positive bemærkninger fra løbernes side for deres indsats.

Næste uge bliver uden NightChamp, der holder pause indtil 6. februar, hvor det går løs igen med en afdeling i Gjern Bakker, der er et natløbsjomfrueligt terræn. Der bliver tale om en afdeling, hvor banerne – ligesom i Silkeborg Vesterskov – er 80 % af den normale længde. Til gengæld får løberne en tur i et rigtig svært terræn, hvor de nok skal få deres sag for!

En god jul til jer alle – og vi ses i skoven i februar.

Dette indlæg blev udgivet i Løbsberetning. Bogmærk permalinket.